BUDOWA DROGI OBWODOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA ŁĄCZĄCEJ DROGĘ KRAJOWĄ NR 28

Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 885


Kontrakt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV Infrastruktura Transportowa Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa

http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/

- STRONA GŁÓWNA -

- POSTĘP ROBÓT: TYGODNIOWY -

 

POSTĘP ROBÓT: MIESIĘCZNY >>

 

Wykonanie za okres: 09.01.2015 - 15.01.2015

 

Dzień tygodnia

Piątek
09.01.2015

I ROBOTY DROGOWE

- roboty brukarskie: ul. Lwowska 0+000 – 0+378, 0+655 – 1+444, ul. Mogielnickiego, ul. Topolowa, ul. Sielecka, ul. Rolnicza, ul. Słowackiego, TG 0+000 – 3+955

- wykonywanie wjazdów

II ROBOTY MOSTOWE

- montaż schodów skarpowych

- rektyfikacja bariery i barieroporęcze

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

Elektryka;

- prace przełączeniowe kabli teletechnicznych na ul. Lwowskiej

Gazociągi:

Sobota
10.01.2015

I ROBOTY DROGOWE

- roboty brukarskie: ul. Lwowska 0+000 – 0+378, 0+655 – 1+444, ul. Mogielnickiego, ul. Topolowa, ul. Sielecka, ul. Rolnicza, ul. Słowackiego, TG 0+000 – 3+955

- w-wy wiążące: ul. Sielecka, ul. Topolowa, uzupełnienia CPJ

- wykonywanie wjazdów

II ROBOTY MOSTOWE

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

Elektryka;

- prace przełączeniowe kabli teletechnicznych na ul. Lwowskiej

Gazociągi:

Niedziela
11.01.2015

I ROBOTY DROGOWE

- roboty brukarskie: ul. Lwowska 0+000 – 0+378, 0+655 – 1+444, ul. Mogielnickiego, ul. Topolowa, ul. Sielecka, ul. Rolnicza, ul. Słowackiego, TG 0+000 – 3+955

- wykonywanie wjazdów

- prace porządkowe

- układanie w-wa SMA - ul. Słowackiego wraz z SR-6

II ROBOTY MOSTOWE

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

Elektryka;

Gazociągi:

Poniedziałek
12.01.2015

I ROBOTY DROGOWE

- roboty brukarskie: ul. Lwowska 0+000 – 0+378, 0+655 – 1+444, ul. Mogielnickiego, ul. Topolowa, ul. Sielecka, ul. Rolnicza, ul. Słowackiego, TG 0+000 – 3+955

- wykonywanie wjazdów

- układanie w-wa SMA: ul. Topolowa, ul. Sielecka

II ROBOTY MOSTOWE

- montaż schodów skarpowych

- rektyfikacja bariery i barieroporęcze

- zakończenie układani żywic na kapach chodnikowych

- umocnienie stożków

- układanie przeciw spadku

- próba szczelności (odwodnienie mostu)

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

Elektryka;

- prace przełączeniowe kabli teletechnicznych na ul. Lwowskiej

- montaż słupów oświetleniowych

Gazociągi:

Wtorek

13.01.2015

- Wykonywanie drobnych zaległych prac

Środa

14.01.2015

- Wykonywanie drobnych zaległych prac

Czwartek

15.01.2015

- Wykonywanie drobnych zaległych prac

 

Wykonanie za okres: 26.12.2014 - 01.01.2015

 

Dzień tygodnia

Piątek
26.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

II ROBOTY MOSTOWE

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

Elektryka;

Gazociągi:

Sobota
27.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

- prace porządkowe

II ROBOTY MOSTOWE

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

Elektryka;

Gazociągi:

Niedziela
28.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

- prace porządkowe

II ROBOTY MOSTOWE

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

Elektryka;

Gazociągi:

Poniedziałek
29.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska - 1+016 - 1+443 L roboty brukarskie, chodniki, rondo (pierścień wewnętrzny)

- ul. Słowackiego - roboty brukarskie

- ul. Słowackiego - rondo, pierścień zewnętrzny

- ul. Słowackiego - humusowanie - uzupełnienia

II ROBOTY MOSTOWE

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

Elektryka;

- prace przełączeniowe kabli teletechnicznych na ul. Lwowskiej

Gazociągi:

Wtorek
30.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska - 1+016 - 1+443 L roboty brukarskie, chodniki, rondo (pierścień wewnętrzny)

- ul. Słowackiego - roboty brukarskie

- ul. Słowackiego - rondo, pierścień zewnętrzny

- ul. Topolowa –uzupełnienie obrzeży

II ROBOTY MOSTOWE

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

Elektryka;

- prace przełączeniowe kabli teletechnicznych na ul. Lwowskiej

Gazociągi:

Środa
31.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska - 1+016 - 1+443 L roboty brukarskie, chodniki, rondo (pierścień wewnętrzny)

- ul. Słowackiego - roboty brukarskie

- ul. Słowackiego - rondo, pierścień zewnętrzny

- ul. Topolowa –uzupełnienie obrzeży

II ROBOTY MOSTOWE

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

Elektryka;

Gazociągi:

Czwartek
01.01.2015

I ROBOTY DROGOWE

II ROBOTY MOSTOWE

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

Elektryka;

Gazociągi:

 

Wykonanie za okres: 19.12.2014 - 25.12.2014

 

Dzień tygodnia

Piątek
19.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

- montaż barier przy ulicy rolniczej, przy obiekcie WD-3

- ul. Lwowska - 1+016 - 1+443 L roboty brukarskie, chodniki, rondo (pierścień zewnętrzny)

- warstwa wiążąca -1+100- 1+280str P, 0+000-0+100P

- 2+000 – 2+150 ciąg pieszo rowerowy, profilowanie KRZ

- DSL1 0+000-0+450 kruszywo 0-31,5

- ul Sielecka, profilowanie KRZ chodnika

- 2+000-2+480 humusowanie, uzupełnienia,

- ul. Słowackiego - roboty brukarskie

II ROBOTY MOSTOWE

- wykonanie cieków przy stożkach WD-3

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- oznakowanie armatury

- Instalacje Kanalizacyjne:

- czyszczenie studni

Elektryka;

- układanie przewodów w rurach ochronnych

- numeracja i pionowanie na TG

Gazociągi:

Sobota
20.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska - 1+016 - 1+443 L roboty brukarskie, chodniki, rondo (pierścień zewnętrzny, wewnętrzny)

- warstwa ścieralna SMA 1+020 -1 +280 L+P

- ul Rolnicza, obrzeża, chodnik

- 1+000 - 2+280 , ul Topolowa, obrzeża, uzupełnienia

- ul. Słowackiego - roboty brukarskie

- ul. Słowackiego - rondo, pierścień zewnętrzny

II ROBOTY MOSTOWE

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

Elektryka;

- prace przełączeniowe kabli teletechnicznych na ul. Lwowskiej

Gazociągi:

Niedziela
21.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

II ROBOTY MOSTOWE

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

Elektryka;

Gazociągi:

Poniedziałek
22.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska - 1+016 - 1+443 L roboty brukarskie, chodniki, rondo (pierścień wewnętrzny)

- ul. Sielecka chodniki RM 1,5

- 2+000-2+100 ciągi pieszo rowerowe RM 1,5

- 1+000-2+480 obrzeża, uzupełnienia

- ul. Słowackiego - roboty brukarskie

- ul. Słowackiego - rondo, pierścień zewnętrzny

- ul. Słowackiego - warstwa ścieralna 0+000-0+567,91

II ROBOTY MOSTOWE

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- oznakowanie armatury

- Instalacje Kanalizacyjne:

- czyszczenie studni

Elektryka;

- prace przełączeniowe kabli teletechnicznych na ul. Lwowskiej

- montaż wysięgników i opraw na ul. Lwowskiej

- Gazociągi:

Wtorek
23.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska - 1+016 - 1+443 L roboty brukarskie, chodniki, rondo (pierścień wewnętrzny)

- 1+000-2+480, ul Topolowa, obrzeża, uzupełnienia

- ul. Słowackiego - roboty brukarskie

- ul. Słowackiego - rondo, pierścień zewnętrzny

II ROBOTY MOSTOWE

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- oznakowanie armatury

- Instalacje Kanalizacyjne:

- czyszczenie studni

Elektryka;

- prace przełączeniowe kabli teletechnicznych na ul. Lwowskiej

- montaż wysięgników i opraw na ul. Lwowskiej

- Gazociągi:

Środa
24.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska - 1+016 - 1+443 L roboty brukarskie, chodniki, rondo (pierścień wewnętrzny)

- ul. Słowackiego - roboty brukarskie

- ul. Słowackiego - rondo, pierścień zewnętrzny

- ul. Słowackiego - humusowanie - uzupełnienia

II ROBOTY MOSTOWE

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

Elektryka;

- prace przełączeniowe kabli teletechnicznych na ul. Lwowskiej

Gazociągi:

Czwartek
25.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

II ROBOTY MOSTOWE

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

Elektryka;

Gazociągi:

 

Wykonanie za okres: 12.12.2014 - 18.12.2014

 

Dzień tygodnia

Piątek
12.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska – km 1+016-1+443 L roboty brukarskie, chodniki, rondo (pierścień zewnętrzny)

- 0+000 – 0+060 ciąg pieszo rowerowy, kruszywo 0-31,5

- ul Sielecka, krawężniki 0+000-0+080

- ul Sielecka podbudowa bitumiczna 0+120—0+198

- 2+000-2+480 humusowanie, uzupełnienia,

- ciągi pieszo rowerowe 2+100- 2+470 P+L, kruszywo 0-31,5

- 3+000- 3+900L malowanie, oznakowanie poziome

- ul. Słowackiego - roboty brukarskie

II ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- prace porządkowe

- montaż drenażu

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- osadzanie skrzynek żeliwnych na armaturze; badanie wydajności hydrantów dla celów ppoż.

- Instalacje Kanalizacyjne:

- regulacje studni, montaż wpustów, czyszczenie kanalizacji

Teletechnika

- przebudowa w ul. Lwowskiej

Energetyka:

- montaż szafy dla oświetlenia drogowego przy stacji trafo na ul. Rolniczej

Sobota
13.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska – km 1+016-1+443 L roboty brukarskie, chodniki, rondo (pierścień zewnętrzny)

- ul. Lwowska - zjazd ul Sienna

- 1+000-2+480 obrzeża, uzupełnienia

- ul. Słowackiego - roboty brukarskie

- ul. Słowackiego - rondo, pierścień zewnętrzny

II ROBOTY MOSTOWE

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

Elektryka;

Gazociągi:

Niedziela
14.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

II ROBOTY MOSTOWE

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

Elektryka;

Gazociągi:

Poniedziałek
15.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska – km 1+016-1+443 L roboty brukarskie, chodniki, rondo (pierścień zewnętrzny)

- ul. Lwowska - odcinek nr 1 na zgłoszenie – warstwa SMA

- DSL 2, DSP2, kruszywo 0-31,5

- 1+000-2+480 obrzeża, uzupełnienia

- ciągi pieszo rowerowe 2+100- 2+470 P+L, kruszywo 0-31,5

- 0+000-1+900 humusowanie, uzupełnienia,

- ul. Słowackiego - roboty brukarskie

- ul. Słowackiego - rondo, pierścień zewnętrzny

II ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- prace porządkowe

- montaż barier + rektyfikacja

- montaż dylatacji bitumicznej

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe: osadzanie skrzynek żeliwnych na armaturze

- Instalacje Kanalizacyjne:

- regulacje studni, montaż wpustów

Teletechnika

- przebudowa w ul. Lwowskiej – wciąganie kabli światłowodowych

Oświetlenie

- trasa główna: pionowanie i numeracja słupów

Wtorek
16.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska – km 1+016-1+443 L roboty brukarskie, chodniki, rondo (pierścień zewnętrzny)

- ul. Lwowska odcinek nr 2 na zgłoszenie – warstwa SMA

-1+000-2+480, ul Topolowa, obrzeża, uzupełnienia

- 0+000-1+900 humusowanie, uzupełnienia,

- ul. Słowackiego - roboty brukarskie

- ul. Słowackiego - rondo, pierścień zewnętrzny

II ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- prace porządkowe

- montaż barier + rektyfikacja

- montaż dylatacji bitumicznej

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- osadzanie skrzynek żeliwnych na armaturze

- Instalacje Kanalizacyjne:

- regulacje studni, montaż wpustów

Teletechnika

- przebudowa w ul. Lwowskiej – wciąganie kabli światłowodowych

Oświetlenie

- trasa główna: pionowanie i numeracja słupów

Środa
17.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska – km 1+016-1+443 L roboty brukarskie, chodniki, rondo (pierścień zewnętrzny)

- ul. Słowackiego - roboty brukarskie

- ul. Słowackiego - rondo, pierścień zewnętrzny

- ul. Słowackiego – humusowanie, uzupełnienia

II ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- prace porządkowe

- montaż barier + rektyfikacja

- montaż dylatacji bitumicznej

- próbne obciążenie obiektu WD-3

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- osadzanie skrzynek żeliwnych na armaturze

- Instalacje Kanalizacyjne:

- regulacje studni, montaż wpustów

Teletechnika

- przebudowa w ul. Lwowskiej – wciąganie kabli światłowodowych

Oświetlenie

- trasa główna: pionowanie i numeracja słupów. Montaż wyposażenia i podłączenie kabli w szafce oświetleniowej przy ul. Sieleckiej.

Czwartek
18.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska – km 1+016 - 1+443 P roboty brukarskie, chodniki, rondo (pierścień zewnętrzny)

- ul. Lwowska – km 1+016 – 1+443 warstwa SMA

- ul. Słowackiego odcinek na zgłoszenie – warstwa SMA

- ul. Słowackiego – humusowanie, uzupełnienia

- ul. Słowackiego - roboty brukarskie

- ul. Słowackiego - rondo, pierścień zewnętrzny

- ul. Słowackiego – humusowanie, uzupełnienia

II ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- prace porządkowe

- montaż barier + rektyfikacja

- montaż dylatacji bitumicznej

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- osadzanie skrzynek żeliwnych na armaturze

- Instalacje Kanalizacyjne:

- regulacje studni, montaż wpustów

Teletechnika

- przebudowa w ul. Lwowskiej – wciąganie kabli miedzianych, montaż szafy

Oświetlenie

- trasa główna: pionowanie i numeracja słupów;

- ul. Słowackiego przestawienie fundamentów

 

Wykonanie za okres: 05.12.2014 - 11.12.2014

 

Dzień tygodnia

Piątek
05.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska – km 1+016 - 1+443 P roboty brukarskie, chodniki

- ul. Lwowska - frezowanie 1+300-1+433, odc. nr 1 (zgłoszenie)0+655-0+690

- ul. Lwowska – układanie obrzeży 1+350-1+443 L

- rondo SR1 – nasyp pod chodnik, strona lewa

- ul. Sielecka, 0+100-0+197, krawężniki

- ul Sielecka, 0+000-0+080, 0-31,5

- ul. Sielecka - frezowanie, w-wa wyrównawcza

- 1+000-2+480 obrzeża, uzupełnienia

- 0+000-1+520 P warstwa ścieralna

- DSL2 warstwa konstrukcyjna RM 2,5

- ciągi pieszo rowerowe 2+100- 2+470 P+L, układanie kruszywa łamanego 0-31,5

II ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- prace porządkowe

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

- regulacje studni, montaż wpustów, czyszczenie kanalizacji

Oświetlenie:

- budowa oświetlenia w ul. Lwowskiej str. L (montaż słupów);

- układanie kabli do szaf oświetleniowych przy ul. Sieleckiej i Topolowej;

- montaż szafy oświetlenia w km ok. 3+960

Teletechnika

- przebudowa w ul. Lwowskiej

Sobota
06.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska – km 1+016-1+443 P roboty brukarskie, chodniki

- ul. Lwowska – km 1+350-1+443 L układanie obrzeża

- rondo SR1 – nasyp pod chodnik, strona lewa

- 1+000-2+480 obrzeża, uzupełnienia

- 1+520-2+550 L warstwa ścieralna

- DSL2 warstwa konstrukcyjna kruszywo łamanego 0-31,5

- ciągi pieszo rowerowe 2+100- 2+470 P+L, układanie kruszywa łamanego 0-31,5

II ROBOTY MOSTOWE

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

Elektryka;

Gazociągi:

Niedziela
07.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

II ROBOTY MOSTOWE

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

Elektryka;

Gazociągi:

Poniedziałek
08.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska – km 1+016 - 1+443 P roboty brukarskie, chodniki

- układanie krawężnik, metoda ślizgowa - wyspy (przed i za rondem SR1)

- 1+000-2+480 obrzeża, uzupełnienia

- 0+000-1+552 L warstwa ścieralna

- DSL2 warstwa konstrukcyjna kruszywa łamanego 0-31,5

- ciągi pieszo rowerowe 2+100- 2+470 P+L, układanie kruszywa łamanego 0-31,5

- 2+000-2+480 humusowanie, uzupełnienia,

II ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- prace porządkowe

- układanie w-wy SMA L

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

- regulacje studni, montaż wpustów

Teletechnika

- przebudowa w ul. Lwowskiej

Oświetlenie

- budowa oświetlenia w ul. Lwowskiej (r. ziemne, układanie kabli)

Wtorek
09.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska – km 1+016 - 1+443 P roboty brukarskie, chodniki

- ul. Lwowska – układanie krawężnika, metoda ślizgowa - wyspy (przed i za rondem SR1)

- 1+000-2+480, ul Topolowa, obrzeża, uzupełnienia

- ul. Lwowska warstwa ścieralna odc. 1,

- ul Słowackiego, w-wa wiążąca

- ul Topolowa kruszywo 0-31,5

- 2+000-2+480 humusowanie, uzupełnienia

II ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- prace porządkowe

- montaż lamp

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- osadzanie skrzynek żeliwnych na armaturze

- Instalacje Kanalizacyjne:

- regulacje studni, czyszczenie i płukanie kanalizacji

Oświetlenie:

- budowa oświetlenia w ul. Lwowskiej (r. ziemne, układanie kabli)

Teletechnika

- przebudowa w ul. Lwowskiej

Środa
10.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska – km 1+016-1+443 P roboty brukarskie, chodniki

- 1+000-2+480, ul Topolowa, obrzeża, uzupełnienia

- ul. Lwowska w-wa wiążąca 1+116-1+443+rondo SR1

- ul Słowackiego, w-wa SMA

- ul Sielecka 0+000-0+080 krawężnik

II ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- prace porządkowe

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- osadzanie skrzynek żeliwnych na armaturze, montaż słupków betonowych na trasie

- Instalacje Kanalizacyjne:

- regulacje studni, czyszczenie i płukanie kanalizacji

Oświetlenie:

- montaż słupów na trasie obwodowej ok. km 2+000 i na ob. WD-3

Teletechnika

- budowa kanalizacji (16szt rur ochronnych) w ul. Lwowskiej.

Czwartek
11.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska – km 1+016-1+443 P roboty brukarskie, chodniki

- 1+000-2+480 obrzeża, uzupełnienia

- ul. Lwowska w-wa SMA

- 2+000-2+480 humusowanie, uzupełnienia,

- krawężniki obrzeża, uzupełnienia metodą ślizgową

- malowanie oznakowani poziomego i montaż oznakowania pionowego

II ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- prace porządkowe

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- osadzanie skrzynek żeliwnych na armaturze, montaż słupków betonowych na trasie

- Instalacje Kanalizacyjne:

-regulacje studni, czyszczenie i płukanie kanalizacji

Oświetlenie:

- montaż słupów oświetleniowych na CPJ – szt4

- montaż słupów oświetleniowych na ul. Lwowskiej

- montaż szafy oświetlenia na ul. Sieleckiej

Teletechnika

- przebudowa w ul. Lwowskiej (16szt rur ochronnych, regulacja studni)

 

Wykonanie za okres: 28.11.2014 - 04.12.2014

 

Dzień tygodnia

Piątek
28.11.2014

I ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie w-wy kruszywa na CPJ ul .Słowackiego w km 0+500 – 0+567 ,

- profilowanie kruszywa na ul . Rolniczej w km 0+000 - 0+060,

- wykonywanie barier stalowych w km 3+010 – 3+160,

- prace brukarskie na wysepkach przy rondzie SR-6 oraz zjazdach przy Słowackiego,

- układanie kostki betonowej na zatokach autobusowych przy ulicy Słowackiego w km 0+510 L oraz 0+522 P

- ul. Lwowska - 1+016-1+443 L w-wa wyrównawcza + wiążąca

- ul. Lwowska - km 1+016 - 1+100L grunt stabilizowany cementem pod chodniki

- ul. Lwowska - regulacja wysp str. P

- nasyp przed WD3 pod chodniki

- nasyp ul. Sielecka

- obrzeża km 2+000-2+300 pod CPR, 0+000-0+060L

- ul. Mogielnickiego wyspy

- kostka na zatoce autobusowej ul. Słowackiego 0+480 – 0+567 str. P

- beton na zatoce autobusowej 0+460-0+560L

II ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- prace porządkowe

- uszynnienie obiektu

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

- regulacje studni, montaż wpustów

Energetyka:

- przebudowa linii nN w ul. Lwowskiej

Oświetlenie:

- budowa oświetlenia w ul. Lwowskiej str. L (r. ziemne, układanie rur ochronnych)

Teletechnika

- przebudowa w ul. Lwowskiej

Sobota
29.11.2014

I ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie kruszywa na zjazdach przy DSL3,

- wykonywanie w-wy kruszywa na CPJ ul .Słowackiego w km 0+500 – 0+567 ,

- prace brukarskie na wysepkach przy rondzie SR-6 oraz zjazdach przy Słowackiego,

- układanie kostki betonowej na zatokach autobusowych przy ulicy Słowackiego w km 0+510 L oraz 0+522 P

- ul. Lwowska - nasyp 1+200 - 1+300 L

- ul. Lwowska - 1+016 - 1+100L stabilizacja gruntu cementem pod chodniki

- ul. Lwowska - regulacja wysp str. P

- nasyp przed WD3 pod chodniki

- stabilizacja gruntu cementem ul. Sielecka str. L

- obrzeża km 2+000-2+300 pod CPR, 0+000-0+060L

- ul. Mogielnickiego - wyspy

- kostka na zatoce autobusowej ul. Słowackiego 0+460 - 0+560L

II ROBOTY MOSTOWE

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

Elektryka;

Gazociągi:

Niedziela
30.11.2014

I ROBOTY DROGOWE

II ROBOTY MOSTOWE

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

Elektryka;

Gazociągi:

Poniedziałek
01.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie na wysepkach przy rondzie SR-6 oraz zjazdach przy Słowackiego,

- układanie kostki betonowej na zatokach autobusowych przy ulicy Słowackiego w km 0+510 L oraz 0+522 P,

- wykonywanie w-wy kruszywa na CPJ ul .Słowackiego w km 0+500 – 0+567

- ul. Lwowska - 1+016-1+443 L w-wa wyrównawcza + wiążąca

- ul. Lwowska - km 1+016 - 1+100L grunt stabilizowany cementem pod chodniki

- ul. Lwowska - regulacja wysp str. P

- nasyp przed WD3 pod chodniki

- stabilizacja gruntu cementem - ul. Sielecka str. P

- obrzeża km 2+000-2+300 pod CPR

- ul. Mogielnickiego wyspy

- kostka na zatoce autobusowej ul. Słowackiego 0+460-0+560L

- w-wa wiążąca ul. Słowackiego

II ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- prace porządkowe

- uszynnienie obiektu

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

- regulacje studni, montaż wpustów

Energetyka:

- montaż szafy do oświetlenia drogowego przy stacji trafo w ul. Mogielnickiego.

Teletechnika

- przebudowa w ul. Lwowskiej

Oświetlenie

- budowa zasilania do ul. Sieleckiej.

Wtorek
02.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie na wysepkach przy rondzie Sr-6 oraz zjazdach przy Słowackiego,

- wykonywanie w-wy kruszywa na CPJ ul .Słowackiego w km 0+500 – 0+567

- ul. Lwowska - 1+200-1+300 L w-wa wyrównawcza + wiążąca

- ul. Lwowska - km 1+016 - 1+100L grunt stabilizowany cementem pod chodniki

- ul. Lwowska - regulacja wysp str. P

- nasyp przed WD3 pod chodniki

- układanie kruszywa łamanego 0/31 - ul. Sielecka

- obrzeża km 2+000 - 2+300 pod CPR

- ul. Mogielnickiego - wyspy

- kostka na zatoce autobusowej ul. Słowackiego 0+460 - 0+560L

II ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- prace porządkowe

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

- regulacje studni, czyszczenie i płukanie kanalizacji

Energetyka:

- przebudowa linii nN w ul. Lwowskiej – prace przełączeniowe

Oświetlenie:

- budowa zasilania do ul. Sieleckiej.

Teletechnika

- przebudowa w ul. Lwowskiej

Środa
03.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie podbudowy bitumicznej na ul .Rolniczej w km 0+000 -0+050,

- prace brukarskie na wysepkach przy rondzie Sr-6 oraz zjazdach przy Słowackiego,

- profilowanie w-wy kruszywa łamanego na DSL3 oraz na zjazdach przy DSL3.

