FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ


BUDOWA DROGI OBWODOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA ŁĄCZĄCEJ DROGĘ KRAJOWĄ NR 28

Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 885


Kontrakt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV Infrastruktura Transportowa Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa

http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/

- STRONA GŁÓWNA -

- KONTAKT  -

 


Gmina Miejska Przemyśl
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

 

ul. Wybickiego 1
37 – 700 Przemyśl

 

 tel. (16) 679-03-35 do 38

faks: (16) 679-03-35 do 38 w.222

e-mail: sekretariat@zdm-przemysl.com

przetargi@zdm-przemyśl.com

inwestycje@zdm-przemysl.com
PROMOST CONSULTING T.Siwowski Spółka Jawna
 

adres biura nadzoru:

ul. Ofiar Katynia 26,

37-700 Przemyśl (siedziba PB-H „FADOM” S.A.)

 

tel./fax: +48 16 678-00-64
e-mail: 
szostak@promost.pl
 

POLAQUA Sp. z o.o. (dawniej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.)

ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 0

5-500 Piaseczno
 

adres biura budowy:

ul. Ofiar Katynia 26,

37-700 Przemyśl (siedziba PB-H „FADOM” S.A.)

 

tel.faks: +48 22 44-91-620

tel. kom. 731-440-580 - biuro Przemyśl

e-mail: ISmyk@pol-aqua.com.pl

- OPIS PROJEKTU -
- LOKALIZACJA -
- POSTĘP ROBÓT -
- AKTUALNOŚCI -
- GALERIA ZDJĘĆ -
- GALERIA ZDJĘĆ -
ZDM PRZEMYŚL
- KONTAKT -
- STRONA 1-go ETAPU BUDOWY OBWODNICY PRZEMYŚLA -
- LINKI -


INWESTOR:Gmina Miejska Przemyśl

 


ZARZĄDZANIE I NADZÓRPROMOST CONSULTING T.Siwowski Spółka Jawna

 


WYKONAWCA:Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A.