- ul .Lwowska nasyp 1+200 - 1+300 L

- ul. Lwowska - km 1+016-1+443L grunt stabilizowany cementem pod chodniki

- ul. Lwowska - regulacja wysp str. L

- nasyp przed WD3 pod chodniki

- układanie kruszywa łamanego 0/31 - ul. Sielecka

- obrzeża km 2+000-2+300 pod CPR

- ul. Mogielnickiego wyspy

- kostka na zatoce autobusowej ul. Słowackiego 0+460 - 0+560L

II ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- prace porządkowe

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

- regulacje studni, czyszczenie i płukanie kanalizacji

Energetyka:

- przebudowa linii nN w ul. Lwowskiej – prace porządkowe

Teletechnika

- przebudowa w ul. Lwowskiej.

Czwartek
04.12.2014

I ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie na wysepkach przy rondzie SR-6 oraz zjazdach przy Słowackiego,

- profilowanie w-wy kruszywa łamanego na DSL3 oraz na zjazdach przy DSL3.

- ul. Lwowska - nasyp 1+200 - 1+300 L

- ul. Lwowska - km 1+016 - 1+443L grunt stabilizowanego cementem pod chodniki

- ul. Lwowska - regulacja wysp str. L

- nasyp przed WD3 pod chodniki

- układanie kruszywa łamanego 0/31 ul. Sielecka

- obrzeża km 2+000-2+300 pod CPR

- ul. Mogielnickiego wyspy

- kostka na zatoce autobusowej ul. Słowackiego 0+460-0+560L

II ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- prace porządkowe

- układanie w-wy wiążącej L

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

- regulacje studni, montaż wpustów na ul. Lwowskiej

Energetyka:

- montaż szafy do oświetlenia drogowego przy stacji ul. Rolnicza

Oświetlenie:

- montaż słupów oświetleniowych na WD-3, przed ul. Topolową

Teletechnika

- przebudowa w ul. Lwowskiej

 

Wykonanie za okres: 21.11.2014 - 27.11.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
21.11.2014

ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska - odc. II układanie opaski , układanie ścieku przykrawężnikowego, regulacja wysp str. P

- ul. Lwowska - krawężnik km 1+380-1+443 str. L, kruszywo 0/31 na rondzie Sk1-profilowanie, szalowanie ekran E1-4,E1-5, korytowanie poszerzenia 1+180-1+260 str. L, Rm na zatoce autobusowej 1+100-1+180 str. L

- nasyp przed WD3 pod chodniki

- montaż odwodnienia liniowego TG km 1+000-1+160

- nasyp ul. Sielecka

- obrzeża km 2+300-2+470L

- w-wa AC16W – CPJ 0+000 – 1+900 L, 1+450 – 1+900 P

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- zabezpieczenie wpustów

- prace porządkowe

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- regulacje studni, montaż wpustów

Energetyka:

- przebudowa linii nN w ul. Lwowskiej

Oświetlenie:

- budowa oświetlenia w ul. Lwowskiej str. L (r. ziemne, układanie rur ochronnych)

Teletechnika

- przebudowa w ul. Lwowskiej

Sobota
22.11.2014

ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska - odc. II układanie opaski , układanie ścieku przykrawężnikowego, regulacja wysp str. L

- ul. Lwowska - krawężnik km 1+330-1+443 str. L , kruszywo 0/31 na rondzie Sk1-profilowanie, betonowanie murków oporowych ekran E1-4,E1-5, Rm na poszerzeniu 1+180-1+260 str. L 0/31 na zatoce autobusowej 1+100-1+180 str. L

- nasyp przed WD3 pod chodniki

- montaż odwodnienia liniowego TG km 1+000-1+160

- nasyp ul. Sielecka

- obrzeża km 2+300-2+470L

- podbudowa bitumiczna 0+000-1+300L

Niedziela
23.11.2014

-

Poniedziałek
24.11.2014

ROBOTY DROGOWE

Lwowska:

- ul. Lwowska - odc. II układanie opaski , układanie ścieku przykrawężnikowego, regulacja wysp str. L

- ul. Lwowska - krawężnik rondo Sr-1 oraz 1+330-1+443 str. L , kruszywo 0/31 na rondzie SK-1-profilowanie, betonowanie murków oporowych ekran E1-4,E1-5, kruszywo 0/31 na poszerzeniu 1+180-1+260 str. L, kruszywo 0/31 na zatoce autobusowej 1+100-1+180 str. L

- nasyp przed WD3 pod chodniki

- montaż odwodnienia liniowego TG km 1+000-1+160

- nasyp ul. Sielecka

- stabilizacja KRZ km 2+000-2+300 pod CPR

- w-wa AC16W – 1+900 – 2+580 P, 1+960 – 2+480L

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- wykonanie drenu

- zabezpieczenie wpustów

- prace porządkowe

- wykonanie w-wy AC16W str. P

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje Kanalizacyjne:

- regulacje studni, montaż wpustów

Energetyka:

- przebudowa linii nN w ul. Lwowskiej

Oświetlenie:

- budowa oświetlenia w ul. Lwowskiej str. L (r. ziemne, układanie rur ochronnych)

Wtorek
25.11.2014

ROBOTY DROGOWE

Lwowska:

- ul. Lwowska - podbudowa bitumiczna rondo SR-1 str. L, pierwsza w-wa AC22P poszerzenia 1+100-1+400 str. L

- ul. Lwowska - odc. II układanie opaski , układanie ścieku przykrawężnikowego, regulacja wysp str. L

- ul. Lwowska - krawężnik rondo SR-1oraz 1+330-1+443 str. L , kruszywo 0/31 na rondzie SR-1-profilowanie, betonowanie murków oporowych ekran E1-3, kruszywo 0/31 , krawężnik na poszerzeniu 1+180-1+260 str. L, kruszywo 0/31 na zatoce autobusowej 1+100-1+180 str. L

- nasyp przed WD3 pod chodniki

- montaż odwodnienia liniowego TG km 1+000-1+160

- nasyp ul. Sielecka

- stabilizacja KRZ km 2+000-2+300 pod CPR

- podbudowa bitumiczna uzupełnienia po kanalizacji oraz I w-wa ul. Lwowska 1+160 – 1+443 L

- krawężnik na mokro ul. Słowackiego str. P, 0+480-0+570 P

- wyspa ul. Słowackiego 0+000-0+075

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- wykonanie drenu

- zabezpieczenie wpustów

- prace porządkowe

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

regulacje studni, montaż wpustów

Energetyka:

- przebudowa linii nN w ul. Lwowskiej

Oświetlenie:

- budowa oświetlenia w ul. Słowackiego – montaż słupów, podłączanie kabli

- montaż kpl słupów od ul. Sieleckiej do ob. WD-3 str. L+ P

Środa
26.11.2014

ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska - podbudowa bitumiczna rondo SR-1 str. L, poszerzenia AC16P, odc. II str. L, w-wa wyrównawcza AC16W, w-wa wiążąca str. P

- ul. Lwowska - odc. II układanie opaski , układanie ścieku przykrawężnikowego, regulacja wysp str. L

- ul. Lwowska - krawężnik rondo SR-1oraz 1+330-1+443 str. L , kruszywo 0/31 na rondzie SR-1-profilowanie, betonowanie murków oporowych ekran E1-3, krawężnik na poszerzeniu 1+180-1+260 str. L, kruszywo 0/31 na zatoce autobusowej 1+100-1+180 str. L

- nasyp przed WD3 pod chodniki

- nasyp ul. Sielecka

- obrzeża km 2+000-2+300 pod CPR

- krawężnik na mokro ul. Słowackiego str. P 0+480-0+570P

- wyspa ul. Słowackiego 0+000-0+075

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- wykonanie drenu

- zabezpieczenie wpustów

- prace porządkowe

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- regulacje studni, montaż wpustów

Energetyka:

- przebudowa linii nN w ul. Lwowskiej

Oświetlenie:

- budowa oświetlenia w ul. Lwowskiej – układanie rur, montaż fundamentów

Teletechnika

- przebudowa w ul. Lwowskiej

Czwartek
27.11.2014

ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska - odc.II 0+655-1+016L w-wa wyrównawcza oraz wiążąca AC16W

- ul. Lwowska - 1+016-1+100 Rm pod chodniki

- ul. Lwowska - regulacja wysp str. P, betonowanie murków oporowych ekran E1-3, krawężnik na poszerzeniu 1+180-1+260L

- nasyp przed WD3 pod chodniki

- montaż odwodnienia liniowego TG km 1+000-1+160

- nasyp ul. Sielecka

- ul. Mogielnickiego wyspy

- kostka na zatoce autobusowej ul. Słowackiego 0+480 - 0+567 str. P

- beton na zatoce autobusowej 0+460-0+560L

- obrzeża 0+480-0+580L

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- zabezpieczenie wpustów

- prace porządkowe

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- regulacje studni, montaż wpustów

Energetyka:

- przebudowa linii nN w ul. Lwowskiej

Oświetlenie:

- budowa oświetlenia w ul. Lwowskiej – układanie rur, montaż fundamentów

Teletechnika

- przebudowa w ul. Lwowskiej

 

Wykonanie za okres: 14.11.2014 - 20.11.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
14.11.2014

ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska - odc. II układanie opaski , układanie ścieku przykrawężnikowego

- ul. Lwowska - rozbiórka chodników, opaski str. L ,korytowanie pod umocnienie płytami w śladzie teletechniki, wykop pod murki oporowe E1-3 , E1-4

- nasyp przed WD3 pod chodniki

- wykop pod odwodnienie liniowe TG km 1+000-1+160

- nasyp ul. Sielecka

- stabilizacja KRZ pod CPR 2+200-2+470

- w-wa AC16W – rondo SR-6 – rondo SR-6

- w-wa SMA 1+970 – 2+955 L

- wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu PPD 5 + PPD8,

- wykonywanie w-wy kruszywa ul .Słowackiego w km 0+500- 0+567 P,

- wykonywanie robót ziemnych na ul .Słowackiego na CPJ w km 0+500 – 0+567 L + P, 0+075 – 0+000 P,

- wykonywanie obrzeży na CPJ ul .Słowackiego 0+075 – 0+000

- humusowanie pasów zieleni oraz skarp na ul. Słowackiego w km 0+000 -0+500 str. P,

- wykonywanie stabilizacji na ul .Słowackiego w km w km 0+535- 0+567 L,

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- betonowanie kapy chodnikowej

- montaż barier porażeniowych

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje Kanalizacyjne:

- regulacje

Oświetlenie:

- wciąganie kabli na ob. WD-3,

- montaż słupów oświetleniowych w rejonie ul. Rolniczej, Topolowej

Energetyka:

- montaż wyposażenia stacji trafo przy ul. Mogielnickiego

- montaż rur dwudzielnych na nN w ul. Sieleckiej

Teletechnika;

- przebudowa kanalizacji w ul. Lwowskiej

Sobota
15.11.2014

ROBOTY DROGOWE

- nasyp przed WD3 pod chodniki

- wykop pod odwodnienie liniowe TG km 1+000-1+160

- nasyp ul. Sielecka

- II w-wa AC16W – 1+970 – 2+100 L

- wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu PPD 5 + PPD8,

- wykonywanie robót ziemnych na ul .Słowackiego na CPJ w km 0+500 – 0+567 L + P, 0+075 – 0+000 P,

- wykonywanie obrzeży na CPJ ul .Słowackiego 0+075 – 0+000.

- wykonywanie w-wy kruszywa ul .Słowackiego w km 0+500- 0+567 P+ L,

Niedziela
16.11.2014

-

Poniedziałek
17.11.2014

ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska - odc. II układanie opaski , układanie ścieku przykrawężnikowego

- ul. Lwowska - rozbiórka chodników, opaski str. L ,korytowanie pod umocnienie płytami w śladzie teletechniki, wykop pod murki oporowe E1-3 , E1-4, korytowanie pod poszerzenia 1+320-1+443 str. L

- nasyp przed WD3 pod chodniki

- wykop pod odwodnienie liniowe TG km 1+000-1+160

- nasyp ul. Sielecka

- stabilizacja KRZ pod CPR 2+200-2+470

- w-wa AC16W – 2+540 – 3+000 P CPJ

- wykonywanie w-wy kruszywa ul .Słowackiego w km 0+075- 0+000 P,

- wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu PPD 5 + PPD8,

- wykonywanie robót ziemnych na ul .Słowackiego w km 0+500 – 0+567 L + P, 0+075 – 0+000 P,

- wykonywanie w-w bitumicznych na CPJ w km 2+539 -3+955 str. L,

- humusowanie pasów zieleni oraz skarp na ul. Słowackiego w km 0+000 -0+500 str. P

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- montaż barier porażeniowych

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- regulacje

Oświetlenie:

- montaż przepustów pod oświetlenie na ob. WD-3,

Teletechnika;

- przebudowa kanalizacji w ul. Lwowskiej

Wtorek
18.11.2014

ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska - odc. II układanie opaski , układanie ścieku przykrawężnikowego

- ul. Lwowska - rozbiórka chodników, opaski str. L , umocnienie płytami w śladzie teletechniki, montaż słupów E1-3 , E1-4, korytowanie pod poszerzenia 1+320-1+443 str. L

- nasyp przed WD3 pod chodniki

- montaż odwodnienia TG km 1+000-1+160

- nasyp ul. Sielecka

- stabilizacja KRZ pod CPR 2+200-2+470

- w-wa SMA 2+600 – 3+600 P

- wykonywanie SMA na TG w km 2+600 – 3+800 str. P,

- wykonywanie krawężnika na mokro na ul. Słowackiego w km 0+535 – 0+567 L

- wykonywanie w-w bitumicznych na CPJ w km 2+539 -3+955,

- wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu PPD 5 + PPD8,

- wykonywanie w-wy kruszywa na CPJ ul .Słowackiego w km 0+075-0+000,

- wykonywanie SMA na TG w km 2+600 – 3+955 str. P

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- montaż barier porażeniowych

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- regulacje

Teletechnika;

- przebudowa kanalizacji w ul. Lwowskiej

Środa
19.11.2014

ROBOTY DROGOWE

Lwowska:

- ul. Lwowska - odc. II układanie opaski , układanie ścieku przykrawężnikowego

- ul. Lwowska - krawężnik k 1+380-1+443 str. L, opaski str. L , stabilizacja Rm na rondzie Sk1, szalowanie ekran E1-4, korytowanie pod poszerzenia 1+320-1+443 str. L , korytowanie pod zatokę autobusową str. L

- nasyp przed WD3 pod chodniki

- montaż odwodnienia liniowego TG km 1+000-1+160

- nasyp ul. Sielecka

- obrzeża km 2+300-2+470 P

- w-wa SMA 3+600 – 3+955 P

- w-wa AC16W 2+990 – 3+955 P, 2+540 – 3+000 L - CPJ

- w-wa AC22P – ul. Słowackiego 0+000 – 0+075 L (I i II w-wa)

- w-wa AC22P – ul. Słowackiego 0+470 – 0+567 L (I i II w-wa) – uzupełnienia po kanalizacji

- wykonywanie SMA na TG w km 2+800 – 3+955 str. P,

- wykonywanie I w-wy podbudowy bitumicznej - ul .Słowackiego w km 0+075- 0+000 P,

- wykonywanie I w-wy podbudowy bitumicznej - ul .Słowackiego w km 0+500- 0+567 L,

- wykonywanie podbudowy bitumicznej na kanale i przykanalikach – ul. Słowackiego 0+000 -0+500 L,

- wykonywanie w-wy kruszywa na CPJ ul .Słowackiego w km 0+000 – 0+500 L,

- wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu PPD 5 + PPD8,

- wykonywanie w-w bitumicznych na CPJ w km 2+539 -3+955

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- prace porządkowe

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji na Lwowskiej

- regulacje

- umacnianie wylotów i rowów-

Oświetlenie:

- budowa zasilania oświetlenia w ul. Sieleckiej

- przebudowa oświetlenia w ul. Lwowskiej

Energetyka:

- przebudowa kabli nN w ul. Lwowskiej

Teletechnika;

- przebudowa kanalizacji w ul. Lwowskiej

Czwartek
20.11.2014

ROBOTY DROGOWE

Lwowska:

- ul. Lwowska - odc. II układanie opaski , układanie ścieku przykrawężnikowego, regulacja wysp str. P

- ul. Lwowska - krawężnik k 1+380-1+443 str. L , kruszywo 0/31 na rondzie Sk1, szalowanie ekran E1-4, korytowanie pod poszerzenia 1+320-1+443 str. L , korytowanie pod zatokę autobusową str. L

- nasyp przed WD3 pod chodniki

- montaż odwodnienia liniowego TG km 1+000-1+160

- nasyp ul. Sielecka

- obrzeża km 2+300-2+470L

- podbudowa bitumiczna na CPR km 0+000-1+200P

- w-wa AC16W – 3+100 – 3+955 L, 0+000 – 1+500 P – CPJ

- wykonywanie w-wy kruszywa na CPJ ul .Słowackiego w km 0+000 – 0+500 P

- humusowanie pasów zieleni oraz skarp na ul. Słowackiego w km 0+000 -0+500 str. L,

- wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu PPD 5,

- wykonywanie w-w bitumicznych na CPJ w km 2+539 -3+955

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- prace porządkowe

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji na Słowackiego

- regulacje

- umacnianie wylotów i rowów

Oświetlenie:

- przebudowa oświetlenia w ul. Lwowskiej

Energetyka:

- przebudowa kabli nN w ul. Lwowskiej

Teletechnika;

- przebudowa kanalizacji w ul. Lwowskiej

Gazociągi w/c

- montaż pkt. pomiaru potencjału na G1, G3, G6. Naprawa izolacji i montaż manszetów na istn. gazociągu dn700 pod ul. Rolniczą

 

Wykonanie za okres: 07.11.2014 - 13.11.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
07.11.2014

ROBOTY DROGOWE

- rozbiórka nawierzchni na ul .Słowackiego w km w km 0+075- 0+000 P,

- wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu PPD 8,

- wykonywanie robót ziemnych na ul .Słowackiego w km 0+500 – 0+567 L + P, 0+075 – 0+000 P,

- wykonywanie podbudowy z kruszywa na ul .Rolniczej w km 0+000 – 0+050,

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- przygotowanie pod kapy chodnikowe ( zbrojenie)

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od WD3-Sieleckiej

- Montaż kanalizacji na ul. Lwowskiej na Zgłoszenie

- Montaż kanalizacji na Słowackiego

Elektryka:

- budowa zasilania stacji trafo przy ul. Mogielnickiego: układanie kabla

- budowa oświetlenia przy ul. Słowackiego (na wys. ronda): układanie kabla, montaż fundamentów,

- budowa oświetlenia w ul. Sieleckiej: układanie przepustów

Sobota
08.11.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu PPD 8,

- wykonywanie robót ziemnych na ul .Słowackiego w km 0+500 – 0+567 L + P, 0+075 – 0+000 P,

- rozbiórka nawierzchni na ul .Słowackiego w km 0+075- 0+000 P.

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- przygotowanie pod kapy chodnikowe ( zbrojenie)

Niedziela
09.11.2014

-

Poniedziałek
10.11.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie stabilizacji na ul .Słowackiego w km w km 0+500- 0+567 P,

- wykonanie umocnienie wlotu i wylotu przepustu PPD 8,

- wykonywanie robót ziemnych na ul .Słowackiego w km 0+500 – 0+567 L + P, 0+075 – 0+000 P na CPJ,

- układanie obrzeży metodą na mokro na CPJ na ul .Słowackiego w km 0+345 – 0+520 L, 0+435- 0+500 P,

II ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- przygotowanie pod kapy chodnikowe ( zbrojenie)

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

Energetyka

Wtorek
11.11.2014

I ROBOTY DROGOWE

II ROBOTY MOSTOWE

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

-Instalacje Kanalizacyjne:

Elektryka;

Gazociągi:

Środa
12.11.2014

I ROBOTY DROGOWE

- układanie obrzeży metodą na mokro na CPJ na ul .Słowackiego w km 0+345 – 0+520 L, 0+435- 0+500 P,

- wykonywanie podbudowy z kruszywa na CPJ na ul .Słowackiego w km 0+350 – 0+ 520 L,

- humusowanie pasów zieleni oraz skarp na ul. Słowackiego w km 0+000 -0+500 str. P,

- wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu PPD 8.

- wykonywanie podbudowy z kruszywa na CPJ na ul .Słowackiego w km 0+350 – 0+ 520 L,

- wykonywanie w-wy wiążącej na ul. Słowackiego w km 0+000 - 0+130.

II ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- przygotowanie pod kapy chodnikowe ( zbrojenie)

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

-Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od WD3-Sieleckiej- regulacje

- Montaż kanalizacji na ul. Lwowskiej na Zgłoszenie- regulacje

- Montaż kanalizacji na Słowackiego- regulacje

Elektryka:

- budowa zasilania stacji trafo przy ul. Mogielnickiego: układanie i zasyp kabla

- budowa oświetlenia przy ul. Słowackiego: układanie kabla, podłączanie słupów

Czwartek
13.11.2014

I ROBOTY DROGOWE

- wykonanie II w-wy podbudowy przy WD-3,

- układanie obrzeży metodą na mokro na CPJ na ul .Słowackiego w km 0+345 – 0+520 L, 0+435- 0+500 P,

- wykonywanie podbudowy z kruszywa na CPJ na ul .Słowackiego w km 0+350 – 0+ 520 L,

- humusowanie pasów zieleni oraz skarp na ul. Słowackiego w km 0+000 -0+500 str. P,

- wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu PPD 8,

II ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie stożków WD-3

- przygotowanie pod kapy chodnikowe ( zbrojenie)

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od WD3-Sieleckiej- regulacje

- Montaż kanalizacji na ul. Lwowskiej na Zgłoszenie- regulacje

- Montaż kanalizacji na Słowackiego- regulacje

Elektryka:

- budowa zasilania stacji trafo przy ul. Mogielnickiego: układanie i zasyp kabla

- budowa oświetlenia przy ul. Słowackiego: podłączanie słupów

- oświetlenie: przebudowa (podnoszenie) istn. słupów oświetleniowych na ul. Słowackiego odc. na zgłoszenie

 

Wykonanie za okres: 31.10.2014 - 06.11.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
31.10.2014

I ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie w-wy podbudowy bitumicznej i w-wy wiążącej na ul Słowackiego w km 0+000 - 0+100 str. P , 0+350 -0+500 str. P,

- wykonywanie w-wy podbudowy bitumicznej i w-wy wiążącej na ul Słowackiego w km 0+430 – 0+520 str. L,

- wykonywanie podbudowy z kruszywa na CPJ na TG w km 3+010 -3+120 str. L , 3+010 - 3+160 str. P,

- wykonywanie podbudowy z kruszywa na ul .Rolniczej w km 0+000 – 0+050.

-ul. Lwowska - odc. II - układanie krawężnika str. L

-ul. Lwowska - dodatkowe przykanaliki – odc II

-ul. Lwowska - rozbiórka opaski odc. II str. L i P, wykop pod murki oporowe ekran E1-2

-ul. Lwowska - montaż słupów E1-1 , E1-8 , E1-9

- 2+170- 2+470P kruszywo 0/31

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -3+0

- ul. Sielecka ,, nasyp

- 0/31 CPR 0+000-0+340P

- krawężnik na mokro 0+519L , 2+170-2+470 L

- stabilizacja KRZ 2+040-2+170 Li P

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków WD3

- krawężnik betonowy przy osi 1 WD3

- montaż zbrojenia i betonowanie kap na skrzydłach w osi 1 WD-3

- dreny z kruszywa lakierowanego WD3

- umocnienia PW1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od WD3-Sieleckiej

- Montaż kanalizacji na ul. Lwowskiej na Zgłoszenie

- Montaż przykanalików na Lwowskiej

-Montaż kanalizacji na Słowackiego

Elektryka:

- montaż fundamentów i kabli do oświetlenia odc. Od ul. Sieleckiej do WD-3

- montaż wyposażenia szafy trafo przy ul. Rolniczej

Sobota
01.11.2014

Niedziela
02.11.2014

Poniedziałek
03.11.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie podbudowy z kruszywa na CPJ na TG w km 3+010 -3+120 str. L , 3+010 - 3+160 str. P,

- wykonywanie podbudowy z kruszywa na ul .Rolniczej w km 0+000 – 0+050,

- wykonywanie w-wy wiążącej na TG w km 3+010 – 3+150 str. P,

- wykonywanie w-wy wiążącej na ul. Okopowej w km 0+000 – 0+048,69,

- wykonywanie w-wy wiążącej na ul. ul. Rolniczej w km 0+060 - 0+190,

- układanie obrzeży metodą na mokro na CPJ na ul .Słowackiego w km 0+345 – 0+520 L, 0+435- 0+500 P.

- ul. Lwowska - odc. II - układanie krawężnika str. L

- ul. Lwowska - rozbiórka opaski odc. II str. L i P, poszerzenie 1+200-1+260P

- ul. Lwowska - montaż słupów E1-1 , E1-8 , E1-9 ,E1-7

- ul. Lwowska - murki oporowe E1-7

- 2+040-2+170 Rm

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -3+0

- ul. Sielecka ,, nasyp

- 0/31 CPR 0+000-0+340P

- krawężnik na mokro 0+519L , 2+170-2+470 L

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków WD3

- krawężnik betonowy przy osi 1 WD3

- montaż zbrojenia i betonowanie kap na skrzydłach w osi 1 WD-3

- dreny z kruszywa lakierowanego WD3

- umocnienia PW1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od WD3-Sieleckiej

- Montaż kanalizacji na ul. Lwowskiej na Zgłoszenie

- Montaż przykanalików na Słowackiego

Elektryka:

- roboty przygotowawcze przed przełączeniem nN w ul. Sieleckiej

Oświetlenie:

- montaż kabla zasilającego do szafy przy rondzie ul. Słowackiego

- podłączanie przewodów do zacisków słupów w ul. Słowackiego

Wtorek
04.11.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie w-w bitumicznych na CPJ w km 2+539 -3+955 str. P

- humusowanie pasów zieleni na TG w km 3+010 -3+160,

- układanie betonu na zatoce autobusowej na ul .Słowackiego w km 0+050 – 0+120 str. P.

- wykonywanie podbudowy z kruszywa na CPJ na ul. Słowackiego w km 0+000 - 0+435 P, 0+000 – 0+ 350 L.

- układanie obrzeży metodą na mokro na CPJ na ul .Słowackiego w km 0+345 – 0+520 L, 0+435- 0+500 P

- ul. Lwowska - odc. II - układanie krawężnika str. L, układanie ścieku przykrawężnikowego

- ul. Lwowska - rozbiórka opaski odc. II str. L i P,

- ul. Lwowska - montaż słupów E1-2 , E1-8 , E1-9 ,E1-7

- ul. Lwowska - murki oporowe E1-7

- ul. Lwowska - rozbiórka ronda Sk-1

- 2+040-2+170 Rm

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -3+000

- ul. Sielecka, nasyp

- 0/31 CPR 0+000-0+340P

- krawężnik na mokro, 2+170-2+470 L

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków WD3

- krawężnik betonowy przy osi 1 WD3

- montaż zbrojenia i betonowanie kap na skrzydłach w osi 1 WD-3

- dreny z kruszywa lakierowanego WD3

- umocnienia PW1 III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od WD3-Sieleckiej

- Montaż kanalizacji na ul. Lwowskiej na Zgłoszenie

- Montaż przykanalików na Słowackiego

Elektryka:

- przełączenie nN w ul. Sieleckiej

Oświetlenie:

- montaż kabla zasilającego do szafy przy rondzie ul. Słowackiego

- podłączanie przewodów do zacisków słupów w ul. Słowackiego

Środa
05.11.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie w-w bitumicznych na CPJ w km 2+539 -3+955 str. P,

- humusowanie pasów zieleni na ul. Słowackiego w km 0+000 -0+435 str. L,

- układanie kostki betonowej na zatoce autobusowej na ul .Słowackiego w km 0+050 – 0+120 str. P,

- układanie kostki na opaskach na TG w km 2+600 -3+010 str. L.

- układanie krawężnika metodą na mokro ul .Słowackiego w km 0+075 – 0+000,

- wykonywanie robót ziemnych na ul .Słowackiego w km 0+500 – 0+567 L + P, 0+075 – 0+000 P.

- wykonywanie stabilizacji na CPJ na ul .Słowackiego w km 0+345 – 0+520 L, 0+435- 0+500 P.

- ul. Lwowska - odc. II - układanie krawężnika str. P

- ul. Lwowska - odc. II ściek przykrawężnikowy str. L

- ul. Lwowska - montaż słupów E1-1 , E1-8 , E1-9 ,E1-7

- ul. Lwowska - murki oporowe E1-7

- ul. Lwowska - rozbiórka ronda Sk-1

- 2+040-2+170 Rm

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -3+0

- ul. Sielecka, nasyp

- 0/31 CPR 0+000-0+340P

- krawężnik na mokro, 2+170-2+470 P

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków WD3

- krawężnik betonowy przy osi 1 WD3

- montaż zbrojenia i betonowanie kap na skrzydłach w osi 1 WD-3

- dreny z kruszywa lakierowanego WD3

- umocnienia PW1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od WD3-Sieleckiej

- Montaż kanalizacji na ul. Lwowskiej na Zgłoszenie

- Montaż kanalizacji na Słowackiego

Elektryka:

- układanie kabla zasilającego do stacji trafo przy ul. Mogielnickiego

Oświetlenie:

- montaż fundamentów i kabli przy CPJ

- montaż słupów i wysięgników z oprawami w ul. Słowackiego

Czwartek
06.11.2014

ROBOTY DROGOWE

- humusowanie pasów zieleni na ul. Słowackiego w km 0+000 – 0+435 str. P,

- wykonywanie w-w bitumicznych na CPJ w km 2+539 -3+955 str. L,

- układanie kostki na opaskach na TG w km 2+600 -3+010 str. L,

- o brukowanie wlotu i wylotu przepustu PPD 5,

- układanie kostki betonowej na zatoce autobusowej na ul .Słowackiego w km 0+050 – 0+120 str. P,

- wykonywanie robót ziemnych na ul .Słowackiego w km 0+500 – 0+567 L + P, 0+075 – 0+000 P.

- wykonywanie podbudowy z kruszywa na CPJ na ul .Słowackiego w km 0+345 – 0+520 L, 0+435- 0+500 P.

- ul. Lwowska - odc. II - układanie krawężnika str. P

- ul. Lwowska - odc. II ściek przykrawężnikowy str. L

- ul. Lwowska - montaż słupów E1-1 , E1-8 , E1-9 ,E1-7

- ul. Lwowska - murki oporowe E1-7

- ul. Lwowska - rozbiórka ronda Sk-1

- 2+040-2+170 kruszywo 0/31

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -3+0

- ul. Sielecka, nasyp

- 0/31 CPR 0+000-0+340P

- krawężnik na mokro, 2+170-2+470 P

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków WD3

- krawężnik betonowy przy osi 1 WD3

- montaż zbrojenia i betonowanie kap na skrzydłach w osi 1 WD-3

- dreny z kruszywa lakierowanego WD3

- umocnienia PW1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

-Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od WD3-Sieleckiej

- Montaż kanalizacji na ul. Lwowskiej na Zgłoszenie

- Montaż kanalizacji na Słowackiego

Elektryka:

- układanie kabla zasilającego do stacji trafo przy ul. Mogielnickiego

Oświetlenie:

- montaż fundamentów i kabli przy CPJ ora kabla pod drogą objazdową w km ok. 2+100

- montaż słupów i wysięgników z oprawami w ul. Słowackiego i ul. Lwowskiej

 

Wykonanie za okres: 24.10.2014 - 30.10.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
24.10.2014

ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska- prace brukarskie 1+300-1+441(rozkładanie Rm),

- 1+000 1+400L nasyp pod chodnik – KRZ, wykop rowu

- 1+000-1+200L humusowanie skarpy

- 1+520-1+900P nasyp pod chodnik

- 1+100-1+460L skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny (2 ekipy)

- ul. Topolowa wykonywanie krawężników prefabrykowanych (wyspy)- kontynuacja + krawężnik wylewany

- zasypywanie, zagęszczanie pasa rozdziału 0+500-1+460

- wykonywanie nasypu 0+000- 0+100L, 0+300-0+520P

- 0+020-0+240L, 0+270-0+520L stabilizacja KRZ pod ciąg pieszo jezdny

-WD3 hałdowanie materiału/sypanie nasypu

-ul. Lwowska wiercenie pali ekranów akustycznych/betonowanie głowic

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków WD3

- zasypki za przyczółkiem w osi 1 WD3

- umocnienia PD5

- umocnieniaPW1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji od WD3-Sieleckiej

- montaż kanalizacji na ul. Lwowskiej na Zgłoszenie

- montaż przykanalików na Lwowskiej

- montaż kanalizacji na Rolniczej

Elektryka:

- demontaż latarni na ul. Lwowskiej

- układanie kabla wzdłuż ul. Słowackiego

Teletechnika

– montaż studni przy ul. Lwowskiej

Sobota
25.10.2014

ROBOTY DROGOWE

- 1+000-1+200 L humusowanie skarpy

- 1+520-2+000 L nasyp pod chodnik

- ul. Topolowa wykonywanie krawężników prefabrykowanych (wyspy)- kontynuacja + krawężnik wylewany

- 0+380-0+520P stabilizacja KRZ pod ciąg pieszo jezdny

- WD3 hałdowanie materiału/sypanie nasypu

- zasypywanie, zagęszczanie pasa rozdziału 0+500-1+460

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków WD3

- zasypki za przyczółkiem w osi 1 WD3

- umocnienia PD5

- umocnieniaPW1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji na ul. Sieleckiej

Niedziela
26.10.2014

-

Poniedziałek
27.10.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie obrzeży metodą na mokro (opaska) na ul. Słowackiego, w km 0+000 – 0+435, str. P,

- wykonywanie nasypu uzupełniającego pod CPJ na TG w km 3+010 -3+120 str. L, 3+010 - 3+160 str. P.

- ul. Lwowska- prace brukarskie

- 1+000 1+400L nasyp pod chodnik – KRZ, wykop rowu

- 1+000-1+200L humusowanie skarpy

- 1+520-1+900P nasyp pod chodnik

- 1+100-1+460L skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny (2 ekipy)

- ul. Topolowa wykonywanie krawężników prefabrykowanych (wyspy)- kontynuacja + krawężnik wylewany

- zasypywanie, zagęszczanie pasa rozdziału 0+500-1+460

- wykonywanie nasypu 0+000- 0+100L, 0+300-0+520P

- 0+020-0+240L, 0+270-0+520L stabilizacja KRZ pod ciąg pieszo jezdny

- WD3 hałdowanie materiału/sypanie nasypu

- ul. Lwowska wiercenie pali ekranów akustycznych/betonowanie głowic

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków WD3

- zasypki za przyczółkiem w osi 1 WD3

- umocnienia PD5

- umocnieniaPW1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji od WD3-Sieleckiej

- montaż kanalizacji na ul. Lwowskiej na Zgłoszenie

- montaż przykanalików na Lwowskiej.

Energetyka

– przebudowa kabla nN w ul Sieleckiej

- montaż kabli +fundamenty od Sieleckiej do WD-3 str. Lewa

Wtorek
28.10.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie obrzeży metodą na mokro na TG w km 3+010 -3+120 str. L , 3+010 - 3+160 str. P,

- wykonywanie stabilizacji na CPJ na ul. Słowackiego w km 0+000 – 0+435 str. P.

- wykonywanie nasypu uzupełniającego pod CPJ na ul. Słowackiego w km 0+435 – 0+500 str. P, 0+365 – 0+535 str. L.

- ul. Lwowska- prace brukarskie

- 1+520-1+900P+L, nasyp pod chodnik

- 1+000-1+450 P skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny

- ul. Topolowa wykonywanie krawężników prefabrykowanych – kontynuacja, wykonanie wyspy(lewa)

- 0+500 - 1+000 wykonanie obrzeża opaski, strona prawa

- zasypywanie pasa rozdziału 1+560-2+000,0+500-1+400 - kontynuacja

- 1+100-1+450 profilowanie KRZ wykonanie stabilizacji ciągu pieszo-rowerowego strona lewa

- 2+300-2+470 Nasyp

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków WD3

- zasypki za przyczółkiem w osi 1 WD3

- umocnienia PD5

- umocnieniaPW1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji od WD3-Sieleckiej

- montaż kanalizacji na ul. Lwowskiej na Zgłoszenie

- montaż przykanalików na Lwowskiej

- montaż kanalizacji na Słowackiego

Energetyka

- montaż kabli +fundamenty od Sieleckiej do WD-3 str. Lewa

- montaż słupów oświetleniowych wzdłuż 6PDP

- przebudowa kabla nN w ul Sieleckiej

Środa
29.10.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie stabilizacji na CPJ na ul. Słowackiego w km 0+000 – 0+435 str. P,

wykonywanie obrzeży metodą na mokro na TG w km 3+010 -3+120 str. L , 3+010 - 3+160 str. P.

- wykonywanie podbudowy z kruszywa na ul. Dojazdowej w km 0+000 – 0+059,31 oraz na zjeździe przy ul. Dojazdowej,

- ul. Lwowska- prace brukarskie

- 1+520-1+900P+L ul. Topolowa, nasyp pod chodnik

- 1+000-1+450 P1+600-1+800L skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny

- ul. Topolowa wykonywanie krawężników prefabrykowanych – kontynuacja, przygotowanie warstwy 0-31,5

- 0+500 - 1+000 wykonanie obrzeża, ciąg pieszo rowerowy, strona prawa

- humusowanie pasa rozdziału 0+500-1+400

- 2+300-2+470 Nasyp

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków WD3

- zasypki za przyczółkiem w osi 1 WD3

- umocnienia PD5

- umocnieniaPW1

III ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji od WD3-Sieleckiej

- montaż kanalizacji na ul. Lwowskiej na Zgłoszenie

- montaż kanalizacji na Słowackiego

Energetyka:

- prace montażowe przy stacji trafo przy ul. Mogielnickiego

- montaż kabli +fundamenty od Sieleckiej do WD-3 str. Lewa

- montaż słupów oświetleniowych wzdłuż 6PDP

- przebudowa kabla nN w ul Sieleckiej

Czwartek
30.10.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie kruszywa na CPJ na ul. Słowackiego w km 0+000 – 0+435 str. P,

- wykonywanie stabilizacji na CPJ na TG w km 3+010 -3+120 str. L , 3+010 - 3+160 str. P,

- wykonywanie w-wy podbudowy bitumicznej i w-wy wiążącej na ul Słowackiego w km 0+100 – 0+350 str. P,

- wykonywanie w-wy wiążącej w km 3+820 – 3+955 str.L,

- wykonywanie stabilizacji na ul .Rolniczej w km 0+000 – 0+050.

- ul. Lwowska- prace brukarskie, wykonanie murków oporowych, montaż belek podwalinowych - ekrany akustyczne

- 1+600-1+900L skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny

- skrzyżowanie ul. Topolowa podbudowa AC 22P 9+9 trasa główna

- ul Mogilnickiego krawężniki (met. Ślizgowa)

- humusowanie pasa rozdziału 0+000-1+000

- 2+200-2+470 P Nasyp

- 1+100 -1+480 P przygotowanie KRZ ciągu pieszo rowerowego

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków WD3

- zasypki za przyczółkiem w osi 1 WD3

- umocnienia PD5

- umocnieniaPW1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji od WD3-Sieleckiej

- montaż kanalizacji na ul. Lwowskiej na Zgłoszenie

- montaż kanalizacji na Słowackiego

Energetyka:

- prace montażowe przy stacji trafo przy ul. Mogielnickiego

- montaż kabli +fundamenty od Sieleckiej do WD-3

- przewiert sterowany pod przepust oświetleniowy pod lewą jezdnią ul. Słowackiego na wys. ronda

- uzbrajanie fundamentów i montaż słupów oświetleniowych na ul. Słowackiego

 

Wykonanie za okres: 17.10.2014 - 23.10.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
17.10.2014

ROBOTY DROGOWE

- Lwowska, wkładanie belek, wypełnień ZRiD str.P

- 1+016-1+172L-rozbiórka ogrodzenia, chodnika, murka oporowego odc. I, II sciek przykrawężnikowy

- 2+100-2+470 Nasyp +zasypka przyczółka , skarpowanie

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+00

- humusowanie skarp 1+500-1+900

- obrzeże na mokro 0+000-0+340P

- skarpowanie, wykop rowu 0+000-0+340P

- ul. Sielecka nasyp

- kostka na zatoce autobusowej 0+060-0+140P

- podbudowa 0/31 1+500-1+980 CPR

ROBOTY MOSTOWE

- wykonywanie zasypek za przepustami WD-3

- umocnienie stożków WD-3

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu Lwowskiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od WD3-Sieleckiej

- Montaż kanalizacji na Rolniczej

Gazociągi w/c

– demontaż nieczynnego odcinka G7-G8

Elektryka:

- zasyp kabla Nn po przełączeniach w ul. Lwowskiej

Oświetlenie – montaż słupów oświetleniowych od Mogielnickiego do Sieleckiej

Oświetlenie – układanie kabla oświetleniowego w ul. Słowackiego

Sobota
18.10.2014

ROBOTY DROGOWE

- Lwowska, wkładanie belek, wypełnień ZRiD str.P

- 1+016-1+172 L- rozbiórka ogrodzenia, chodnika, murka oporowego odc. I, II ściek przykrawężnikowy

- 2+100-2+470  Nasyp + zasypka przyczółka , skarpowanie

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+00

- humusowanie skarp 1+500-1+900

- obrzeże na mokro 0+000-0+340P

- ul. Sielecka ,, nasyp

- podbudowa 0/31 1+500-1+980 CPR

ROBOTY MOSTOWE

- wykonywanie zasypek za przepustami WD-3

- umocnienie stożków WD-3

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji na ul. Sieleckiej

Niedziela
19.10.2014

-

Poniedziałek
20.10.2014

ROBOTY DROGOWE

- Lwowska, wkładanie belek, wypełnień ZRiD str.P

- 1+016-1+172 L-rozbiórka ogrodzenia, chodnika, murka oporowego odc. I, II ściek przykrawężnikowy

- Lwowska odc. II w-wa profilacja

- 2+100-2+470  Nasyp +zasypka przyczółka , skarpowanie

- 2+100-2+460 Rm koryto

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+00

- humusowanie skarp 0+000-0+340P

- obrzeże na mokro 0+000-0+340P

- skarpowanie, wykop rowu 0+000-0+340P

- ul. Sielecka ,, nasyp

- podbudowa 0/31 1+500-1+980 CPR

ROBOTY MOSTOWE

- wykonywanie zasypek za przepustami WD-3

- umocnienie stożków WD-3

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu na ul Lwowskiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od WD3-Sieleckiej

- Montaż przykanalików na Lwowskiej

- Montaż kanalizacji na Rolniczej

Gazociągi w/c

– demontaż nieczynnego odcinka G7-G8, zaślepienie rur

Elektryka

Oświetlenie – montaż słupów oświetleniowych od Mogielnickiego do Sieleckiej

Wtorek
21.10.2014

ROBOTY DROGOWE

- Lwowska, wiercenie pali, wypełnień ZRiD str.P

- rozbiórka opaski odc. II, chodnika, murka oporowego odc. I, II ściek przykrawężnikowy

- Lwowska odc. II w-wa profilacja

- 2+100-2+470  Nasyp +zasypka przyczółka , skarpowanie

- 2+100-2+460 Rm 15cm

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+00

- humusowanie skarp 0+000-0+340P

- skarpowanie, wykop rowu 0+000-0+340P

- ul. Sielecka ,, nasyp

- podbudowa 0/31 1+500-1+980 CPR

ROBOTY MOSTOWE

- wykonywanie zasypek za przepustami WD-3

- umocnienie stożków WD-3

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu na ul Lwowskiej

- Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od WD3-Sieleckiej

- Montaż przykanalików na Lwowskiej

Gazociągi w/c

– zabezpieczenie płytami drogowymi gazociągu G3 w drodze DSl1

Elektryka

Oświetlenie – układanie kabla oświetleniowego i montaż fundamentów w ul. Słowackiego.

Środa
22.10.2014

ROBOTY DROGOWE

- Lwowska ,wiercenie pali, wypełnień ZRiD str.P

- rozbiórka opaski odc. II, chodnika, murka oporowego odc. I, II ściek przykrawężnikowy

- Lwowska odc. II w-wa profilacja

- 2+100-2+470  Nasyp Rm 15cm stabilizowana na miejscu , skarpowanie

- 2+100-2+460 Rm 15cm

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+00

- humusowanie skarp 0+000-0+340P

- skarpowanie, wykop rowu 0+000-0+340P

- ul. Sielecka ,, nasyp

- podbudowa 0/31 1+500-1+980 CPR

- zjazd 0+050L Rm

- skarpowanie 0+520-0+580L

ROBOTY MOSTOWE

- wykonywanie zasypek za przepustami WD-3

- umocnienie stożków WD-3

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od WD3-Sieleckiej

- Montaż przykanalików na Lwowskiej

Gazociągi w/c

– montaż słupków betonowych oznacznikowych

Elektryka

– przebudowa kabla Nn w ul. Sieleckiej.

Czwartek
23.10.2014

ROBOTY DROGOWE

- Lwowska, wiercenie pali, wypełnień ZRiD str.P

- rozbiórka opaski odc. II, chodnika, murka oporowego odc. I, II ściek przykrawężnikowy

- Lwowska odc. II w-wa profilacja

- 2+100-2+470  Rm 15cm stabilizowana str. P, skarpowanie

- 2+100-2+460 Rm 15cm

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+00

- humusowanie skarp 0+000-0+340P

- skarpowanie, 0+000-0+340P

- ul. Sielecka ,, nasyp

- Rm CPR 0+000-0+340P

- zjazd 0+050L Rm

- ul. Słowackiego frezowanie

- ul. Słowackiego –układanie obrzeży monolit

ROBOTY MOSTOWE

- wykonywanie zasypek za przepustami WD-3

- umocnienie stożków WD-3

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji –Sieleckiej

Elektryka – przebudowa kabla Nn w ul. Sieleckiej.

 

Wykonanie za okres: 10.10.2014 - 16.10.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
10.10.2014

ROBOTY DROGOWE

- Lwowska ,wkładanie belek, wypełnień ZRiD str.Pi, , 1+016-1+172L-rozbiórka ogrodzenia, chodnika, murka oporowego odc.I-prace brukarskie(opaska),rozbiórka zatoki autobusowej

- 2+100-2+470  Nasyp +zasypka przyczółka

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+000

- 1+500-1+900L układanie Rm 1,5 na CPR

- humusowanie skarp 0+400-0+900P

- wykop rowu 0+700-0+850P

- niwelacja terenu 0+850-1+050P

- nasyp 0+000-0+340P stabilizacja KRZ pod CPR

- obrzeże na mokro 1+700-1+900P

- skarpowanie, wykop rowu 0+500-0+900P

- ul. Sielecka prace rozbiórkowe

- kostka na zatoce autobusowej 0+060-0+140P

- montaż barier energochłonnych 0+708-1+280P

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie wlotów przepustu PD-5

- prace porządkowe i wykończeniowe PW-1

- umocnienie stożków WD-3

- układanie żywic WD-3

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul Rolniczej

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji od WD3-Sieleckiej

- montaż kanalizacji na ul. Lwowskiej na Zgłoszenie

- montaż przykanalików na Lwowskiej

- montaż kanalizacji na Rolniczej

Energetyka:

- przebudowa kabla Nn w ul. Lwowskiej

- montaż słupów od Mogielnickiego do Sieleckiej

Gazociągi w/c

– zasyp w miejscu włączenia kolizja G3-G4

Sobota
11.10.2014

ROBOTY DROGOWE

- Lwowska ,wkładanie belek, wypełnień ZRiD str.Pi, , 1+016-1+172L-rozbiórka ogrodzenia, chodnika, murka oporowego odc.I-prace brukarskie(opaska),rozbiórka zatoki autobusowej

- 2+100-2+470  Nasyp +zasypka przyczółka

- humusowanie skarp 0+400-0+900P

- skarpowanie, wykop rowu 0+500-0+900P

- ul. Sielecka prace rozbiórkowe

- kostka na zatoce autobusowej 0+060-0+140P

- montaż barier energochłonnych 0+700-1+200L

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie wlotów przepustu PD-5

- prace porządkowe i wykończeniowe PW-1

- umocnienie stożków WD-3

- układanie żywic WD-3

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji na ul. Sieleckiej

Elektryka:

- montaż słupów od Mogielnickiego do Sieleckiej

Niedziela
12.10.2014

-

Poniedziałek
13.10.2014

ROBOTY DROGOWE

- Lwowska ,wkładanie belek, wypełnień ZRiD str.Pi,

- 1+016-1+172L-rozbiórka ogrodzenia, chodnika, murka oporowego odc.I prace brukarskie(opaska),krawężnik na zatoce autobusowej

- 2+100-2+470  Nasyp +zasypka przyczółka

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+000

-1+700-1+980P układanie Rm 1,5 na CPR

- 0+340-0+480P układanie 0/31 na CPR

- humusowanie skarp 1+500-1+900L

- niwelacja terenu 1+000-1+400P

- skarpowanie , wykop rowu 0+600-0+900L

- skarpowanie, wykop rowu 0+900-1+300P

- ul. Sielecka prace rozbiórkowe ,korytowanie

- stabilizacja KRZ pod CPR 0+520-0+560L

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie wlotów przepustu PD-5

- prace porządkowe i wykończeniowe PW-1

- umocnienie stożków WD-3

- wykonywanie zasypki za przyczółkami WD-3

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul Lwowskiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji od WD3-Sieleckiej

- montaż kanalizacji na ul. Lwowskiej na Zgłoszenie

- montaż przykanalików na Lwowskiej

- montaż kanalizacji na Rolniczej-regulacja

Energetyka:

- przebudowa kabla Nn w ul. Lwowskiej

- Oświetlenie – wykonanie przepustów pod ul. Sielecką

Gazociągi w/c

– demontaż G5

Teletechnika:

- przebudowa pod ul. Lwowską (przewiert)

Wtorek
14.10.2014

ROBOTY DROGOWE

- Lwowska ,wkładanie belek, wypełnień ZRiD str.Pi, ,

- rozbiórka opaski odc II km 0+800-1+016L, murka oporowego odc.,I, II frezowanie odc.I i II, ściek przykrawężnikowy odc.I km 0+220-0+320L

- 2+100-2+470  Nasyp +zasypka przyczółka

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+000

- skarpowanie 0+000-0+340P

- skarpowanie, wykop rowu 1+000-1+300P

- ul. Sielecka prace rozbiórkowe ,korytowanie

- podbudowa 0/31 0+000-0+520L CPR

- humusowanie przeciwskarp 0+600-1+300L, 1+000-1+400P

- skarpowanie 2+200-2+350P

IROBOTY MOSTOWE

- umocnienie wlotów przepustu PD-5

- prace porządkowe i wykończeniowe PW-1

- umocnienie stożków WD-3

- wykonywanie zasypki za przyczółkami WD-3

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul Lwowskiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji od WD3-Sieleckiej

- montaż kanalizacji na ul. Lwowskiej na Zgłoszenie

- montaż przykanalików na Lwowskiej

- montaż kanalizacji na Rolniczej-regulacja

Energetyka:

- przebudowa kabla Nn w ul. Lwowskiej

- Oświetlenie – prace przygotowawcze do montażu słupów i budowa zasilania w ul. Słowackiego.

Gazociągi w/c

– demontaż G5-G6, zasyp. Odkrywka istn. gazociągu dn700 w ul. Rolniczej

Teletechnika:

- przebudowa teletechniki w ul. Lwowskiej – montaż studni, rur ochronnych

Środa
15.10.2014

ROBOTY DROGOWE

- Lwowska ,wkładanie belek, wypełnień ZRiD str. P

- 1+016-1+172L-rozbiórka ogrodzenia, chodnika, murka oporowego odc.,I, II frezowanie

- 2+100-2+470  Nasyp +zasypka przyczółka

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+000

- 0+000-0+520L układanie 0/31 na CPR

- humusowanie skarp 1+500-1+900P

- skarpowanie, wykop rowu 0+500-0+900P

- ul. Sielecka prace rozbiórkowe ,, nasyp

- skarpowanie 0+000-0+340P

- nasyp przed WD3 ,profilowanie KRZ i stabilizacja str. L 2+200-2+450

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie wlotów przepustu PD-5

- prace porządkowe i wykończeniowe PW-1

- umocnienie stożków WD-3

- wykonywanie zasypki za przyczółkami WD-3

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul Lwowskiej

- Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji od WD3-Sieleckiej

- montaż kanalizacji na ul. Lwowskiej na Zgłoszenie

- montaż przykanalików na Lwowskiej

- montaż kanalizacji na Rolniczej-regulacja

Energetyka:

- przebudowa kabla Nn w ul. Lwowskiej

- Oświetlenie – prace przygotowawcze do montażu słupów i budowa zasilania w ul. Słowackiego.

Gazociągi w/c

– demontaż G5-G6, zasypanie gazociągu ul. Rolniczej

Teletechnika:

- przebudowa teletechniki w ul. Lwowskiej – montaż studni, rur ochronnych

Czwartek
16.10.2014

ROBOTY DROGOWE

- Lwowska ,wkładanie belek, wypełnień ZRiD str. P,

- 1+016-1+172L-rozbiórka ogrodzenia, chodnika, murka oporowego odc.,I, II frezowanie

- 2+100-2+470  Nasyp +zasypka przyczółka

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+000

- 1+700-1+900P układanie 0/31 na CPR

- humusowanie skarp 1+500-1+900

- obrzeże na mokro 0+000-0+340P

- skarpowanie, wykop rowu 0+500-0+900P

- ul. Sielecka prace rozbiórkowe ,, nasyp

- kostka na zatoce autobusowej 0+060-0+140P

- podbudowa 0/31 0+000-0+520L CPR

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienie wlotów przepustu PD-5

- prace porządkowe i wykończeniowe PW-1

- umocnienie stożków WD-3

- wykonywanie zasypki za przyczółkami WD-3

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji od WD3-Sieleckiej

- montaż kanalizacji na ul. Lwowskiej na Zgłoszenie

- montaż kanalizacji na Rolniczej-regulacja

Energetyka:

- przebudowa kabli Nn w ul. Lwowskiej - przełączenia

- Oświetlenie – prace przygotowawcze do montażu słupów i budowa zasilania w ul. Słowackiego.

- montaż przepustu w km ok. 2+100.

Gazociągi w/c

– demontaż G5-G6, zasypanie gazociągu ul. Rolniczej

 

Wykonanie za okres: 03.10.2014 - 09.10.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
03.10.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonanie nasypu na ul. Słowackiego na CPJ, str. P – w km 0+000 – 0+500.

- wykonywanie stabilizacji na ul. Rolniczej w km 0+260– 0+290.

- wykonywanie warstwy z kruszywa na ul. Rolniczej w km 0+194– 0+290.

- wykonywanie warstwy z kruszywa na ul. Okopowej w km 0+000 – 0+048,

- wykonywanie warstwy z kruszywa na ul. Słowackiego, str. P – w km 0+000 – 0+500.

- ul. Lwowska - murki oporowe przy ekranach, odcinek 1

- prace brukarskie, rozbiórka opaski odc. I 0+200-0+378L,

- układanie ścieku 1+200-1+340P ,

- 2+100-2+470  Nasyp + zasypka przyczółka

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+000

-0+400-1+470P układanie 0/31,5 na CP

- humusowanie pomiędzy opaską a CPJ 0+000-0+520L oraz skarpa 0+600-1+000L , 1+500-1+700P

- niwelacja terenu 0+850-1+050P

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków w osi 2 trylinką wklęsłą

- zasypki za przyczółkiem w osi 1

- rozdeskowanie płyt przejściowych i wykonanie izolacji cienkiej

- prace porządkowe

- odbudowa wału PW1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul Lwowskiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji od WD3-Sieleckiej

- montaż kanalizacji na ul. Lwowskiej na Zgłoszenie

- montaż przykanalików na Lwowskiej

Gaz:

- izolacja spoin i włączeń

Elektryka:

- budowa zasilania oświetlenia do ul. Mogielnickiego

- montaż słupów oświetleniowych w trasie od Rolniczej do Słowackiego

Sobota
04.10.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu na ul. Słowackiego na CPJ, str. P – w km 0+000 – 0+500.

- wykonywanie warstwy z kruszywa - na ul. Rolniczej w km 0+194– 0+290.

- wykonywanie warstwy z kruszywa - na ul. Okopowej w km 0+000 – 0+048,

- wykonywanie warstwy z kruszywa - na ul. Słowackiego, str. P – w km 0+000 – 0+500

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków w osi 2 trylinką wklęsłą

- zasypki za przyczółkiem w osi 1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul Lwowskiej

-Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji na ul. Sieleckiej

Elektryka:

- montaż słupów oświetleniowych w trasie od Rolniczej do Słowackiego

Niedziela
05.10.2014

Poniedziałek
06.10.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu na ul. Słowackiego na CPJ, str. P – w km 0+000 – 0+500.

- wykonywanie warstwy z kruszywa - na ul. Rolniczej w km 0+050– 0+137.

- wykonywanie warstwy z kruszywa - na ul. Okopowej w km 0+000 – 0+048,

- wykonywanie warstwy z kruszywa - na ul. Słowackiego, str. P – w km 0+000 – 0+500,

- układanie mas bitumicznych - na TG w km 3+010 -3+120, str. P - w-wa podbudowy BA (1 w-wa),

- ul. Lwowska murki oporowe przy ekranach, odcinek 1- układanie krawężnika, rozbiórka opaski odc. I 0+200-0+378L,

- 2+100-2+470  Nasyp +zasypka przyczółka

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+000

- 0+540-1+020L układanie 0/31,5 na CPJ

- humusowanie skarp 1+500-1+900L

- niwelacja terenu 0+850-1+050P

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków w osi 2 trylinką wklęsłą

- zasypki za przyczółkiem w osi 1

- prace porządkowe

- odbudowa wału PW1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul Lwowskiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji od WD3-Sieleckiej

- montaż kanalizacji na ul. Lwowskiej na Zgłoszenie

- montaż przykanalików na Lwowskiej

Gaz:

- zasyp gazociągów przy G1, G2, G4

Elektryka:

- budowa zasilania oświetlenia do ul. Mogielnickiego

- montaż fundamentów i okablowanie w ul. Rolniczej

Wtorek
07.10.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu - na ul. Słowackiego na CPJ, str. P – w km 0+000 – 0+500.

- wykonywanie warstwy z kruszywa - na ul. Rolniczej w km 0+050– 0+137.

- wykonywanie warstwy z kruszywa - na ul. Okopowej w km 0+000 – 0+048,

- wykonywanie warstwy z kruszywa - na ul. Słowackiego, str. P – w km 0+000 – 0+500,

- wykonywanie warstwy z kruszywa - na CPJ na TG  w km 2+539– 2+576.

- układanie mas bitumicznych - na TG w km 3+010 -3+120, str. L - w-wa podbudowy BA (1 ,2 w-wa),

- ul. Lwowska - murki oporowe przy ekranach, odcinek 1- układanie krawężnika, rozbiórka opaski odc. I 0+200-0+378L

- 2+100-2+470  Nasyp +zasypka przyczółka

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+000

- 0+540-1+020L układanie 0/31,5 na CPJ

- układanie Rm 0+340-0+400P

- humusowanie skarp 0+400-0+900P

- niwelacja terenu 0+850-1+050P

- nasyp 0+040-0+150P

- uzupełnianie obrzeży 0+340-1+500P

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków w osi 2 trylinką wklęsłą

- zasypki za przyczółkiem w osi 1

- prace porządkowe

- odbudowa wału PW1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul Lwowskiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji od WD3-Sieleckiej

- montaż kanalizacji na ul. Lwowskiej na Zgłoszenie

- montaż przykanalików na Lwowskiej

Gaz:

- zasyp gazociągów przy G1, G2, G3

Elektryka:

- budowa zasilania oświetlenia do ul. Mogielnickiego

- montaż fundamentów i okablowanie w ul. Rolniczej

Środa
08.10.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu - na ul. Słowackiego na CPJ, str. P – w km 0+000 – 0+500.

- wykonywanie warstwy z kruszywa- na ul. Rolniczej w km 0+050– 0+137.

- wykonywanie warstwy z kruszywa- na ul. Okopowej w km 0+000 – 0+048,

- wykonywanie warstwy z kruszywa - na ul. Słowackiego, str. P – w km 0+000 – 0+500,

- wykonywanie warstwy z kruszywa - na CPJ na TG  w km 2+539– 2+576.

- układanie mas bitumicznych - na TG w km 3+010 -3+120, str. P - w-wa podbudowy BA (2 w-wa),

- układanie mas bitumicznych - na ul. Rolniczej w km 0+139 – 0+290 - w-wa podbudowy BA

- Lwowska murki oporowe przy ekranach, odcinek 1- układanie krawężnika, rozbiórka opaski odc. I 0+200-0+378Li, ,

- 2+100-2+470  Nasyp +zasypka przyczółka

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+000

- 0+340-0+480P , 0+050-0+520L układanie Rm 1,5 na C

- humusowanie skarp 0+400-0+900P

- niwelacja terenu 0+850-1+050P

- nasyp 0+040-0+150P

- uzupełnianie obrzeży 0+340-1+500P

- obrzeże na mokro 1+500-1+900L

- skarpowanie 0+850-1+050P

- ul. Sielecka prace rozbiórkowe

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków w osi 2 trylinką wklęsłą

- zasypki za przyczółkiem w osi 1

- prace porządkowe

- odbudowa wału PW1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul Lwowskiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji od WD3-Sieleckiej

- montaż kanalizacji na ul. Lwowskiej na Zgłoszenie

- montaż przykanalików na Lwowskiej

Gaz:

- zasyp i demontaż gazociągu przy G3

Elektryka:

- budowa zasilania oświetlenia do ul. Mogielnickiego

- montaż fundamentów i okablowanie w ul. Rolniczej

Czwartek
09.10.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu - na ul. Słowackiego na CPJ, str. P – w km 0+000 – 0+500.

- wykonywanie warstwy z kruszywa - na ul. Rolniczej w km 0+050– 0+137.

- wykonywanie warstwy z kruszywa  - na ul. Okopowej w km 0+000 – 0+048,

- wykonywanie warstwy z kruszywa - na ul. Słowackiego, str. P – w km 0+000 – 0+500,

układanie mas bitumicznych :

- układanie mas bitumicznych - na ul. Słowackiego (Zgłoszenie) w km 0+000 – 0+ 451,51 – warstwa wyrównawcza,

- układanie mas bitumicznych - na ul. Rolniczej w km 0+139 – 0+290 - w-wa wiążąca .

- ul. Lwowska - murki oporowe przy ekranach, odcinek 1-wkładanie belek, wypełnień ZRiD str.Pi, ,

- 2+100-2+470  Nasyp +zasypka przyczółka

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+000

- 1+500-1+900L układanie Rm 1,5 na C

- humusowanie skarp 0+400-0+900P

- wykop rowu 0+700-0+850P

- niwelacja terenu 0+850-1+050P

- nasyp 0+040-0+150P

- uzupełnianie obrzeży 0+340-1+500P

- obrzeże na mokro 1+700-1+900P

- skarpowanie 0+850-1+050P

- ul. Sielecka prace rozbiórkowe

- beton na zatoce autobusowej 0+060-0+140P

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków w osi 2 trylinką wklęsłą

- zasypki za przyczółkiem w osi 1

- wykonanie drenażu za płytami przejściowymi w osi 1

- wykonywanie izolacjo-nawierzchni na chodnikach

- prace porządkowe, mycie konstrukcji stalowej i desek gzymsowych

- humusowanie wału PW1, prace wykończeniowe ścian czołowych

- umocnienia wlotów i wylotów przepustu PD-5

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul Rolniczej

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji od WD3-Sieleckiej

- montaż kanalizacji na ul. Lwowskiej na Zgłoszenie

- montaż przykanalików na Lwowskiej

Gaz:

- zasyp i demontaż gazociągu przy G3

Elektryka:

- budowa zasilania oświetlenia do ul. Mogielnickiego

- montaż słupów oświetleniowych od Mogielnickiego do ul. Topolowej

 

Wykonanie za okres: 26.09.2014 - 02.10.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
26.09.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu uzupełniającego na rondzie

- wykonywanie nasypu na ul. Rolniczej 0+050– 0+290,69,

- wykonywanie nasypu na ul. Okopowej 0+000 – 0+048,69.

- układanie w-wy kruszywa na CPJ w km 3+120 – 3+980 str. L,

- układanie w-wy kruszywa na CPJ na ul. Słowackiego w km 0+000– 0+350 str. L,

- Lwowska odcinek 1- prace brukarskie, rozbiórka opaski, układanie krawężnika 0+800-1+016P odc. II, rozbiórka murka pod ekrany 1+200-1+280L

- 2+200-2+470  Nasyp +zasypka przyczółka

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+000

-1+020-1+450P układanie Rm na CPJ

- układanie obrzeży 1+020-1+460 L (CPJ)

- w-wa wiążąca 0+000-0+340L

- humusowanie pomiędzy opaską a CPJ 0+500-0+800L

- rozbiórka nasypu 1+800-1+900P(zasypka)

- ul. Lwowska w-wa profilująca odc I , , 1+340-1+443P + wiążąca 0+000-0+100P odc I, 1+340-1+443 ZRID

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków w osi 2 trylinką wklęsłą

- wykonywanie izolacji grubej z papy na ustrojach nośnych,

- zasypki za przyczółkiem w osi 1

- beton podkładowy pod płyty przejściowe w osi 1

- prace porządkowe

- deinstalacja ścianki szczelnej PW1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul Lwowskiej

- Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji na ul. Sieleckiej

- regulacja włazów i wpustów na całej obwodnicy

- montaż kanalizacji na Lwowskiej- Zgłoszenie

Gazociągi w/c

- zasyp G4

Elektryka

- podłączanie kabli w słupach oświetleniowych w ul. Lwowskiej

Sobota
27.09.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu uzupełniającego na rondzie Sr-6,

- wykonywanie nasypu na ul. Rolniczej 0+050– 0+290,69,

- wykonywanie nasypu na ul. Okopowej 0+000 – 0+048,69.

- układanie w-wy kruszywa na CPJ w km 3+120 – 3+980 str. L,

- układanie w-wy kruszywa na CPJ na ul. Słowackiego w km 0+000– 0+350 str. L,

- 2+200-2+470  Nasyp +zasypka przyczółka

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+000

- 1+020-1+450P układanie Rm na CPJ

- układanie obrzeży 1+020-1+460 L (CP

- ul. Lwowska –ściek przykrawężnikowy 1+310-1+340P

- humusowanie skarp 0+600-1+000L

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków w osi 2 trylinką wklęsłą

- zasypki za przyczółkiem w osi 1

- deinstalacja ścianki szczelnej PW1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

Montaż wodociągu na ul Lwowskiej

-Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji na ul. Sieleckiej

Niedziela
28.09.2014

-

Poniedziałek
29.09.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu -uzupełniającego na rondzie Sr-6,

- wykonywanie nasypu na ul. Rolniczej w km 0+050– 0+290,69,

- wykonywanie nasypu na ul. Okopowej w km 0+000 – 0+048,69.

- wykonywanie nasypu na ul. Słowackiego, str. P – w km 0+340 – 0+480

- układanie w-wy kruszywa na CPJ w km 3+120 – 3+980 str. L,

- układanie w-wy kruszywa na CPJ na ul. Słowackiego w km 0+000– 0+350 str. L,

- humusowanie pasów zieleni na ul. Słowackiego w km 0+000 – 0+365 str. L.

- humusowanie pasów zieleni na TG w km 2+539 – 2+576.

- Lwowska odcinek 1- prace brukarskie, rozbiórka opaski, układanie krawężnika 0+800-1+016P odc. II, rozbiórka murka pod ekrany 1+200-1+280L, nasyp Skr1

- 2+200-2+470  Nasyp +zasypka przyczółka

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+000

- 1+020-1+450P układanie Rm na CPJ

- układanie obrzeży 0+240-0+520 L (CPJ) 1+460-1+540 z Topolowa

- humusowanie pomiędzy opaską a CPJ 0+500-1+460L oraz skarpa 0+600-1+000L

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków w osi 2 trylinką wklęsłą

- zasypki za przyczółkiem w osi 1

- wyk płyt przejściowych w osi 1

- prace porządkowe

- deinstalacja ścianki szczelnej PW1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul Lwowskiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji na ul. Sieleckiej

- regulacja włazów i wpustów na całej obwodnicy

- montaż kanalizacji na Lwowskiej- Zgłoszenie

Gazociągi w/c:

- zasyp od strony G4, G2

Elektryka:

- budowa zasilania oświetlenia do ul. Mogielnickiego

Wtorek
30.09.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu uzupełniającego na rondzie Sr-6,

- wykonywanie nasypu na ul. Słowackiego, str. P – w km 0+330 – 0+500.

- wykonywanie stabilizacji 25 cm na ul. Rolniczej w km 0+050– 0+137, 0+194 – 0+260.

- wykonywanie stabilizacji 25 cm na ul. Okopowej w km 0+000 – 0+040,

- wykonywanie stabilizacji 25 cm na ul. Słowackiego, str. P – w km 0+000 – 0+330.

- układanie w-wy kruszywa na CPJ w km 3+120 – 3+980 str. L,

- układanie w-wy kruszywa - na CPJ na ul. Słowackiego w km 0+000– 0+350 str. L,

- układanie w-wy kruszywa - na przykanalikach W7-W37 grubość 30 cm.

- humusowanie - pasów zieleni na ul. Słowackiego w km 0+000 – 0+365 str. L.

- humusowanie - pasów zieleni na TG w km 2+539 – 2+576.

- Lwowska odcinek 1- prace brukarskie, rozbiórka opask odc I 0+200-0+378Li,układanie ścieku 1+016-1+100P , rozbiórka murka pod ekrany 1+200-1+280L, nasyp Skr1

- 2+100-2+470  Nasyp +zasypka przyczółka

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+000

-1+020-1+450P układanie 0/31,5 na CPJ

-układanie obrzeży 1+500-1+700P

-humusowanie pomiędzy opaską a CPJ 0+500-1+460L oraz skarpa 0+600-1+000L

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków w osi 2 trylinką wklęsłą

- zasypki za przyczółkiem w osi 1

- wyk płyt przejściowych w osi 1

- prace porządkowe

- deinstalacja ścianki szczelnej PW1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul Lwowskiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji w 0+700

- montaż kanalizacji na ul. Sieleckiej

- regulacja włazów i wpustów na całej obwodnicy

- montaż kanalizacji na Lwowskiej- Zgłoszenie

Gazociągi w/c –

- zasyp G4 i G2, demontaż nieczynnych odcinków sieci

Elektryka:

- oznaczenie kabli w słupach oświetleniowych w ul. Lwowskiej

- budowa zasilania oświetlenia do ul. Mogielnickiego

Środa
01.10.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu na ul. Słowackiego, str. P – w km 0+330 – 0+500.

- wykonywanie stabilizacji 25 cm - na ul. Rolniczej w km 0+050– 0+137.

- wykonywanie stabilizacji 25 cm - na ul. Okopowej w km 0+000 – 0+040,

- wykonywanie stabilizacji 25 cm - na ul. Słowackiego, str. P – w km 0+000 – 0+330.

- układanie w-wy kruszywa na CPJ w km 3+120 – 3+350 str. L,

- układanie w-wy kruszywa na CPJ na ul. Słowackiego w km 0+000– 0+350 str. L,

- humusowanie - pasów zieleni na ul. Słowackiego w km 0+000 – 0+365 str. L.

- humusowanie pasów zieleni na TG w km 2+539 – 2+576.

Lwowska odcinek 1- prace brukarskie, rozbiórka opask odc I 0+200-0+378Li,układanie ścieku 1+016-1+100P ,

- 2+100-2+470  Nasyp +zasypka przyczółka

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+000

- 1+020-1+450L układanie 0/31,5 na CPJ

- układanie obrzeży 0+000-0+520L

- humusowanie pomiędzy opaską a CPJ 0+500-1+460L oraz skarpa 0+600-1+000L

- niwelacja terenu 0+850-1+050P

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków w osi 2 trylinką wklęsłą

- zasypki za przyczółkiem w osi 1

- wyk płyt przejściowych w osi 1

- prace porządkowe

- deinstalacja ścianki szczelnej PW1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul Lwowskiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji w 0+700

- montaż kanalizacji na ul. Sieleckiej

- regulacja włazów i wpustów na całej obwodnicy

- montaż kanalizacji na Lwowskiej- Zgłoszenie

Gazociągi w/c

- zasyp G4 i G2,

Elektryka:

- budowa zasilania oświetlenia do ul. Mogielnickiego

Czwartek
02.10.2014

ROBOTY DROGOWE

- nawierzchnia z kostki betonowej na zatoce autobusowej L3+900- nawierzchnia z kostki betonowej na zatoce autobusowej L3+900

- podbudowa z kruszywa łamanego ul, Rolnicza, zatoka autobusowa 3+080 – 3+120 P

- podbudowa z kruszywa łamanego – CPJ 3+160 – 3+955 P

- ul. Słowackiego 0+000 – 0+400 P

- podbudowa z kruszywa łamanego – uzupełnienia po kanalizacji

- humusowanie ul. Słowackiego

- Lwowska murki oporowe przy ekranach, odcinek 1- prace brukarskie, rozbiórka opask odc I 0+200-0+378Li, układanie ścieku 1+100-1+200P ,

- 2+100-2+470  Nasyp +zasypka przyczółka

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+000

- 0+400-1+470P układanie 0/31,5 na CPJ

- układanie obrzeży 0+000-0+520L 1+500-1+900L

- humusowanie pomiędzy opaską a CPJ 0+500-1+460L oraz skarpa 0+600-1+000L0+240-0+520 pobocze oraz teren płaski 1+500-1+700P skarpa

- niwelacja terenu 0+850-1+050P

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków w osi 2 trylinką wklęsłą

- zasypki za przyczółkiem w osi 1

- wyk płyt przejściowych w osi 1

- prace porządkowe

- deinstalacja ścianki szczelnej PW1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul Lwowskiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji w 0+700

- montaż kanalizacji na ul. Sieleckiej

- regulacja włazów i wpustów na całej obwodnicy

- montaż kanalizacji na Lwowskiej- Zgłoszenie

Gazociągi w/c

- zasyp G4 i G2, izolacja G5 i G6.

Elektryka:

- budowa zasilania oświetlenia do ul. Mogielnickiego

 

Wykonanie za okres: 19.09.2014 - 25.09.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
19.09.2014

ROBOTY DROGOWE

- nasyp na TG w km 3+048 – 3+095 oraz na ul. Rolniczej w km 0+060 - 0+260 oraz na ul. Okopowej w km 0+000 – 0+048,69,

- nasyp na rondzie SR-6

- układanie w-wy kruszywa w ciągu pieszo jezdnym w km 3+130 - 3+980, str. L,

- wykonywanie przepustu nr 9 na ul. Rolniczej w km 0+020,

- humusowanie pasów zieleni w km 3+130 -3+980,

- humusowanie skarp nasypu w km 3+400 – 3+980,24

- układanie obrzeży metodą na mokro na ul. Słowackiego w km 0+000 -0+365 str. L,

- układanie kruszywa na TG – opaska w km 3+130 -3+980,

- ul. Lwowska- prace brukarskie, , 2 warstwa podbudowy AC 22P,

- 1+900-2+000P, ul Topolowa, skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny

- 2+200-2+470  Nasyp +zasypka przyczółków

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+000

- ul. Topolowa, przygotowanie KRZ chodników (profilowanie +zagęszczanie kontynuacja

- 0+300-0+600L skarpowanie ,profilowanie pobocza

- ul. Mogielnickiego 0+000-0+030 układanie krawężnika

- 0+000-0+030P nasyp pod chodnik

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków w osi 2 trylinką wklęsłą

- przygotowywanie powierzchni betonowych kap chodnikowych oraz gruntowanie

- zasypki za przyczółkiem w osi 1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul Rolniczej

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji na ul. Rolniczej

- montaż ogrodzenia i drogi na Zbiorniku Rozsączający

- montaż kanalizacji na ul Słowackiego

- montaż kanalizacji na ul. Sieleckiej

- regulacja włazów i wpustów na całej obwodnicy

Gazociągi w/c:

- roboty przełączeniowe na G1-G2, G3-G4, G5-G6

Elektryka:

- budowa oświetlenia ul. Słowackiego (fundamenty + okablowanie)

- budowa zasilania oświetlenia w ul. Topolowej

Sobota
20.09.2014

ROBOTY DROGOWE

- nasyp na TG w km 3+048 – 3+095 oraz na ul. Rolniczej w km 0+060 - 0+260 oraz na ul. Okopowej w km 0+000 – 0+048,69,

- nasyp na rondzie SR-6,

- wykonywanie przepustu nr 9 na ul. Rolniczej w km 0+020,

- układanie obrzeży metodą na mokro na ul. Słowackiego w km 0+000 -0+365 str. L,

- humusowanie pasów zieleni w km 3+130 -3+980,

- humusowanie skarp nasypu w km 3+400 – 3+980,24,

- układanie w-wy kruszywa na CPJ 3+130 -3+980 str. L

- układanie stabilizacji na TG w km 0+048 – 0+095

- układanie kruszywa na TG – opaska w km 3+130 -3+980

- ul. Lwowska- prace brukarskie, 2 warstwa podbudowy AC 22P, nasyp 1+220-1+280P

- 2+200-2+470  Nasyp +zasypka przyczółków

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+000

- ul. Topolowa, przygotowanie KRZ chodników (profilowanie +zagęszczanie kontynuacja

- ul. Mogielnickiego 0+000-0+030 układanie krawężnika

- 0+000-0+030P nasyp pod chodnik

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków w osi 2 trylinką wklęsłą

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Gazociągi w/c:

- roboty przyłączeniowe na G1-G2, G3-G4, G5-G6

Niedziela
21.09.2014

-

Poniedziałek
22.09.2014

ROBOTY DROGOWE

- nasyp na ul. Rolniczej w km 0+060 - 0+260 oraz na ul. Okopowej w km 0+000 – 0+048,69,

- nasyp na rondzie SR-6,

- humusowanie pasów zieleni na ul. Słowackiego w km 0+000 -0+365 str. L,

- humusowanie skarp nasypu w km 3+400 – 3+980,24,

- układanie stabilizacji na TG w km 0+048 – 0+095,

- układanie stabilizacji w ciągu pieszo jezdnym na ul. Słowackiego w km 0+000 -0+365 str. L,

- układanie stabilizacji na TG w km 0+048 – 0+095,

- układanie kruszywa na TG- układanie kruszywa na TG w km 3+048 – 3+095,

- układanie kruszywa na TG - opaska w km 3+130 -3+980

- Lwowska odcinek 1- prace brukarskie, rozbiórka murka pod ekrany 1+240-1+280L

- 2+200-2+470  Nasyp +zasypka przyczółków

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+000

- DSP4  dodatkowy wjazd, wykonanie warstwy Rm

- 0+500-1+000 str P i L ciąg kruszywo 0-31,5

- 0+300-0+600L skarpowanie ,profilowanie pobocza

- ul Mogilnickiego - układanie ścieku przykrawężnikowego , kontynuacja

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków w osi 2 trylinką wklęsłą

- przygotowywanie pow. Bet. Ustroju pod papę,

- zasypki za przyczółkiem w osi 1

- prace porządkowe

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji na ul. Rolniczej

- montaż kanalizacji na ul. Sieleckiej

- regulacja włazów i wpustów na całej obwodnicy

Gazociągi w/c:

- izolacja łuków i spawów na G1-G2,

Elektryka:

- demontaż istniejącego oświetlenia w ul. Sieleckiej

- montaż słupów oświetleniowych za WD-3 – 21szt

Wtorek
23.09.2014

ROBOTY DROGOWE

- układanie kruszywa na TG – opaska w km 3+130 -3+980,

- nasyp na rondzie SR-6,

- humusowanie pasów zieleni na ul. Słowackiego w km 0+000 -0+365 str. L,

- humusowanie skarp nasypu w km 3+400 – 3+980,24,

- układanie w-wy kruszywa w ciągu pieszo jezdnym na ul. Słowackiego w km 0+000 -0+365 str. L

- układanie kruszywa na TG w km 3+048 – 3+095

- Lwowska odcinek 1- prace brukarskie, rozbiórka opaski, murka pod ekrany 1+240-1+280L

- 2+200-2+470  Nasyp +zasypka przyczółków

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+000

- 0+500-0+840 str. P i L ciąg kruszywo 0-31,5

- 0+200-0+600L skarpowanie ,profilowanie pobocza

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków w osi 2 trylinką wklęsłą

- przygotowywanie pow. Bet. Ustroju pod papę,

- zasypki za przyczółkiem w osi 1

- prace porządkowe

- montaż klapy zwrotnej – PW1

- przygotowywanie platformy do deinstalacji ścianki szczelnej PW1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji na ul. Rolniczej

- montaż kanalizacji na ul. Sieleckiej

- regulacja włazów i wpustów na całej obwodnicy

Gazociągi w/c:

- izolacja łuków i spawów na G1-G2, G5-G6

Elektryka:

- montaż słupów oświetleniowych za WD-3 – montaż opraw + podłączenie kabli

Teletechnika:

- przebudowa w ul. Sieleckiej

Środa
24.09.2014

ROBOTY DROGOWE

- układanie kruszywa na TG – opaska w km 3+130 -3+980,

- nasyp na rondzie SR-6,

- układanie w-wy kruszywa w ciągu pieszo jezdnym na ul. Słowackiego w km 0+000 -0+365 str. L ,

- układanie kruszywa na TG w km 3+048 – 3+095,

- Lwowska odcinek 1- prace brukarskie, rozbiórka opaski, układanie krawężnika 0+800-1+016P odc. II, rozbiórka murka pod ekrany 1+240-1+280L

- 2+200-2+470  Nasyp +zasypka przyczółków

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+000

- 0+840-1+020 str. P i L ciąg kruszywo 0-31,5

- 0+200-0+600L skarpowanie ,profilowanie pobocza

- podbudowa bitumiczna 2 w-wa 0+000-0+340P

- układanie obrzeży 1+020-1+460 P(wewnętrzne)

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków w osi 2 trylinką wklęsłą

- przygotowywanie pow. Bet. Ustroju pod papę,

- zasypki za przyczółkiem w osi 1

- prace porządkowe

- montaż klapy zwrotnej – PW1

- przygotowywanie platformy do deinstalacji ścianki szczelnej PW1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul Lwowskiej

-Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji na ul. Rolniczej

- montaż kanalizacji na ul. Sieleckiej

- regulacja włazów i wpustów na całej obwodnicy

Gazociągi w/c:

- izolacja łuków i spawów na G1-G2, G5-G6

Elektryka:

- montaż słupów oświetleniowych w ul. Lwowskiej – 15szt

- wykonanie przepustu pod oświetlenie w rejonie ronda pod ul. Słowackiego

Teletechnika:

- przebudowa teletechniki w ul. Sieleckiej

Czwartek
25.09.2014

ROBOTY DROGOWE

- nasyp na ul. Rolniczej w km 0+060 - 0+260 oraz na ul. Okopowej w km 0+000 – 0+048,69,

- układanie kruszywa – opaska w km 3+130 -3+980,

- nasyp na rondzie SR-6,

- układanie w-wy kruszywa w ciągu pieszo jezdnym na ul. Słowackiego w km 0+000 -0+365 str. L ,

- profilowanie i zagęszczanie kruszywa na TG w km 3+010 – 3+120.

- Lwowska odcinek 1- prace brukarskie, rozbiórka opaski, układanie krawężnika 0+800-1+016P odc.II, rozbiórka murka pod ekrany 1+240-1+280L

- 2+200-2+470  Nasyp +zasypka przyczółków

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+000

- 0+840-1+020 str P i L ciąg kruszywo 0-31,5

- 0+200-0+600L skarpowanie ,profilowanie pobocza

- układanie obrzeży 1+020-1+460 P (zewnętrzne) opaska 0+540-1+100L

- w-wa wiążąca 0+580-1+460L

- humusowanie pomiędzy opaską a CPJ 0+500-1+400P

- rozbiórka nasypu 1+800-1+900P

ROBOTY MOSTOWE

- umocnienia stożków w osi 2 trylinką wklęsłą

- wykonywanie izolacji grubej z papy na ustrojach nośnych,

- zasypki za przyczółkiem w osi 1

- prace porządkowe

- montaż klapy zwrotnej – PW1

- deinstalacja ścianki szczelnej PW1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu na ul Lwowskiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji na ul. Rolniczej

- montaż kanalizacji na ul. Sieleckiej

- regulacja włazów i wpustów na całej obwodnicy

Gazociągi w/c:

- izolacja łuków i spawów na G3-G4, demontaż nieczynnego gazociągu – ok. 22m

Elektryka:

- montaż słupów oświetleniowych w ul. Lwowskiej – podłączenie kabli

- wykonanie przepustu pod oświetlenie w rejonie ul. Rolniczej

 

Wykonanie za okres: 12.09.2014 - 18.09.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
12.09.2014

ROBOTY DROGOWE

- nasyp na TG w km 3+048 – 3+070 oraz na ul. Rolniczej w km 0+155 - 0+213 oraz na ul. Okopowej w km 0+000 – 0+048,69,

- nasyp na rondzie SR-6,

- układanie w-wy kruszywa – opaska w na ul. Słowackiego w km 0+000 -0+450 str. L

- wykonywanie stabilizacji na CPJ 3+160 -3+980 str .P,

- wykonywanie przepustu nr 7 na ul. Rolniczej w km 0+196,96,

- humusowanie pasów zieleni w km 2+539 -3+010,

- humusowanie skarp nasypu w km 3+400 – 3+980,24,

- ul. Lwowska- prace brukarskie, montaż słupów, ekrany akustyczne, kostka chodnik 1+200-1+440P

- 1+600-1+900P skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny( 2 ekipy)

- 2+200-2+470  Nasyp

- 0+380-0+840P układanie Rm CPR

- 0+240-0+500L skarpowanie

-1+600-1+900P przygotowanie pod opaskę pod obrzeża

- ul. Lwowska odc I układanie ścieku przykrawężnikowego 0+000-0+300P

- obrzeża wylewane 0+500-1+000L

ROBOTY MOSTOWE

- montowanie barier i poręczy WD-3

- wykonywanie umocnienia stożków WD-3

- zasypka przepustu PW-1

- wykonywanie ścianek czołowych PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na Rolniczej

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż ogrodzenia i drogi na Zbiorniku Rozsączający

- montaż kanalizacji na ul Słowackiego

- regulacja włazów i wpustów na całej obwodnicy

Gazociągi:

- G3-G4 zakończenie tłokowania

Elektryka:

- budowa oświetlenia w ul. Słowackiego – montaż fundamentów + okablowanie

Sobota
13.09.2014

ROBOTY DROGOWE

- układanie w-wy stabilizacji w ciągu pieszo jezdnym w km 3+160 - 3+980 str. P,

- układanie w-wy stabilizacji na ul. Słowackiego w km 0+500 – 0+535 str. L

- wykonywanie przepustu nr 7 na ul. Rolniczej w km 0+196,96,

- układanie kruszywa na TG – opaska w km 3+130 -3+980,,

- humusowanie pasów zieleni w km 2+576 -3+010,

- humusowanie skarp nasypu w km 3+400 – 3+980,24,

- 1+600-1+900P skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny( 2 ekipy)

- 2+200-2+470  Nasyp

- 0+240-0+500L skarpowanie

-1+600-1+900P przygotowanie pod opaskę pod obrzeża

- ul. Topolowa skarpowanie 0+000-0+200P

- obrzeża wylewane 0+500-1+000L

Niedziela
14.09.2014

-

Poniedziałek
15.09.2014

ROBOTY DROGOWE

- układanie kruszywa na TG – opaska w km 3+130 -3+980,

- układanie obrzeży metodą na mokro na TG w km 3+130 -3+980 str. L,

- nasyp na TG w km 3+048 – 3+070 oraz na ul. Rolniczej w km 0+155 - 0+213 oraz na ul. Okopowej w km 0+000 – 0+048,69,

- humusowanie pasów zieleni w km 2+576 -3+010,

- humusowanie skarp nasypu w km 3+400 – 3+980,24,

- nasyp na TG w km 3+048 – 3+070 oraz na ul. Rolniczej w km 0+155 - 0+213 oraz na ul. Okopowej w km 0+000 – 0+048,69,

- układanie w-wy kruszywa w ciągu pieszo jezdnym w km 3+160 - 3+980, str. P,

- wykonywanie przepustu nr 7 na ul. Rolniczej w km 0+196,96 oraz nr 6 w km 0+131,55,

- ul. Lwowska- prace brukarskie, montaż słupów – ekrany akustyczne, kostka chodnik 1+200-1+440P

- 1+600-1+900P skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny( 2 ekipy)

- 2+200-2+470  Nasyp

- 0+640-1+020P układanie Rm CPR

-0+240-0+500L skarpowanie

-1+600-1+900P przygotowanie pod opaskę pod obrzeża

- ul. Lwowska odc I układanie ścieku przykrawężnikowego 0+000-0+300P

- ul. Topolowa skarpowanie 0+000-0+200P

ROBOTY MOSTOWE

- montowanie barier i poręczy WD-3

- wykonywanie umocnienia stożków WD-3

- zasypka przepustu PW-1

- wykonywanie ścianek czołowych PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na Rolniczej

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji na ul. Rolniczej

- montaż ogrodzenia i drogi na Zbiorniku Rozsączający

- montaż kanalizacji na ul Słowackiego

- regulacja włazów i wpustów na całej obwodnicy

Gazociągi:

- G1-G2, G3-G4, G5-G6 – roboty przełączeniowe

Elektryka:

- budowa oświetlenia w ul. Słowackiego – montaż fundamentów + okablowanie

Wtorek
16.09.2014

ROBOTY DROGOWE

- układanie obrzeży metodą na mokro na TG w km 3+130 -3+980 str. L,

- nasyp na TG w km 3+048 – 3+095 oraz na ul. Rolniczej w km 0+000 - 0+290 oraz na ul. Okopowej w km 0+000 – 0+048,69,

- układanie kruszywa na TG – opaska w km 3+130 -3+980,

- humusowanie pasów zieleni w km 2+576 -3+010,

- humusowanie skarp nasypu w km 3+400 – 3+980,24,

- wykonywanie przepustu nr 7 na ul. Rolniczej w km 0+196,96 oraz nr 6 w km 0+131,55,

- układanie w-wy kruszywa w ciągu pieszo jezdnym w km 3+160 - 3+980, str. P,

wykonywanie stabilizacji na CPJ 3+120 -3+550 str. L

- układanie kruszywa na TG – opaska w km 3+130 -3+980,

- ul. Lwowska- prace brukarskie, montaż słupów-ekrany akustyczne, przygotowanie ronda oraz wlotu na rondo i wylotu (strona prawa) pod warstwę podbudowy AC 22P

- 1+900-2+000l, ul Topolowa, skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny

- 2+200-2+470  Nasyp +zasypka przyczółka

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+000

- ul. Topolowa, przygotowanie KRZ chodników (profilowanie +zagęszczanie kontynuacja)

- DSP4 - dodatkowy wjazd, odhumusowanie, wykonanie warstwy nasypu

- ul Sielecka, zamknięcie ruchu, odhumusowanie, rozbiórka chodników

- 1+500-2+000 str. P ciąg pieszo rowerowy, profilowanie KRZ, stabilizacja

ROBOTY MOSTOWE

- montowanie barier i poręczy WD-3

- wykonywanie umocnienia stożków WD-3

- zasypka przepustu PW-1

- wykonywanie ścianek czołowych PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na Rolniczej

- montaż wodociągu na ul Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji na ul. Rolniczej

- montaż ogrodzenia i drogi na Zbiorniku Rozsączający

- montaż kanalizacji na ul Słowackiego

- montaż kanalizacji na ul. Sieleckiej

- regulacja włazów i wpustów na całej obwodnicy

Gazociągi:

- G1-G2, G3-G4, G5-G6 – roboty przełączeniowe

Elektryka:

- budowa oświetlenia w ul. Słowackiego – montaż fundamentów + okablowanie

- budowa oświetlenia w ul. Rolniczej – wykonanie przejścia r. osłonową

Środa
17.09.2014

ROBOTY DROGOWE

- układanie obrzeży opaskowych metodą na mokro na TG w km 3+160 -3+980,

- nasyp na TG w km 3+048 – 3+095 oraz na ul. Rolniczej w km 0+000 - 0+290 oraz na ul. Okopowej w km 0+000 – 0+048,69,

- humusowanie pasów zieleni w km 2+576 -3+010,

- humusowanie skarp nasypu w km 3+400 – 3+980,24,

- wykonywanie stabilizacji na CPJ 3+550 -3+980 str. L,

- wykonywanie przepustu nr 7 na ul. Rolniczej w km 0+196,96 oraz nr 6 w km 0+131,55

- profilowanie i zagęszczanie w-wy kruszywa w ciągu pieszo jezdnym w km 3+160 - 3+550 str. P,

- układanie kruszywa na TG – opaska w km 3+130 -3+980,

- ul. Lwowska- prace brukarskie, montaż słupów-ekrany akustyczne, przygotowanie ronda oraz wlotu na rondo i wylotu (strona prawa) pod warstwę podbudowy AC 22P

- 1+900-2+000l, ul Topolowa, skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny

- 2+200-2+470  Nasyp +zasypka przyczółka

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+000

- ul. Topolowa, przygotowanie KRZ chodników (profilowanie +zagęszczanie kontynuacja)

- DSP4 - dodatkowy wjazd, wykonanie warstwy KRZ ,Rm

- ul Sielecka, zamknięcie ruchu, odhumusowanie, rozbiórka chodników

-1+500-2+000 str. P ciąg pieszo rowerowy, profilowanie KRZ, stabilizacja

- 0+300-0+600L skarpowanie ,profilowanie pobocza

- 1+200-1+270P układanie krawężnika

ROBOTY MOSTOWE

- montowanie barier i poręczy WD-3

- wykonywanie umocnienia stożków WD-3

- przygotowanie powierzchni pod kapy chodnikowe WD-3

- zasypka przepustu PW-1

- wykonywanie ścianek czołowych PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul Lwowskiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji na ul. Rolniczej

- montaż ogrodzenia i drogi na Zbiorniku Rozsączający

- montaż kanalizacji na ul Słowackiego

- montaż kanalizacji na ul. Sieleckiej

- regulacja włazów i wpustów na całej obwodnicy

Gazociągi:

- G1-G2, G3-G4, G5-G6 – roboty przełączeniowe

Elektryka:

- budowa oświetlenia w ul. Słowackiego – montaż fundamentów + okablowanie

- budowa oświetlenia w ul. Topolowej – układanie kabla zasilającego

Czwartek
18.09.2014

ROBOTY DROGOWE

-- układanie obrzeży metodą na mokro na TG w km 2+539 -3+580,

- nasyp na TG w km 3+048 – 3+095 oraz na ul. Rolniczej w km 0+000 - 0+290 oraz na ul. Okopowej w km 0+000 – 0+048,69,

- humusowanie skarp nasypu w km 3+400 – 3+980,24

- humusowanie pasów zieleni w km 3+130 -3+980,

- wykonywanie przepustu nr 7 na ul. Rolniczej w km 0+196,96 oraz nr 6 w km 0+131,55 oraz nr 9 w km 0+020,

- układanie w-wy kruszywa w ciągu pieszo jezdnym w km 3+160 - 3+980, str. P

- ul. Lwowska- prace brukarskie, montaż słupów-ekrany akustyczne, warstwa podbudowy AC 22P

- 1+900-2+000l, ul Topolowa, skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny

- 2+200-2+470  Nasyp +zasypka przyczółka

- wykonanie opaski, przygotowywanie podłoża pod obrzeże opaski 0+000 -2+000

- ul. Topolowa, przygotowanie KRZ chodników (profilowanie +zagęszczanie kontynuacja

- 0+300-0+600L skarpowanie ,profilowanie pobocza

- ul. Mogielnickiego 0+000-0+030 układanie krawężnika

ROBOTY MOSTOWE

- montowanie barier i poręczy WD-3

- wykonywanie umocnienia stożków WD-3

- przygotowanie powierzchni pod kapy chodnikowe WD-3

- zasypka przepustu PW-1

- wykonywanie ścianek czołowych PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji na ul. Rolniczej

- montaż ogrodzenia i drogi na Zbiorniku Rozsączający

- montaż kanalizacji na ul Słowackiego

- montaż kanalizacji na ul. Sieleckiej

- regulacja włazów i wpustów na całej obwodnicy

Gazociągi:

- G1-G2, G3-G4, G5-G6 – roboty przełączeniowe

Elektryka:

- budowa oświetlenia w ul. Słowackiego – montaż fundamentów + okablowanie

- budowa oświetlenia w ul. Topolowej – układanie kabla zasilającego,

- budowa świetlenia drogowego 1+900 – montaż fundamentów + okablowanie

 

Wykonanie za okres: 05.09.2014 - 11.09.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
5.09.2014

ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska- prace brukarskie, wykonanie murków oporowych, montaż belek podwalinowych, ekrany akustyczne

- 1+600-1+900L skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny

- skrzyżowanie ul. Topolowa podbudowa AC 22P 9+9 trasa główna+ 7+7 ul. Topolowa

- humusowanie pasa rozdziału 0+000-0+700 - kontynuacja

- 2+200-2+470 P Nasyp

- 1+000 -1+100 L 0+300-0+500 przygotowanie KRZ ciągu pieszo rowerowego

ROBOTY MOSTOWE

- montowanie barier i poręczy WD-3

- wykonywanie umocnienia stożków WD-3

- wykonywanie nasypu PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż krat żeliwnych w pasie rozdziału WD3-do Słowackiego

- montaż ogrodzenia oraz drogi na Zbiorniku Rozsączającym

- montaż krat żeliwnych na Mogielnickiego

- podnoszenie studni na kanale ogólnospławnym

- montaż studni Wpadowych SWR2

Gazociągi w/c:

- G1-G2: zakończono tłokowanie gazociągu,

- G3-G4: zakończenie próby szczelności

Sobota
6.09.2014

ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska- prace brukarskie, wykonanie murków oporowych, montaż belek podwalinowych, ekrany akustyczne

- 1+600-1+900L skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny

- skrzyżowanie ul. Topolowa podbudowa AC 22P 9+9 trasa główna+ 7+7 ul. Topolowa

- humusowanie pasa rozdziału 0+000-0+700 - kontynuacja

- 2+200-2+470 P Nasyp

- 1+000 -1+100 L 0+300-0+500 przygotowanie KRZ ciągu pieszo rowerowego

Niedziela
7.09.2014

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

-zamulanie wodociągu dn. 400 i 200 na ul Słowackiego

Poniedziałek
8.09.2014

ROBOTY DROGOWE

- układanie obrzeży metodą na mokro na TG w km 3+160 -3+980 str. P,

- nasyp na TG w km 3+048 – 3+070 oraz na ul. Rolniczej w km 0+155 - 0+213 oraz na ul. Okopowej w km 0+000 – 0+048,69,

- układanie 2 w-wy podbudowy bitumicznej oraz w-wy wiążącej na ul. Słowackiego w km 0+090 -0+450.

- układanie w-wy wiążącej na ul. Słowackiego w km 0+000 -0+450, 0+075 – 0+000.

- profilowanie i zagęszczanie w-wy kruszywa w ciągu pieszo jezdnym w km 2+580 - 3+010.

- układanie w-wy kruszywa na TG – opaska w km 2+580 -3+010,

- układanie obrzeży metodą na mokro na TG w km 3+160 -3+980 str. P,

- ul. Lwowska- prace brukarskie, izolowanie murków oporowych, montaż belek podwalinowych, ekrany akustyczne, beton na zatoce 1+250-1+350P

- 1+600-1+900L skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny( 2 ekipy)

- skrzyżowanie ul. Topolowa, dokończenie ścieku przy krawężnikowego

- humusowanie pasa rozdziału 0+000-0+300 zakończenie

- 2+200-2+470 Nasyp

- 1+000 -1+100 L 0+300-0+500 przygotowanie KRZ ciągu pieszo rowerowego

-nasyp rondo ul. Lwowska Skr1

ROBOTY MOSTOWE

- montowanie barier i poręczy WD-3

- wykonywanie umocnienia stożków WD-3

- wykonywanie nasypu PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż ogrodzenia i drogi na Zbiorniku Rozsączającym

- montaż krat żeliwnych na Mogielnickiego

- podnoszenie studni na kanale ogólnospławnym

- montaż studni Wpadowej SWR3

Gazociągi w/c:

- G3-G4: przygotowanie do tłokowania gazociągu,

Wtorek
9.09.2014

ROBOTY DROGOWE

- nasyp na TG w km 3+048 – 3+095 oraz na ul. Rolniczej w km 0+155 - 0+213 oraz na ul. Okopowej w km 0+000 – 0+048,69,

- humusowanie pasa dzielącego 3+550 – 3+980.

- układanie w-wy kruszywa na TG – opaska w km 2+580 -3+010.

- układanie obrzeży metodą na mokro na TG w km 3+160 -3+980 str. P,

- profilowanie i zagęszczanie w-wy kruszywa w ciągu pieszo jezdnym w km 2+580 - 3+010.

- ul. Lwowska- prace brukarskie, izolowanie murków oporowych, montaż belek podwalinowych, ekrany akustyczne, beton na zatoce 1+250-1+350P

- 1+600-1+900L skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny( 2 ekipy)

- skrzyżowanie  ul. Topolowa, dokończenie ścieku przykrawężnikowego, w-wa wiążąca

- humusowanie pasa rozdziału 0+000-0+300 zakończenie

- 2+200-2+470  Nasyp

- 1+000 -1+100 L 0+300-0+500 przygotowanie KRZ ciągu pieszo rowerowego

-nasyp rondo ul. Lwowska Skr1

ROBOTY MOSTOWE

- montowanie barier i poręczy WD-3

- wykonywanie umocnienia stożków WD-3

- wykonywanie nasypu PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na Rolniczej

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż ogrodzenia i drogi na Zbiorniku Rozsączającym

- podnoszenie studni na kanale ogólnospławnym

Gazociągi w/c:

- G3-G4: tłokowanie gazociągu,

Środa
10.09.2014

ROBOTY DROGOWE

- układanie obrzeży metodą na mokro na ul. Słowackiego (odc. na ZRiD) w km 0+000 -450 str. L,

- układanie obrzeży metodą na mokro na TG w km 3+120 -3+600 str. L,

- nasyp na TG w km 3+048 – 3+095 oraz na ul. Rolniczej w km 0+155 - 0+213 oraz na ul. Okopowej w km 0+000 – 0+048,69,

- humusowanie pasów pasa rozdziału w km 3+550 -3+980,

- skarp nasypu w km 3+400 – 3+980,24,

- układanie w-wy kruszywa na TG – opaska w km 2+580 -3+010.

- ul. Lwowska- prace brukarskie, izolowanie murków oporowych, montaż belek podwalinowych, ekrany akustyczne, kostka na zatoce 1+250-1+350P

- 1+600-1+900P skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny( 2 ekipy)

- 2+200-2+470  Nasyp

- 1+000 -1+100 L 0+300-0+500 przygotowanie KRZ ciągu pieszo rowerowego

-nasyp rondo ul. Lwowska Skr1

-ul. Mogielnickiego skarpowanie 0+030-0+070P

-0+000-0+340P przygotowanie pod opaskę pod obrzeża

-ul. Lwowska odc I układanie ścieku przy krawężnikowego 0+000-0+300

ROBOTY MOSTOWE

- montowanie barier i poręczy WD-3

- wykonywanie umocnienia stożków WD-3

- wykonywanie nasypu PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na Rolniczej

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż ogrodzenia i drogi na Zbiorniku Rozsączającym

- Podnoszenie studni na kanale ogólnospławnym

Gazociągi w/c:

- G3-G4: izolacja łuku,

Czwartek
11.09.2014

ROBOTY DROGOWE

- Roboty wstrzymane ze względu na opady deszczu. 2+540 – 3+955

- ul. Lwowska- prace brukarskie, montaż belek podwalinowych, ekrany akustyczne, kostka chodnik na zatoce 1+200-1+440P

- 1+600-1+900P skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny( 2 ekipy)

- 2+200-2+470  Nasyp-przerwa opady deszczu

- 1+000 -1+100 L 0+300-0+500 przygotowanie KRZ ciągu pieszo rowerowego

-ul. Mogielnickiego skarpowanie 0+030-0+070P

-0+000-0+340P przygotowanie pod opaskę pod obrzeża

-ul. Lwowska odc I układanie ścieku przy krawężnikowego 0+000-0+300P

-obrzeża wylewane 0+500-1+000L

-ul. Topolowa rozbiórka ogrodzenia przy DSL1

ROBOTY MOSTOWE

- montowanie barier i poręczy WD-3

- wykonywanie umocnienia stożków WD-3

- wykonywanie nasypu PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż ogrodzenia i drogi na zbiorniku Rozsączającym

Gazociągi w/c:

- roboty ziemne, przygotowawcze do przełączenia gazociągów

 

Wykonanie za okres: 29.08.2014 - 04.09.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
29.08.2014

ROBOTY DROGOWE

- nasyp w ciągu pieszo – jezdnym na TG w km 3+130 - 3+980 str. L,

- nasyp w ciągu pieszo – jezdnym na ul. Słowackiego str. L w km 0+000 – 0+090,

- nasyp w pasie dzielącym 3+550 – 3+980,

- ul. Lwowska- prace brukarskie+ kruszywo 0-31,5 przed rondem

- 1+000 1+400L nasyp pod chodnik - KRZ

- 1+520-1+900P nasyp pod chodnik

- 0+700-1+000 skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny (2 ekipy)

- ul. Topolowa wykonywanie krawężników prefabrykowanych - kontynuacja

- zasypywanie pasa rozdziału 1+560-1+900,0+500-1+400

- przygotowanie pod obrzeże na opaskę 1+000-1+260P

- 0+600-1+000 wykonanie stabilizacji ciągu pieszo-rowerowego strona prawa

- ul. Lwowska- prace brukarskie 1+300-1+441(rozkładanie Rm),

- 1+000 1+400L nasyp pod chodnik – KRZ, wykop rowu

-1+000-1+200L humusowanie skarpy

- 1+520-1+900P nasyp pod chodnik

- 1+100-1+460L skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny (2 ekipy)

- ul. Topolowa wykonywanie krawężników prefabrykowanych (wyspy)- kontynuacja+krawężnik wylewany

- zasypywanie, zagęszczanie pasa rozdziału 0+500-1+460

- wykonywanie nasypu 0+000- 0+100L, 0+300-0+520P

- 0+020-0+240L, 0+270-0+520L stabilizacja KRZ pod ciąg pieszo jezdny

-WD3 hałdowanie materiału/sypanie nasypu

-ul.Lwowska wiercenie pali ekranów akustycznych/betonowanie głowic

ROBOTY MOSTOWE

- wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni odkrytych

- prace porządkowe

- przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych do wykonania żywic

- montaż zbrojenia kap chodnikowych na skrzydłach w osi 2

- montaż kolektora odwodnieniowego

- betonowanie kap na skrzydłach w osi 2

- montaż i regulacja rur wipro – PW1

- wykonywanie ścian czołowych wlotowych 2-gi etap – PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- prace porządkowe po przełączeniu wodociągu dn. 200

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż krat żeliwnych w pasie rozdziału WD3-do Słowackiego

- montaż ogrodzenia na Zbiorniku Rozsączającym

- montaż krat żeliwnych na Topolowej

Instalacje Gazowe w/c:

- kolizja G1-G2: prace przygotowawcze dla wykonania tłokowania

- kolizja G3-G4: spawanie łuku do str. L

Instalacje Energetyczne:

- ul. Rolnicza budowa zasilania oświetlenia: roboty przy stacji trafo

Sobota
30.08.2014

ROBOTY DROGOWE

- nasyp w ciągu pieszo – jezdnym na TG w km 3+130 - 3+980 str. L,

- nasyp w ciągu pieszo – jezdnym na ul. Słowackiego str. L w km 0+000 – 0+090,

- nasyp w pasie dzielącym 3+550 – 3+980,

- 1+520-1+900P nasyp pod chodnik

- 0+700-1+000 skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny strona lewa

- ul. Topolowa wykonywanie krawężników prefabrykowanych – kontynuacja

-1+000-1+200L humusowanie skarpy

- 1+520-2+000L nasyp pod chodnik

- ul. Topolowa wykonywanie krawężników prefabrykowanych (wyspy)- kontynuacja + krawężnik wylewany

- 0+380-0+520P stabilizacja KRZ pod ciąg pieszo jezdny

-WD3 hałdowanie materiału/sypanie nasypu

- zasypywanie, zagęszczanie pasa rozdziału 0+500-1+460

- zasypywanie pasa rozdziału 1+560-2+000

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Gazowe:

- gazociąg G1-G2 – napełnianie gazociągu wodą do wykonania próby szczelności

- gazociąg G5 – G6 – tłokowanie gazociągu

Niedziela
31.08.2014

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

-zamulanie wodociągu dn. 400 i 200 na ul Słowackiego

Poniedziałek
01.09.2014

ROBOTY DROGOWE

- nasyp w ciągu pieszo – jezdnym na TG w km 3+130 - 3+980 str. L,

- nasyp w ciągu pieszo – jezdnym na ul. Słowackiego str. L w km 0+000 – 0+090,

- nasyp w pasie dzielącym 3+550 – 3+980,

- układanie w-wy wiążącej w km 3+130 – 3+980 str. P,

- ul. Lwowska- prace brukarskie

- 1+000 1+400L nasyp pod chodnik – KRZ, wykop rowu

-1+000-1+200L humusowanie skarpy

- 1+520-1+900P nasyp pod chodnik

- 1+100-1+460L skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny (2 ekipy)

- ul. Topolowa wykonywanie krawężników prefabrykowanych (wyspy)- kontynuacja +krawężnik wylewany

- zasypywanie, zagęszczanie pasa rozdziału 0+500-1+460

- wykonywanie nasypu 0+000- 0+100L, 0+300-0+520P

- 0+020-0+240L, 0+270-0+520L stabilizacja KRZ pod ciąg pieszo jezdny

-WD3 hałdowanie materiału/sypanie nasypu

-ul. Lwowska wiercenie pali ekranów akustycznych/betonowanie głowic

ROBOTY MOSTOWE

- wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni odkrytych

- prace porządkowe

- montaż kolektora odwodnieniowego

- wykonywanie ścian czołowych wlotowych 2-gi etap - PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż krat żeliwnych w pasie rozdziału WD3-do Słowackiego

- montaż ogrodzenia na Zbiorniku Rozsączającym

- montaż krat żeliwnych na Topolowej

- podnoszenie studni na kanale ogólnospławnym

Instalacje Gazowe w/c:

- kolizja G3-G4: spawanie gazociągu dn600 str. P

Instalacje Energetyczne:

- ul. Rolnicza budowa zasilania oświetlenia: roboty przy stacji trafo

- oświetlenie: układanie kabla do szafy oświetleniowej SO45/2 przy rondzie w ul. Słowackiego i wykonanie przepustu pod droga obwodową w km ok. 3+910

Wtorek
02.09.2014

ROBOTY DROGOWE

- nasyp w ciągu pieszo – jezdnym na TG w km 3+130 - 3+980 str. L,

- nasyp w ciągu pieszo – jezdnym na ul. Słowackiego str. L w km 0+000 – 0+090,

- nasyp w pasie dzielącym 3+550 – 3+980,

- układanie w-wy podbudowy bitumicznej (9+9)cm w km 2+539 – 2+576,

- układanie w-wy stabilizacji w ciągu pieszo jezdnym w km 2+780 - 3+010 str. L.,

- odhumusowanie na ul. Rolniczej w km 0+000- 0+155, 0+213 – 0+290,69 oraz na Okopowej w km 0+000 – 0+048,69.

ul. Lwowska- prace brukarskie

- 1+520-1+900P+L, nasyp pod chodnik

- 1+000-1+450 P skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny

- ul. Topolowa wykonywanie krawężników prefabrykowanych - kontynuacja, wykonanie wyspy(lewa)

-0+500- 1+000 wykonanie obrzeża opaski, strona prawa

- zasypywanie pasa rozdziału 1+560-2+000,0+500-1+400- kontynuacja

- 1+100-1+450 profilowanie KRZ wykonanie stabilizacji ciągu pieszo-rowerowego strona lewa

- 2+300-2+470 Nasyp

ROBOTY MOSTOWE

- prace porządkowe

- montaż kolektora odwodnieniowego

- wykonywanie ścian czołowych wlotowych 2-gi etap – PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż krat żeliwnych w pasie rozdziału WD3-do Słowackiego

- montaż ogrodzenia na Zbiorniku Rozsączający

- montaż krat żeliwnych na Topolowej

- podnoszenie studni na kanale ogólnospławnym

Instalacje Gazowe w/c:

- kolizja G3-G4: spawanie gazociągu dn600 str. L

Instalacje Energetyczne:

- ul. Rolnicza budowa zasilania oświetlenia:

oświetlenie: montaż fundamentów szt2 i okablowanie za WD-3

Środa
03.09.2014

ROBOTY DROGOWE

- układanie w-wy kruszywa w ciągu pieszo jezdnym w km 2+580 - 3+010,

- układanie w-wy wiążącej na TG w km 2+580 – 3+010 str. P,

- nasyp na TG w km 3+048 – 3+070 oraz na ul. Rolniczej w km 0+155 - 0+213 oraz na ul. Okopowej w km 0+000 – 0+048,69.

ul. Lwowska- prace brukarskie

- 1+520-1+900P+L ul. Topolowa, nasyp pod chodnik

- 1+000-1+450 P1+600-1+800L skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny

- ul. Topolowa wykonywanie krawężników prefabrykowanych - kontynuacja, przygotowanie warstwy 0-31,5

-0+500 - 1+000 wykonanie obrzeża, ciąg pieszo rowerowy, strona prawa

- humusowanie pasa rozdziału 0+500-1+400

- 2+300-2+470 Nasyp

ROBOTY MOSTOWE

- prace porządkowe

- montaż kolektora odwodnieniowego

- montaż barier i barieroporęczy

- montaż balustrad

- wykonywanie ścian czołowych wlotowych 2-gi etap – PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż krat żeliwnych w pasie rozdziału WD3-do Słowackiego

- montaż ogrodzenia i drogi na Zbiorniku Rozsączającym

- montaż krat żeliwnych na Topolowej

- podnoszenie studni na kanale ogólnospławnym

- montaż studni Wpadowych SW3,SWR3

Instalacje Gazowe w/c:

- kolizja G3-G4: prace przygotowawcze do wykonania prób

Instalacje Energetyczne:

- ul. Rolnicza budowa zasilania oświetlenia – prace przyłączeniowe

Oświetlenie ul. Mogielnickiego: montaż fundamentu i okablowanie 0+350-0+400 str. P

Czwartek
04.09.2014

ROBOTY DROGOWE

- układanie w-wy kruszywa w ciągu pieszo jezdnym w km 2+580 - 3+010,

- nasyp na TG w km 3+048 – 3+070 oraz na ul. Rolniczej w km 0+155 - +213 oraz na ul. Okopowej w km 0+000 – 0+048,69.

- układanie 1 w-wy podbudowy bitumicznej na ul. Słowackiego w km 0+090 -0+450

ul. Lwowska- prace brukarskie, wykonanie murków oporowych, montaż belek podwalinowych pod ekrany akustyczne

- 1+600-1+900L skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny

- skrzyżowanie ul. Topolowa podbudowa AC 22P 9+9 trasa główna

- ul Mogilnickiego krawężniki (met. Ślizgowa)

- humusowanie pasa rozdziału 0+000-1+000

- 2+200-2+470 P Nasyp

- 1+100 -1+480 P przygotowanie KRZ ciągu pieszo rowerowego

ROBOTY MOSTOWE

- prace porządkowe

- montaż barier i barieroporęczy

- montaż balustrad

- wykonywanie ścian czołowych wlotowych 2-gi etap – PW-1

- betonowanie ścian czołowych wlotowych 2-gi etap – PW

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż hydrantów na ul Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż krat żeliwnych w pasie rozdziału WD3-do Słowackiego

- montaż ogrodzenia oraz drogi na Zbiorniku Rozsączającym

- montaż krat żeliwnych na Mogielnickiego

- podnoszenie studni na kanale ogólnospławnym

- montaż studni Wpadowych SWR4A

Instalacje Gazowe w/c:

- kolizja G3-G4: wykonanie próby wytrzymałości

Instalacje Energetyczne:

- ul. Mogielnickiego budowa zasilania oświetlenia – montaż fundamentu i słupa podwójnego

 

Wykonanie za okres: 22.08.2014 - 28.08.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
22.08.2014

ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska- prace brukarskie+ kruszywo 0-31,5 przed rondem

- 1+000 1+400L nasyp pod chodnik - KRZ

- 1+520-1+900P nasyp pod chodnik

- 0+700-1+000 skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny (2 ekipy)

- ul. Topolowa wykonywanie krawężników prefabrykowanych - kontynuacja

- zasypywanie pasa rozdziału 1+560-1+900,0+500-1+400

- przygotowanie pod obrzeże na opaskę 1+000-1+260P

- 0+600-1+000 wykonanie stabilizacji ciągu pieszo-rowerowego strona Pr

ROBOTY MOSTOWE

-przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenia antykorozyjne WD-3 oraz wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni odkrytych

-prace porządkowe

-przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych do wykonania żywic

-montaż i regulacja rur wipro – PW

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż krat żeliwnych od WD3-2+900 do 3+900

- montaż ogrodzenia na Zbiorniku Rozsączającym

- montaż kanalizacji na ul Słowackiego

Instalacje Energetyczne;

- budowa oświetlenia drogowego str. P ul. Mogielnickiego: montaż fundamentów i okablowania

Instalacje Gazowe:

- kolizja G1-G2 – izolacja rur, przygotowanie do próby szczelności

Sobota
23.08.2014

ROBOTY DROGOWE

- 1+520-1+900P nasyp pod chodnik

- 0+700-1+000 skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny strona lewa

- ul. Topolowa wykonywanie krawężników prefabrykowanych - kontynuacja

- zasypywanie pasa rozdziału 1+560-2+000

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje Kanalizacyjne:

Instalacje Gazowe:

Gazociąg G1-G2 – napełnianie gazociągu wodą do wykonania próby szczelności

- Gazociąg G5 – G6 – tłokowanie gazociągu

Niedziela
24.08.2014

-

Poniedziałek
25.08.2014

ROBOTY DROGOWE

- ul. Lwowska- prace brukarskie 1+300-1+441(krawężnik), korytowanie pod chodnik+0/31 na dojeździe do ronda

- 1+000 1+400L nasyp pod chodnik - KRZ

- 1+520-1+900P nasyp pod chodnik

- 0+900-1+200L skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny (1 ekipy)

- ul. Topolowa wykonywanie krawężników prefabrykowanych - kontynuacja

- zasypywanie, zagęszczanie pasa rozdziału 0+500-1+460

- wykonywanie nasypu 0+000- 0+240L

- 0+600-1+000L profilowanie pod chodnik KRZ pod stabilizacje

- WD3 hałdowanie materiału/budowa nasypu

ROBOTY MOSTOWE

-przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenia antykorozyjne WD-3 oraz wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni odkrytych

-prace porządkowe

-przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych do wykonania żywic

-montaż zbrojenia płyt przejściowych „na odkładzie”

- montaż i regulacja rur wipro – PW1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- demontaż wodociągu dn400

Instalacje Kanalizacyjne:

-montaż krat żeliwnych od WD3-2+900

- montaż ogrodzenia na Zbiorniku Rozsączający

- montaż kanalizacji na ul Słowackiego

- montaż kanalizacji na ul. Sieleckiej str. P od D107.2 – D107.3

Instalacje Energetyczne:

- budowa zasilania oświetlenia do ul. Rolniczej: układanie kabla

Instalacje Gazowe:

- kolizja G1-G2 – rozpoczęcie próby wytrzymałości i szczelności

- kolizja G5-G6 – zakończenie tłokowania gazociągu

- kolizja G3-G4 – rob. ziemne, spawanie rur str. P

Wtorek
26.08.2014

ROBOTY DROGOWE

- nasyp w ciągu pieszo – jezdnym w km 3+130 - 3+980,

- wykonywanie nasypu w pasie dzielącym 3+550 – 3+980,

- humusowanie pasa dzielącego w km 3+130 – 3+550, 2+580 – 3+010,

- układanie obrzeży metodą na mokro w km 2+580 -3+010

- humusowanie skarp w km 2+580 – 3+010 oraz pasa dzielącego w km 2+580 – 3+010.

- ul. Lwowska- prace brukarskie 1+300-1+441(krawężnik), oczekiwanie na Rm

- 1+000 1+400L nasyp pod chodnik - KRZ

- 1+520-1+900P nasyp pod chodnik

- 0+900-1+200L skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny (1 ekipy)

- ul. Topolowa wykonywanie krawężników prefabrykowanych - kontynuacja

- zasypywanie, zagęszczanie pasa rozdziału 0+500-1+460

- wykonywanie nasypu 0+000- 0+500L

- 0+600-1+000L profilowanie pod chodnik KRZ pod stabilizacje

- WD3 hałdowanie materiału/budowa nasypu

ROBOTY MOSTOWE

-przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenia antykorozyjne WD-3 oraz wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni odkrytych

-prace porządkowe

-przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych do wykonania żywic

-montaż zbrojenia płyt przejściowych „na odkładzie”

- montaż i regulacja rur wipro – PW1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

-montaż krat żeliwnych od WD3-2+900

- montaż ogrodzenia na Zbiorniku Rozsączający

- montaż kanalizacji na ul Sieleckiej od D107.3 do D107.4

Instalacje Energetyczne:

- budowa zasilania oświetlenia do ul. Rolniczej montaż słupa pod transformator

Instalacje Gazowe:

- kolizja G1-G2 – zakończenie próby szczelności

- kolizja G3-G4 – spawanie rur str. P

Środa
27.08.2014

ROBOTY MOSTOWE

- wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni odkrytych

-prace porządkowe

-przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych do wykonania żywic

- montaż i regulacja rur wipro – PW1

- wykonywanie ścian czołowych wylotowych 2-gi etap- PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- regulacja włazów w pasie rozdziału od WD3 do rolniczej

Instalacje Energetyczne:

- budowa zasilania oświetlenia do ul. Rolniczej: montaż transformatora

Instalacje Gazowe:

- kolizja G1-G2 – spawanie gazociągu str. P

Czwartek
28.08.2014

ROBOTY DROGOWE

- nasyp w ciągu pieszo – jezdnym w km 3+130 - 3+980,

- wykonywanie nasypu w pasie dzielącym 3+550 – 3+980,

- humusowanie pasa dzielącego w km 3+130 – 3+550, 2+580 – 3+010,

- układanie obrzeży metodą na mokro w km 2+580 -3+010

- układanie kruszywa na ul .Słowackiego w km 0+090 – 0+480 str. L.

- układanie obrzeży metodą na mokro w km 2+580 -3+010.

- układanie w-wy kruszywa w ciągu pieszo jezdnym w km 2+580 - 2+780 str. P.

- ul. Lwowska- prace brukarskie 1+300-1+441(krawężnik), oczekiwanie na Rm

- 1+000 1+400L nasyp pod chodnik - KRZ

- 1+520-1+900P nasyp pod chodnik

- 1+100-1+400L skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny (2 ekipy)

- ul. Topolowa wykonywanie krawężników prefabrykowanych (wyspy)- kontynuacja

- zasypywanie, zagęszczanie pasa rozdziału 0+500-1+460

- wykonywanie nasypu 0+000- 0+500L, 0+120-0+240P

- 0+600-1+000L stabilizacja KRZ pod ciąg pieszo jezdny

- WD3 hałdowanie materiału/

- ul. Lwowska wiercenie pali ekranów akustycznych

ROBOTY MOSTOWE

- wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni odkrytych

- prace porządkowe

- przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych do wykonania żywic

- montaż zbrojenia kap chodnikowych na skrzydłach w osi 2

- montaż i regulacja rur wipro – PW1

- wykonywanie ścian czołowych wylotowych 2-gi etap - PW-1

- betonowanie ścian czołowych wylotowych w osi 2 - PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- przepięcie węzła WPS5 wodociąg dn200 przy ul. Słowackiego o w km ok. 3+700

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż krat żeliwnych w pasie rozdziału WD3-do Słowackiego

- montaż ogrodzenia na Zbiorniku Rozsączający

- montaż krat żeliwnych na Topolowej

- Podnoszenie studni na kanale ogólnospławnym

Instalacje Energetyczne:

- budowa zasilania oświetlenia do ul. Rolniczej: roboty pomiarowe i przy podłączeniu transformatora

Instalacje Gazowe:

- kolizja G1-G2 – przygotowywanie gazociągu do tłokowania

- Kolizja G3-G4 – spawanie gazociągu str. P

 

Wykonanie za okres: 15.08.2014 - 21.08.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
15.08.2014

 

Sobota
16.08.2014

Niedziela
17.08.2014

Poniedziałek
18.08.2014

ROBOTY DROGOWE

- nasyp w ciągu pieszo – jezdnym w km 3+130 - 3+980

- układanie obrzeży metodą na mokro w km 2+580 -3+010

- wykonywanie nasypu w pasie dzielącym 2+580 – 3+980

- ul. Lwowska - prace brukarskie

- 0+300-0+520P nasyp pod chodnik

- 0+840-1+200L nasyp pod chodnik

- 1+520-1+900L nasyp pod chodnik

- 0+500-0+800 skarpowanie +wykop rowu + nasyp pod ciąg pieszo-jezdny(2ekipy)

- DSP3, DSP4 kruszywo 0/31,5

- zasypywanie pasa rozdziału 1+560-1+900

- dowóz materiału na stożek przed WD3/budowa nasypu

- 0+000-0+500 układanie krawężnika na mokro (łatanie dziur)

- przygotowanie pod obrzeże na opaskę 1+000-1+260P

ROBOTY MOSTOWE

- przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenia antykorozyjne WD-3, wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych pow odkrytych

- zasypka płyt przejściowych w osi 2

- montaż barier i barieroporęczy na kapach chodnikowych

- ustawianie rur vipro na fundamencie – PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- demontaż wodociągu na Słowackiego - Zamulanie

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż krat żeliwnych od WD3-2+900

-montaż ogrodzenia na Zbiorniku Rozsączający

-montaż kanalizacji na ul Słowackiego

Instalacje Energetyczne:

- budowa zasilania oświetlenia do ul. Rolniczej

- Oświetlenie: - km 0+300-0+450 str. L – wykonywanie fundamentów + okablowania

Instalacje Gazowe:

- kolizja G1-G2 – spawanie łuku str. P

- kolizja G5-G6 – tłokowanie gazociągu

Wtorek
19.08.2014

ROBOTY DROGOWE

- nasyp w ciągu pieszo – jezdnym w km 3+130 - 3+980

- wykonywanie nasypu w pasie dzielącym 2+580 – 3+980

- wykonywanie warstwy stabilizacji na ulicy Słowackiego w km 0+000 – 0+380 str. L (odc. ZRiD) - na kanale głównym D8-D20 oraz przykanalikach W12-W32 - grubość 30 cm,

- wykonywanie warstwy stabilizacji gr. 25:  - na zjeździe publiczny przy DSL3 w km 0+507,77,

- ul. Lwowska- prace brukarskie +podbudowa 0/31 na poszerzeniu za rondem

- 0+300-0+520P nasyp pod chodnik

- 0+840-1+200L nasyp pod chodnik

- 1+520-1+900L nasyp pod chodnik

- 0+500-0+800 skarpowanie +wykop rowu + nasyp pod ciąg pieszo-jezdny(2ekipy)

- DSP3, DSP4 kruszywo 0/31,5

- zasypywanie pasa rozdziału 1+560-1+900

- dowóz materiału na stożek przed WD3/budowa nasypu

- 0+000-0+500 układanie krawężnika na mokro (łatanie dziur)

- przygotowanie pod obrzeże na opaskę 1+000-1+260P

ROBOTY MOSTOWE

- wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych pow odkrytych – WD-3

- zasypka płyt przejściowych w osi 2

- montaż barier i barieroporęczy na kapach chodnikowych

- ustawianie rur vipro na fundamencie – PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- demontaż wodociągu na Słowackiego - Zamulanie

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż krat żeliwnych od WD3-2+900

- montaż ogrodzenia na Zbiorniku Rozsączający

- montaż kanalizacji na ul Słowackiego

Instalacje Energetyczne:

- budowa zasilania oświetlenia do ul. Rolniczej

- Oświetlenie: - km 0+200-0+300 str. L – wykonywanie fundamentów + okablowania

Instalacje Gazowe:

- kolizja G1-G2 – spawanie gazociągu str. P ok. 20m

- kolizja G5-G6 – tłokowanie gazociągu

Środa
20.08.2014

ROBOTY DROGOWE

- nasyp w ciągu pieszo – jezdnym w km 3+130 - 3+980

- układanie w-wy stabilizacji w ciągu pieszo jezdnym w km 2+780 - 3+010 str. P

- wykonywanie nasypu w pasie dzielącym 2+580 – 3+980

- wykonywanie warstwy stabilizacji na ulicy Słowackiego w km 0+000 – 0+380 str. L (odc. ZRiD) - na kanale głównym D8-D20 oraz przykanalikach W12-W32 - grubość 30 cm,

- ul. Lwowska- prace brukarskie

- 1+000 1+400L nasyp pod chodnik - KRZ

- 1+520-1+900P nasyp pod chodnik

- 0+700-1+000 skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny (2 ekipy)

- ul. Topolowa wykonywanie krawężników prefabrykowanych - kontynuacja

- zasypywanie pasa rozdziału 1+560-1+900,0+500-1+400

- przygotowanie pod obrzeże na opaskę 1+000-1+260P

- 0+600-1+000 wykonanie stabilizacji ciągu pieszo-rowerowego strona prawa

-rozbiórka budynku przy ul. Lwowskiej

ROBOTY MOSTOWE

- wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych pow odkrytych – WD-3

- montaż desek gzymsowych na skrzydłach

- regulacja rur vipro na fundamencie – PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- demontaż wodociągu na Słowackiego - Zamulanie

- przepinka wodociągu na ul Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż krat żeliwnych w pasie rozdziału do km 1+900

- montaż krat żeliwnych od WD3-2+900

- montaż ogrodzenia na Zbiorniku Rozsączający

- montaż kanalizacji na ul Słowackiego

- podnoszenie studni na kanale ogólnospławnym

Instalacje Energetyczne:

- budowa zasilania oświetlenia do ul. Rolniczej

- oświetlenie: -ul. Topolowa str. P – wykonywanie fundamentów + okablowania

Instalacje Gazowe:

- kolizja G1-G2 – spawanie gazociągu str. P ok. 20m

Czwartek
21.08.2014

ROBOTY DROGOWE

- nasyp w ciągu pieszo – jezdnym w km 3+130 - 3+980,

- układanie w-wy kruszywa w ciągu pieszo jezdnym w km 2+780 - 3+010 str. P,

- wykonywanie nasypu w pasie dzielącym 2+580 – 3+980,

- wykonywanie warstwy kruszywa na ulicy Słowackiego w km 0+000 – 0+380 str. L (odc. ZRiD) - na kanale głównym D8-D20 oraz przykanalikach W12-W32 - grubość 30 cm,

- wykonywanie warstwy kruszywa na TG w km 2+539 – 2+576.

- ul. Lwowska- prace brukarskie 1+300-1+441(krawężnik)+Rm na dojeździe do ronda

- 1+000 1+400L nasyp pod chodnik - KRZ

- 1+520-1+900P nasyp pod chodnik

- 0+700-1+000L skarpowanie +wykop rowu+ nasyp pod ciąg pieszo-jezdny (1 ekipy)

- ul. Topolowa wykonywanie krawężników prefabrykowanych - kontynuacja

- zasypywanie pasa rozdziału 1+560-1+900,0+500-1+400

- przygotowanie pod obrzeże na opaskę 1+000-1+260P

- 0+600-1+000 wykonanie stabilizacji ciągu pieszo-rowerowego strona prawa

-rozbiórka budynku przy ul .Lwowskiej

ROBOTY MOSTOWE

- wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych pow odkrytych – WD-3

- montaż desek gzymsowych na skrzydłach

- regulacja rur vipro na fundamencie – PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż krat żeliwnych w pasie rozdziału do km 1+900

- montaż ogrodzenia na Zbiorniku Rozsączający

- montaż kanalizacji na ul Słowackiego regulacja

- podnoszenie studni na kanale ogólnospławnym

Instalacje Energetyczne:

- budowa zasilania oświetlenia do ul. Rolniczej

- oświetlenie: - km 0+000 – 0+200 str. L – wykonywanie fundamentów + okablowanie

Instalacje Gazowe:

- kolizja G1-G2 – spawanie gazociągu str. P

- Kolizja G5-G6 – izolacja spawów

 

Wykonanie za okres: 08.08.2014 - 14.08.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
8.08.2014

ROBOTY DROGOWE

- Wykonywanie krawężnika z elem. pref. 0+075- 0+055 ul Słowackiego L

- Wykonywanie krawężników (metodą na mokro) 3+920 – 3+940 (krawężnik trapezowy)

- nasyp ciągu pieszo jezdnym 2+580- 3+010

- humusowanie skarp - ul Słowackiego

- ul. Lwowska- prace brukarskie +rozbiórka od ronda w str. Medyki

- 0+020-0+620L podbudowa asfaltowa (druga warstwa)

- 0+300-0+520P nasyp pod chodnik

- 0+500-0+800P skarpowanie +wykop rowu + nasyp pod ciąg pieszo-jezdny (2 ekipy)

- ul. Topolowa wykonywanie Rm (wąskie miejsca) 0+150-0+200

- DSP4 wykonywanie nasypu

- 0+030-0+300 zasypywanie pasa rozdziału

- 1+600-1+800 zasypywanie pasa rozdziału

- 1+460-1+520 profilowanie podbudowy 0/31,5

- 2+400-2+450 nasyp przed WD3(dowóz materiału)

ROBOTY MOSTOWE

- przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenia antykorozyjne WD-3 płyty przejściowe w osi 2

- betonowanie pozostałych 10sztuk płyt przejściowych

- obsypka ław i ścian czołowych etapu 1-sego PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul Sieleckiej – prace przyłączeniowe

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż krat żeliwnych od WD3 do km 2+900

- montaż kanalizacji na Sieleckiej

- montaż kanalizacji w ul Słowackiego na ZRID

- demontaż wodociągu na Słowackiego

Instalacje Gazowe:

- G5-G6 – montaż gazociągu 10m,

- G7-G8 – izolacja łuków i miejsc włączenia do sieci

Instalacje Elektryczne:

- oświetlenie: ul. Topolowa układanie kabla przy przejściach poprzecznych w rurze osłonowej

Sobota
9.08.2014

ROBOTY DROGOWE

- nasyp ciągu pieszo jezdnym 2+580- 3+010

- humusowanie - ul Słowackiego

- ul. Lwowska - prace brukarskie +rozbiórka od ronda w str. Medyki

- 0+300-0+520P nasyp pod chodnik

- 0+500-0+800P skarpowanie +wykop rowu + nasyp pod ciąg pieszo-jezdny (1 ekipy)

- ul. Topolowa wykonywanie Rm (wąskie miejsca) 0+150-0+200

- 1+980-2+080 podbudowa 0/31,5

- 1+460-1+520 profilowanie podbudowy 0/31,5

ROBOTY MOSTOWE

- demontaż deskowania płyt przejściowych

- wykonanie drenażu za płytami przejściowymi w osi 2

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- demontaż wodociągu na Słowackiego

- ul. Sieleckiej – zakończenie prac przyłączeniowych

Niedziela
10.08.2014

-

Poniedziałek
11.08.2014

ROBOTY DROGOWE

- podbudowa z kruszywa łamanego 2+539- 2+576

- humusowanie skarp- ul. Słowackiego

- nasyp ciągu pieszo jezdnym 2+580- 3+010

- ul. Lwowska - prace brukarskie +rozbiórka od ronda w str. Medyki

- 0+300-0+520P nasyp pod chodnik

- 0+260-0+600L nasyp pod chodnik

- 0+500-0+800 skarpowanie +wykop rowu + nasyp pod ciąg pieszo-jezdny (2 ekipy)

- DSP3, DSP4 przygotowanie materiału pod Rm

- ul. Topolowa wykonywanie podbudowy 0,31 km 0+100-0+202

- 0+030-0+300 zasypywanie pasa rozdziału

- 1+980-2+080 podbudowa 0/31,5

- dowóz materiału na stożek przed WD3

- 0+315 układanie krawężnika na przejściu dla pieszych

ROBOTY MOSTOWE

- przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenia antykorozyjne WD-3

- wykonanie drenażu za płytami przejściowymi

- wykonanie fundamentu pod przepust PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- demontaż wodociągu na Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż krat żeliwnych od WD3-2+900

- montaż kanalizacji na Sieleckiej

- montaż kanalizacji w ul Słowackiego na ZRID

- montaż studni na Rolniczej

Instalacje Gazowe:

- G5-G6 – rozpoczęcie próby szczelności

- G7-G8 – zasyp gazociągu

Instalacje Elektryczne:

- oświetlenie: km 1+500 str. L montaż fundamentów i wykonanie okablowania

Wtorek
12.08.2014

ROBOTY DROGOWE

- humusowanie skarp - 2+580-3+010 P

- nasyp ciągu pieszo jezdnym 3+095- 3+980

- ul. Lwowska- prace brukarskie +rozbiórka od ronda w str. Medyki 1+300-1+440P

- 0+300-0+520P nasyp pod chodnik

- 0+260-0+600L nasyp pod chodnik

- 0+500-0+800 skarpowanie +wykop rowu + nasyp pod ciąg pieszo-jezdny (2 ekipy)

- DSP3, DSP4 przygotowanie materiału pod Rm

- ul. Topolowa wykonywanie podbudowy 0,31 km 0+100-0+202

- 0+030-0+300 zasypywanie pasa rozdziału

- dowóz materiału na nasyp przed WD3

- układanie krawężnika na mokro 0+000-0+040

ROBOTY MOSTOWE

- przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenia antykorozyjne WD-3

- izolacja cienka płyt przejściowych w osi 2

- montaż barier i barieroporęczy na kapach chodnikowych

- prace porządkowe

- pielęgnacja betonu fundamentu PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- demontaż wodociągu na Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż krat żeliwnych od WD3-2+900

- montaż kanalizacji na Sieleckiej

- montaż kanalizacji w ul Słowackiego na ZRID

- montaż studni na Rolniczej

Instalacje Gazowe:

- G5-G6 – zakończenie próby szczelności i wykonanie próby wytrzymałości

- G1-G2 – przekopy kontrolne na istn. Gazociągu

Instalacje Energetyczne:

- oświetlenie: km 1+500 str. L montaż fundamentów i wykonanie okablowania

Środa
13.08.2014

ROBOTY DROGOWE

- humusowanie skarp - 2+580-3+010 L

- nasyp ciągu pieszo jezdnym 3+095 – 3+980

- ul. Lwowska - prace brukarskie +układanie Rm na poszerzeniu 1+300-1+440P

- 0+300-0+520P nasyp pod chodnik

- 0+840-1+200L nasyp pod chodnik

- 1+520-1+900L nasyp pod chodnik

- 0+500-0+800 skarpowanie +wykop rowu + nasyp pod ciąg pieszo-jezdny (2 ekipy)

- DSP3, DSP4 stabilizacja na miejscu

- ul. Topolowa wykonywanie podbudowy 0,31 km 0+000-0+200 -profilowanie i zagęszczanie

- zasypywanie pasa rozdziału 1+560-1+900

- dowóz materiału na stożek przed WD3

- 0+030 układanie krawężnika na przejściu dla pieszych

- obrzeże na mokro 1+260-1+480 P

ROBOTY MOSTOWE

- przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenia antykorozyjne WD-3

- izolacja cienka płyt przejściowych w osi 2

- montaż barier i barieroporęczy na kapach chodnikowych

- prace porządkowe

- pielęgnacja betonu fundamentu PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- demontaż wodociągu na Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż krat żeliwnych od WD3-2+900

- montaż kanalizacji na Sieleckiej

- montaż kanalizacji w ul Słowackiego na ZRID

- montaż studni na Rolniczej

Instalacje Gazowe:

- G5-G6 – roboty ziemne, odkopanie istn. gazociągu

Instalacje Energetyczne:

- oświetlenie: km 3+900-3+980 montaż fundamentów i wykonanie okablowania

Czwartek
14.08.2014

ROBOTY DROGOWE

- humusowanie 2+580-3+010 L

- nasyp ciągu pieszo jezdnym 3+095 – 3+980

- układanie obrzeży metodą ślizgowo 2+580- 3+010

- ul. Lwowska - prace brukarskie +układanie 0/31 na poszerzeniu 1+300-1+440P

- 0+300-0+520P nasyp pod chodnik

- 0+840-1+200L nasyp pod chodnik

- 1+520-1+900L nasyp pod chodnik

- 0+500-0+800 skarpowanie +wykop rowu + nasyp pod ciąg pieszo-jezdny (1 ekipy)

- DSP3, DSP4 stabilizacja na miejscu

- ul. Topolowa wykonywanie podbudowy 0,31 km 0+000-0+200-profilowanie i zagęszczanie

- zasypywanie pasa rozdziału 1+560-1+900

- dowóz materiału na stożek przed WD3

- 0+030 układanie krawężnika na przejściu dla pieszych

- przygotowanie pod obrzeże na opaskę 1+000-1+260P

ROBOTY MOSTOWE

-przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenia antykorozyjne WD-3, rozpoczęcie wykonywania zabezpieczeń

- zasypka płyt przejściowych w osi 2

- montaż barier i barieroporęczy na kapach chodnikowych

- prace porządkowe

- pielęgnacja betonu fundamentu PW-1

- przygotowywanie rur vipro do ustawienia na fundamencie – PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- demontaż wodociągu na Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż krat żeliwnych od WD3-2+900

- montaż kanalizacji w ul Słowackiego na ZRID

- montaż studni na Rolniczej

Instalacje Gazowe:

- G1-G2 – roboty ziemne,

- G5-G6 – izolacja łuku

Instalacje Energetyczne:

- oświetlenie: km 0+000-0+100 str. L montaż fundamentów i wykonanie okablowania

 

Wykonanie za okres: 01.08.2014 - 07.08.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
1.08.2014

ROBOTY DROGOWE

- nasyp ciągu pieszo jezdnym, 2+580- 3+010

- podbudowa asfaltowa 3+415 – 3+920 P w-wa 2

- ul. Lwowska odc 1, 2– prace brukarskie

- 2+250 -2+470 Nasyp

- 2+000-2+050 -koryto

- 0+380-0+800 nasyp pod ciągiem pieszym strona lewa

- 0+700-1+000 profilowanie skarp nasypu trasy głównej strona lewa

- 1+900-2+000 str P+L, 0+000-0+640 , krawężniki trasa główna

- ul Topolowa- RM 2,5 poszerzenia - kontynuacja

ROBOTY MOSTOWE

- montaż zbrojenia i desek gzymsowych, kotew barier kap chodnikowych jezdni lewej WD-3

- betonowanie kapy lewej jezdni lewej

- wykonywanie podwalin pod umocnienia stożków WD-3

- prace porządkowe WD-3

- przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenia antykorozyjne WD-3

- ściana 1-szy etap ścian wlotowych PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul Sieleckiej

- przygotowania do przepinki wodociągu dn. 400

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż krat żeliwnych od WD3 do km 2+900

- Montaż kanalizacji na Sieleckiej

- Montaż kanalizacji w ul Słowackiego na ZRID

- Montaż osadnika przy wylocie WL3

Instalacje Energetyczne:

- budowa oświetlenia (fundamenty + okablowanie) – 0+600-1+100 str. L

Instalacje Gazowe:

- G7-G8 – tłokowanie i czyszczenie gazociągu

- G5.1-G6.1 – zasyp do wys. konstrukcji drogi

Sobota
2.08.2014

ROBOTY DROGOWE

- podbudowa asfaltowa 3+415 – 3+850 L

- nasyp ciągu pieszo jezdnym 2+580- 3+010

- układanie podbudowy z kruszywa łamanego DSL3

ROBOTY MOSTOWE

- prace porządkowe WD-3

- demontaż deskowań ścian wylotowych PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Przepinka wodociągu dn400 na Słowackiego

Instalacje Gazociągowe:

- G7-G8 – tłokowanie i czyszczenie gazociągu

Niedziela
3.08.2014

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Przepinka wodociągu na Słowackiego

Poniedziałek
4.08.2014

ROBOTY DROGOWE

- układanie podbudowy z kruszywa łamanego DSL3

- nasyp ciągu pieszo jezdnym 2+580- 3+010

- ul. Lwowska odc 1, 2– prace brukarskie

- 2+250 -2+470 Nasyp

- 2+000-2+050 -koryto

- 0+380-0+800 nasyp pod ciągiem pieszym strona lewa

- 0+700-1+000 profilowanie skarp nasypu trasy głównej strona lewa

- 1+900-2+000 str P+L, 0+000-0+640 , krawężniki trasa główna

- ul Topolowa- RM 2,5 poszerzenia - kontynuacja

ROBOTY MOSTOWE

- montaż zbrojenia i desek gzymsowych, kotew barier kap chodnikowych jezdni lewej WD-3

- przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenia antykorozyjne WD-3

- płyty przejściowe w osi 2

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul Sieleckiej

- montaż wodociągu na Lwowskiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż krat żeliwnych od WD3-2+900

- Montaż kanalizacji na Sieleckiej

- Montaż kanalizacji w ul Słowackiego na ZRID

- Montaż studni na wylocie WYL3

Instalacje Energetyczne;

- budowa oświetlenia (układanie kabli ) – 3+100-3+750 str. L

Instalacje Gazowe:

- G7-G8 – prace przygotowawcze do przełączenia

Wtorek
5.08.2014

ROBOTY DROGOWE

- układanie podbudowy z kruszywa łamanego DSL3

- nasyp ciągu pieszo jezdnym 2+580- 3+010

- ul. Lwowska odc 1, 2– prace brukarskie 

- 2+250 -2+470 Nasyp

- 2+000-2+080 -Stabilizacja RM 2,5

- 0+380-0+800 nasyp pod ciągiem pieszym strona lewa

ROBOTY MOSTOWE

- montaż zbrojenia i desek gzymsowych, kotew barier kap chodnikowych jezdni lewej WD-3

- przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenia antykorozyjne WD-3

- płyty przejściowe w osi 2

- izolacje cienkie ścian i ław 1-szy etap PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Przepinka wodociągu na Lwowskiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż krat żeliwnych od WD3-2+900

- Montaż kanalizacji na Sieleckiej

- Montaż kanalizacji w ul Słowackiego na ZRID

- Montaż studni na wylocie WYL3

Instalacje Energetyczne;

- budowa oświetlenia (układanie kabli ) – 3+100-3+750 str. L

Instalacje Gazowe:

- G7-G8 – rozpoczęcie przełączenia gazociągu do sieci

Środa
6.08.2014

ROBOTY DROGOWE

- układanie podbudowy z kruszywa łamanego DSL3

- nasyp ciągu pieszo jezdnym 2+580- 3+010

- ul. Lwowska odc 1, 2– prace brukarskie

- 2+250 -2+470 Nasyp

- 2+000-2+080 -Stabilizacja RM 2,5 - kontynuacja

- 0+380-0+800 nasyp pod ciągiem pieszym strona lewa

- CPJ - Nasyp

- 0+700-1+000 profilowanie skarp nasypu trasy głównej strona lewa 

- 0+000-0+640 str L , krawężniki trasa główna

- ul Topolowa- RM 2,5 poszerzenia, strona lewa kontynuacja

ROBOTY MOSTOWE

- montaż zbrojenia i desek gzymsowych, kotew barier kap chodnikowych jezdni lewej WD-3

- betonowanie kapy prawej jezdni lewej

- przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenia antykorozyjne WD-3

- płyty przejściowe w osi 2

- izolacje cienkie ścian i ław 1-szy etap PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul Sieleckiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż krat żeliwnych od WD3-2+900

- Montaż kanalizacji na Sieleckiej

- Montaż kanalizacji w ul Słowackiego na ZRID

- Montaż studni na wylocie WYL

- Regulacja elementów sanitarnych na Lwowskiej

Instalacje Energetyczne;

- budowa oświetlenia (układanie kabli ) – 3+100-3+750 str. L

Instalacje Gazowe:

- G7-G8 – zakończenie przełączenia gazociągu do sieci

- G5- G6 – izolacja łuku, przygotowanie końcówki rurociągu do próby

Czwartek
7.08.2014

ROBOTY DROGOWE

- nasyp ciągu pieszo jezdnym 2+580- 3+010

- układanie krawężników 3+850 – 3+980 L, 3+920 – 3+980 P (krawężnik zewnętrzny w pasie dzielącym)

- układanie krawężników ul. Słowackiego 0+055 -0+000 i 0+000 – 0+090

- wykonywanie zapełnienia nasypu w pasa dzielącego

- stabilizacja cementem 2+539 – 2+576 L i P

- ul. Lwowska odc 1, 2– prace brukarskie

- 2+250 -2+470 Nasyp

- 2+000-2+080 -Stabilizacja RM 2,5 - kontynuacja

- 0+380-0+800 nasyp pod ciągiem pieszym strona lewa

- CPJ - Nasyp

- 0+700-1+000 profilowanie skarp nasypu trasy głównej strona lewa 

- 0+000-0+640 str L , krawężniki trasa główna

- ul Topolowa- RM 2,5 poszerzenia, strona lewa kontynuacja

ROBOTY MOSTOWE

- przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenia antykorozyjne WD-3

- płyty przejściowe w osi 2

- betonowanie 10sztuk płyt przejściowych

- prace porządkowe

- obsypka ław i ścian czołowych etapu 1-sego PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul Sieleckiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż krat żeliwnych od WD3-2+900

- Montaż kanalizacji na Sieleckiej

- Montaż kanalizacji w ul Słowackiego na ZRID

- Montaż studni na wylocie WYL2

- Regulacja elementów sanitarnych na Lwowskiej

Instalacje Energetyczne;

- budowa oświetlenia – wykonanie przepustów kablowych przez ul. Topolową

Instalacje Energetyczne:

- G7-G8 – izolacja gazociągu, montaż pkt. pomiaru potencjału.

- G5- G6 – montaż gazociągu dn600 (ok. 10m), przygotowanie końcówki rurociągu do próby

 

Wykonanie za okres: 24.07.2014 - 31.07.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
25.07.2014

ROBOTY DROGOWE

- Wykonywanie krawężnika metodą ślizgową w km 3+415 – 3+980str. P.

-Wykonywanie 1 w-wy nasypu w km 0+000 -0+090; 0+075 – 0+000 – ul .Słowackiego strona lewa oraz na zatoce autobusowej na TG 3+870 – 3+925.

- Wykonywane nasypu na TG w km 2+539 -2+556 oraz zasypki obiektu mostowego

ROBOTY MOSTOWE

- betonowanie kap chodnikowych jezdni prawej WD-3

-papa pod kapami chodnikowymi jezdni lewej WD-3

-ustawianie krawężnika jezdni lewej WD-3

-wykonywanie podwalin pod umocnienia stożków WD-3

-prace porządkowe WD-3

-montaż kotew kap chodnikowych WD-3

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

-montaż wodociągu na ul Sieleckiej

-montaż wodociągu na Lwowskiej

-montaż wodociągu na Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż przykanalików od Topolowej do Sieleckiej

- Montaż kanalizacji sanitarnej w ul Słowackiego

-montaż kratek żeliwnych od Sanwil do km 1+000 oraz od WD3- km 2+800

-montaż studni i kratek od 0+300 do 0+600 Lewa strona

Instalacje Elektryczne:

- Budowa oświetlenia: (fundamenty +układanie kabli) – 1+500 – 1+900 str. L

Instalacje Gazowe:

- układanie płyt na G5.1-G6.1,

- G7-G8 – przygotowywanie próby szczelności

Sobota
26.07.2014

ROBOTY DROGOWE

- Wykonywanie krawężnika metodą ślizgową w km 3+415 – 3+980str. P.

-Wykonywane nasypu na TG w km 2+539 -2+556 oraz zasypki obiektu mostowego.

ROBOTY MOSTOWE

-ustawianie krawężnika jezdni lewej WD-3

Instalacje wodociągowe:

-montaż wodociągu na ul Sieleckiej

Instalacje Kanalizacyjne:

Montaż kanalizacji od Topolowej do Sieleckiej wraz z przykanalikami

Niedziela
27.07.2014

-

Poniedziałek
28.07.2014

ROBOTY DROGOWE

- Wykonywanie krawężnika metodą ślizgową w km 3+415 – 3+980str. P.

- Wykonywane nasypu na TG w km 2+539 -2+556 oraz zasypki obiektu mostowego.

-Wykonywanie humusowania skarp w km 2+580 – 2+700 str. P.

ROBOTY MOSTOWE

-montaż zbrojenia kap chodnikowych jezdni lewej WD-3

-wykonywanie podwalin pod umocnienia stożków WD-3

-prace porządkowe WD-3

-montaż kotew kap chodnikowych WD-3

-ława ścian wlotowych PW-1

Instalacje wodociągowe:

-montaż wodociągu na ul Sieleckiej

Instalacje Kanalizacyjne:

-montaż krat żeliwnych od WD3-2+800

- Montaż kanalizacji na Sieleckiej

- Montaż kanalizacji w ul Słowackiego na Zrid

-Montaż studni na wylocie WYL2

Instalacje Elektryczne:

- Budowa oświetlenia: (fundamenty + układanie kabli) – 1+500 – 1+900 str. L

Instalacje Gazowe:

- odbiór płyt na G5.1-G6.1,

- G7-G8 – rozpoczęcie próby szczelności

-G5-G6 – roboty ziemne, wpasowanie łuku str. L

Wtorek
29.07.2014

ROBOTY DROGOWE

- Wykonywanie krawężnika metodą ślizgową w km 3+415 – 3+980str. L.

- Wykonywane nasypu na TG w km 2+539 -2+556 oraz zasypki obiektu mostowego.

- Wykonywanie stabilizacji w km 0+000 -0+090; 0+075 – 0+000 – ul .Słowackiego strona lewa oraz na zatoce

- autobusowej na TG 3+870 – 3+925.

- Wykonywanie humusowania skarp w km 2+580 – 2+700 str. P.

- ul. Lwowska odc 1, 2– prace brukarskie

- 2+250 -2+450 Nasy

-1+550-1+900 podbudowa AC 22P  2w-wa 9cm – strona prawa

- 0+380-0+800 nasyp pod ciągiem pieszym

- 0+700-1+000 profilowanie skarp nasypu trasy głównej strona lewa

- 0+240-0+620 strona lewa warstwa konstrukcyjna 0-31,5

- ul. Lwowska rondo – poszerzenie

- 1+900 – 2+020 w-wa konstrukcyjna 0-31,5- odbiór

- ul Topolowa- RM 2,5 poszerzenia

- przyczółek nr 1 obsypka

ROBOTY MOSTOWE

-montaż zbrojenia i desek gzymsowych kap chodnikowych jezdni lewej WD-3

-wykonywanie podwalin pod umocnienia stożków WD-3

-prace porządkowe WD-3

-montaż kotew kap chodnikowych WD-3

-ława ścian wlotowych PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

-montaż wodociągu na ul Sieleckiej

Instalacje Kanalizacyjne:

-montaż krat żeliwnych od WD3-2+800

- Montaż kanalizacji na Sieleckiej

- Montaż kanalizacji w ul Słowackiego na Zrid i na Zgłoszenie

-Montaż studni na wylocie WYL2

Instalacje Elektryczne:

- Budowa oświetlenia: (fundamenty + układanie kabli) – 1+500 – 1+900 str. L

Instalacje Gazowe:

- zasyp płyt na G5.1-G6.1,

- G7-G8 – zakończenie próby szczelności i wytrzymałości rurociągu

Środa
30.07.2014

ROBOTY DROGOWE

- Wykonywanie krawężnika metodą ślizgową w km 3+415 – 3+980str. L.

- Wykonywane nasypu na TG w km 2+539 -2+556 oraz zasypki obiektu mostowego.

- Wykonywanie podbudowy bitumicznej w km 2+580 – 3+010.

- Wykonywanie stabilizacji na DSL3 w km 0+000 – 0+519,01.

- Wykonywanie humusowania skarp w km 3+095 – 3+300 str. P.II

- ul. Lwowska odc 1, 2– prace brukarskie

- 2+250 -2+450 Nasyp w-9

- 2+000-2+050 -koryto

- 0+380-0+800 nasyp pod ciągiem pieszym

- 0+700-1+000 profilowanie skarp nasypu trasy głównej strona lewa

- 0+240-0+620 strona lewa warstwa konstrukcyjna 0-31,5

- ul Topolowa- RM 2,5 poszerzenia

- przyczółek nr 1 obsypka

ROBOTY MOSTOWE

-montaż zbrojenia i desek gzymsowych kap chodnikowych jezdni lewej WD-3

-wykonywanie podwalin pod umocnienia stożków WD-3

-prace porządkowe WD-3

-montaż kotew kap chodnikowych WD-3

-przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenia antykorozyjne WD-3

-ława ścian wlotowych PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

-montaż wodociągu na ul Sieleckiej

-przygotowania do przepinki wodociągu dn. 400

Instalacje Kanalizacyjne:

-montaż krat żeliwnych od WD3 do km -2+800

- Montaż kanalizacji na Sieleckiej

- Montaż kanalizacji w ul Słowackiego na ZRID

-Montaż studni na wylocie WYL2

Instalacje Energetyczne:

- Budowa oświetlenia: (fundamenty + układanie kabli) – 1+500 – 1+900 str. L

Instalacje Gazowe:

- zasyp płyt na G5.1-G6.1,

- G7-G8 – spuszczanie wody z próby szczelności

Czwartek
31.07.2014

ROBOTY DROGOWE

- Wykonywanie krawężnika metodą ślizgową w km 3+415 – 3+980str. L.

- Wykonywane nasypu na TG w km 2+539 -2+556 oraz zasypki obiektu mostowego.

- Wykonywanie podbudowy bitumicznej w km 2+580 – 3+010.

- Wykonywanie stabilizacji w km 0+000 -0+090; 0+075 – 0+000 – ul .Słowackiego strona lewa oraz na zatoce autobusowej na TG 3+870 – 3+925.

- Wykonywanie stabilizacji na DSL3 w km 0+000 – 0+519,01.

- ul. Lwowska odc 1, 2– prace brukarskie

- 2+250 -2+470 Nasyp

- 2+000-2+050 -koryto

- 0+380-0+800 nasyp pod ciągiem pieszym

- 0+700-1+000 profilowanie skarp nasypu trasy głównej strona lew

- ul Topolowa- RM 2,5 poszerzenia - kontynuacja

- przyczółek nr 1 obsypka

ROBOTY MOSTOWE

-montaż zbrojenia i desek gzymsowych, kotew barier kap chodnikowych jezdni lewej WD-3

-wykonywanie podwalin pod umocnienia stożków WD-3

-prace porządkowe WD-3

-przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenia antykorozyjne WD-3

-ściana 1-szy etap ścian wlotowych PW-1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

-montaż wodociągu na ul Sieleckiej

-przygotowania do przepinki wodociągu dn. 400

Instalacje Kanalizacyjne:

-montaż krat żeliwnych od WD3 do km 2+900

- Montaż kanalizacji na Sieleckiej

- Montaż kanalizacji w ul Słowackiego na ZRID

-Montaż osadnika przy wylocie WL2

Instalacje Elektryczne:

- Budowa oświetlenia: (fundamenty + układanie kabli) –3+400 – 3+700 str. P

Instalacje Gazowe:

- zasyp płyt na G5.1-G6.1,

- G7-G8 – zasyp, układanie geokraty i taśmy oznacznikowej

 

Wykonanie za okres: 18.07.2014 - 24.07.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
18.07.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie stabilizacji km 1+900 – 2+000 st. P

- wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego km 1+650 – 1+900 str. P i L

- wykonywanie podbudowy pod krawężnik 0+000 – 0+240 str. L

- ul Lwowska odcinek I i II – prace brukarskie

- Podbudowa asfaltowa 0+360 – 1+000

ROBOTY MOSTOWE

- zbrojenie kap chodnikowych, jezdnia prawa

- montaż desek gzymsowych , jezdnia prawa

- wykonywanie izolacji grubej pod kapami chodnikowymi, jezdnia lewa

- demontaż podpór tymczasowych pod ustrojem nośnym, jezdnia lewa

- wykonywanie zasypek stożków i przestrzenia za przyczółkami oś 1 i oś 2

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

-montaż wodociągu na ul Sieleckiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od Topolowej do Sieleckiej wraz z przykanalikami – 1+600 – 1+850

-Montaż przykanalików od d146 do d139 – 0+200 – 0+300

- Montaż armatury 0+600 – 0+800 strona lewa

Instalacje Elektryczne:

-Budowa oświetlenia (fundamenty + okablowanie) za ul. Rolniczą – 3+300 - 2+400 strona prawa

Instalacje Gazowe:

-Kolizja G7-G8

Sobota
19.07.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w-wa 2 km 0+340 – 0+520 str. L

- wykonywanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 0+240 – 0+520 str. L

- wykonywanie stabilizacji km 1+900 – 2+000 str. L

ROBOTY MOSTOWE

Instalacje wodociągowe:

-montaż wodociągu na ul Sieleckiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od Topolowej do Sieleckiej wraz z przykanalikami

Niedziela
20.07.2014

-

Poniedziałek
21.07.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego km 2+800 – 3+010 str. Prawa, 2+576- 2+640 str. Lewa, 2+920 –3+010 str. Prawa, 3+820 – 3+980,24 str. Prawa

- wykonywanie nasypu w-wa4 DSL3 0+000-0+045

- prace brukarskie odcinek I i II ul Lwowska

ROBOTY MOSTOWE

- rozbiórka deskowania ustroju nośnego

- Szalowanie skrzydła lewego w osi 1 i prawego w osi 1

- montaż kotew kap chodnikowych

- zasypki za przyczółkami i zasypki stożków

- wykonywanie ścian czołowych przepustu PW1

Instalacje wodociągowe:

-montaż wodociągu na ul Sieleckiej

-Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od Topolowej do Sieleckiej wraz z przykanalikami – 1+600 – 1+850

-Montaż przykanalików od d146 do d139 – 0+200 – 0+300

- Montaż armatury 0+600 – 0+800 strona lewa

- Wylot W2

Instalacje Elektryczne:

- Budowa oświetlenia (fundamenty)– 1+100 – 0+600 strona lewa

Instalacje Gazowe:

- Kolizja G7-G8

Wtorek
22.07.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie stabilizacji w km 0+320 – 0+500

- wykonywanie podbudowy km 2+576 – 2+640 str. L, 2+920 – 3+010str. L, 3+415 – 3+750 str. L, 1+520 – 1+900 str. L

- wykonywanie nasypu w-wa3 DSL3 0+000 – 0+065\

- prace brukarskie odcinek I i II ul Lwowska

- wykonywanie nasypu 2+250 – 2+2450 w-wa 9, 2+020-2+100 L w-wa 1

- podbudowa asfaltowa 1+550 – 1+900

- wykonywanie krawężnika 1+580 – 1+900

- nasyp pod ciągiem, pieszym 0+250 – 0+500

ROBOTY MOSTOWE

- rozbiórka deskowania ustroju nośnego

- Szalowanie skrzydła lewego w osi 1 i prawego w osi 1

- montaż kotew kap chodnikowych

- zasypki za przyczółkami i zasypki stożków

- wykonywanie ścian czołowych przepustu PW1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul Sieleckiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od Topolowej do Sieleckiej wraz z przykanalikami 1+900

- Montaż przykanalików od d146 do d139 – 0+200 – 0+300

- Montaż armatury 0+600 – 0+800 strona lewa

- Montaż kanalizacji na CPJ

Instalacje Elektryczne:

- Budowa oświetlenia (fundamenty)– 1+100 – 0+600 strona lewa

Instalacje Gazowe:

- Kolizja G7-G8

Środa
23.07.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie podbudowy 2+576 – 0+640str. L, 3+750-3+980,24 str. P, 3+750 – 3+980 str. L

- wykonywanie nasypu w-wa2 DSL3 0+000 – 0+120

- wykonywanie nasypu ul. Słowackiego km 0+000 -0+090 str. Lewa, 0,075 – 0+000 str. Lewa

- wykonywanie krawężnika 2+576 – 3+010 str. P

- hałdowanie materiału nasypowego km 2+100

- nasyp pod ciągiem, pieszym 0+250 – 0+500

ROBOTY MOSTOWE

- Szalowanie skrzydła lewego w osi 1 i prawego w osi 1

- zbrojenie skrzydła prawego w osi 1

- montaż kotew kap chodnikowych

- zasypki za przyczółkami i zasypki stożków

- wykonywanie ścian czołowych przepustu PW1

- montaż zbrojenia kap chodnikowych

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul Sieleckiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż przykanalików– 0+200 – 0+300

- Montaż kanalizacji na CPJ

- Montaż kanalizacji ul. Sielecka

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Rolnicza W7

Instalacje Gazowe:

- Kolizja G7-G8 izolacja montaż ślizgów i wsuwanie rurociągu w rurę ochronną

- Warsztat przygotowanie dennic do prób wytrzymałościowych dla gazociągu DN600

Czwartek
24.07.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie podbudowy km 3+750-3+980 str. Prawa i Lewa, rondo SR-6,

- wykonywanie nasypu ul. Słowackiego km 0+000 -0+090 str. Lewa, 0,075 – 0+000 str. Lewa

- prace brukarskie odcinek I i II ul Lwowska

- hałdowanie materiału nasypowego km 2+100

ROBOTY MOSTOWE

- Szalowanie skrzydła lewego w osi 1 i prawego w osi 1

- zbrojenie skrzydła prawego w osi 1

- betonowanie skrzydła prawego w osi 1

- montaż kotew kap chodnikowych

- zasypki za przyczółkami i zasypki stożków

- wykonywanie ścian czołowych przepustu PW1

- montaż zbrojenia kap chodnikowych

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE Instalacje wodociągowe: - montaż wodociągu na ul Sieleckiej Instalacje Kanalizacyjne: - Montaż przykanalików– 0+200 – 0+300 - Montaż kanalizacji na CPJ - Montaż kanalizacji ul. Sielecka Instalacje Elektryczne: - Budowa oświetlenia (fundamenty) – 1+100 – 0+600 strona lewa Instalacje Gazowe: - Kolizja G7-G8

 

Wykonanie za okres: 11.07.2014 - 17.07.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
11.07.2014

ROBOTY DROGOWE

- roboty brukarskie ul. Lwowska odc 1 i 2,

- wykonywanie nasypu w km 2+980 - 3+048, 0+700-1+100, 3+400-3+820,

- wykonywanie stabilizacji warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm km 3+120 -3+415, SR1, ul. Mogielnickiego, 1+520-1+670

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5 MPa w km 1+800-1+900

- wykonywanie krawężników układanie krawężnika metodą ślizgową na TG

- wykonywanie pali pod ekrany akustyczne E2-6, E3-2, E3-3

ROBOTY MOSTOWE

- przygotowanie pow pod izolacje przyczółka i skrzydeł w osi nr 2

- montaż zbrojenia kap chodnikowych jezdni prawej

- demontaż deskowań ustroju lewego

Instalacje wodociągowe:

-montaż wodociągu dn. 400 w ul Słowackiego

-montaż wodociągu na ul Sieleckiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż przykanalików na Topolowej

- Montaż kanalizacji od Topolowej do Sieleckiej wraz z przykanalikami – 1+760 – 1+850

- Montaż kanalizacji w ul Słowackiego i przykanalików

-Montaż studni od d146 do d139 – 0+400 – 0+600

Elektryka:

- Budowa oświetlenia (fundamenty + okablowanie) za obiektem WD3 – 2+600 - 2+900

- Przebudowa kabla N13 ul. Słowackiego

Gazy

- Układanie płyt drogowych na gazociągu G5.1-G6.1

Sobota
12.07.2014

ROBOTY DROGOWE

- roboty brukarskie ul. Lwowska odc 1 i 2,

- wykonywanie nasypu w km 2+980 - 3+048, 0+700-1+100, 3+400-3+820,

- wykonywanie stabilizacji warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm km 0+350-1+100

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5 MPa w km 3+640-3+820

- wykonywanie krawężników układanie krawężnika metodą ślizgową na TG

- wykonywanie ekrany akustyczne E2-6, E3-2, E3-3

ROBOTY MOSTOWE

- prace porządkowe

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

-montaż wodociągu na ul Sieleckiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od Topolowej do Sieleckiej wraz z przykanalikami

Niedziela
13.07.2014

-

Poniedziałek
14.07.2014

ROBOTY DROGOWE

- roboty brukarskie ul. Lwowska odc 1 i 2,

- wykonywanie nasypu w km 3+415 – 3+640, 2+400-2+460

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, 3+640 -3+820

- wykonywanie krawężników km metodą ślizgową na TG

- wykonywanie podbudowy zasadniczej AC22P km 0+800-1+100

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie stabilizacji warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm km 3+120 -3+415, SR1,

ROBOTY MOSTOWE

- przygotowanie pow pod izolacje przyczółka i skrzydeł w osi nr 2

- montaż pomostów podwieszanych na jezdni lewej

- montaż zbrojenia kap chodnikowych jezdni prawej

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

-montaż wodociągu dn. 400 w ul Słowackiego

-montaż wodociągu na ul Sieleckiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż przykanalików na Topolowej

- Montaż kanalizacji od Topolowej do Sieleckiej wraz z przykanalikami

- Montaż kanalizacji w ul Słowackiego

-Montaż studni od d146 do d139 – 0+400 – 0+600

Elektryka:

- Budowa oświetlenia (fundamenty + okablowanie) za obiektem WD3 2+600 - 2+900

- Budowa oświetlenia (fundamenty) kilometraż 0+850 – 1+150 strona prawa

- Przebudowa kabla N13 ul. Słowackiego

Gazy:

- Układanie płyt drogowych na gazociągu G5.1-G6.1

- Kolizja G5-G6 – roboty przy montażu łuków

Wtorek
15.07.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w km 3+415 – 3+640, 2+400-2+460

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, 3+640 -3+820

- wykonywanie krawężników km metodą ślizgową na TG

- wykonywanie podbudowy zasadniczej AC22P km 0+900-1+1140

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie ekranów akustycznych E2-6, E3-2, E3-3

- wykonywanie stabilizacji warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm km 3+120 -3+415,

ROBOTY MOSTOWE

- przygotowanie pow pod izolacje przyczółka i skrzydeł w osi nr 2

- demontaż deskowań skrzydeł w osi 1

- montaż pomostów podwieszanych na jezdni lewej

- montaż zbrojenia kap chodnikowych jezdni prawej

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

-montaż wodociągu dn. 200 w ul Słowackiego -przygotowania do próby ciśnieniowej

-montaż wodociągu na ul Sieleckiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż przykanalików na Topolowej

- Montaż przykanalików od Topolowej do Sieleckiej

- Montaż kanalizacji w ul Słowackiego

-Montaż studni od d146 do d139

Elektryka:

- Budowa oświetlenia (fundamenty + okablowanie) za obiektem WD3 2+600 - 2+900

Gazy:

- Układanie płyt drogowych na gazociągu G5.1-G6.1

- Kolizja G7-G8 – Izolacja spoiny

Środa
16.07.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w km 3+415 – 3+640, 2+400-2+460

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, 3+640 -3+820

- wykonywanie krawężników km metodą ślizgową na TG

- wykonywanie podbudowy zasadniczej AC22P km 0+350-0+900

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie stabilizacji warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm km 3+120 -3+415,

ROBOTY MOSTOWE

- montaż desek gzymsowych na ustroju prawym

- wykonywanie izolacji przyczółka i skrzydeł w osi nr 2

- demontaż deskowań skrzydeł w osi 1

- przygotowywanie powierzchni betonowej pod papę pod kapami chodnikowymi jezdni lewej

- montaż pomostów podwieszanych na jezdni lewej

- roboty brukarskie ul. Lwowska odc 1 i 2,

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

-montaż wodociągu na ul Sieleckiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż przykanalików na Topolowej

- Montaż przykanalików od Topolowej do Sieleckiej

- Montaż kanalizacji w ul Słowackiego sanit. i deszcz.

Elektryka:

- Budowa oświetlenia (fundamenty + okablowanie) za obiektem WD3 – 2+600 – 2+900

- Budowa zasilania do oświetlenia parkowego do CPJ

Gazy

- Układanie płyt drogowych na gazociągu G5.1-G6.1

Czwartek
17.07.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w km 3+415 – 3+640, 2+400-2+460

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, 3+640 -3+820

- wykonywanie krawężników km metodą ślizgową na TG

- wykonywanie podbudowy zasadniczej AC22P km 0+350-0+900

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie stabilizacji warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm km 3+120 -3+415,

- wykonywanie ekranów akustycznych E2-6, E3-2, E3-3

ROBOTY MOSTOWE

- montaż desek gzymsowych na ustroju prawym

- wykonywanie izolacji przyczółka i skrzydeł w osi nr 2

- demontaż deskowań skrzydeł w osi 1

- przygotowywanie powierzchni betonowej pod papę pod kapami chodnikowymi jezdni lewej

- montaż pomostów podwieszanych na jezdni lewej

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

-montaż wodociągu na ul Sieleckiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż przykanalików od Topolowej do Sieleckiej

- Montaż kanalizacji sanitarnej w ul Słowackiego

-montaż kratek żeliwnych od Sanwil do km 1+000 oraz od WD3- km 2+800

Elektryka:

- Budowa oświetlenia (fundamenty + okablowanie) za obiektem WD3

Gazy

- Układanie płyt drogowych na gazociągu G5.1-G6.1

- Kolizja G7-G8

 

Wykonanie za okres: 04.07.2014 - 10.07.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
04.07.2014

ROBOTY DROGOWE

- roboty brukarskie ul. Lwowska odc 1 i 2,

- wykonywanie nasypu w km 2+980 - 3+048, 0+700-1+100, 3+400-3+820,

- wykonywanie stabilizacji warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm km 3+120 -3+415, SR1, ul. Mogielnickiego, 1+520-1+670

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5 MPa w km 1+800-1+900

- wykonywanie krawężników układanie krawężnika metodą ślizgową na TG w km 3+120 -3+415  str. L, P.

- wykonywanie pali pod ekrany akustyczne E2-6, E3-2, E3-3

ROBOTY MOSTOWE

- rozbiórka deskowania ustroju nośnego

- Szalowanie skrzydła lewego w osi 2 i prawego w osi 1

- montaż kotew kap chodnikowych

- zbrojenie skrzydła lewego w osi 2

- ustawienie krawężnika granitowego na jezdni prawej

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

-montaż wodociągu Dn. 400 w ul Słowackiego

-montaż wodociągu na ul Sieleckiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż przykanalików na zgłoszenie ul Słowackiego

- Montaż kanalizacji na zbiorniku rozsączającym

- Montaż kanalizacji od Topolowej do Sieleckiej wraz z przykanalikami

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Rolnicza W7

Sobota
05.07.2014

ROBOTY DROGOWE

- roboty brukarskie ul. Lwowska odc 1 i 2,

- wykonywanie nasypu w km 2+980 - 3+048, 0+700-1+100, 3+400-3+820,

- wykonywanie stabilizacji warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm km 0+350-1+100

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5 MPa w km 1+800-1+900

- wykonywanie krawężników układanie krawężnika metodą ślizgową na TG w km 3+120 -3+415  str. L, P.

- wykonywanie pali pod ekrany akustyczne E2-6, E3-2, E3-3

ROBOTY MOSTOWE

- rozbiórka deskowania ustroju nośnego

- Szalowanie skrzydła lewego w osi 2 i prawego w osi 1

- montaż kotew kap chodnikowych

- zbrojenie skrzydła lewego w osi 2

- betonowanie skrzydła lewego w osi 2

- ustawienie krawężnika granitowego na jezdni prawej

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

-montaż wodociągu dn. 80, od wodociągu Dn. 400 w ul Słowackiego

-montaż wodociągu na ul Sieleckiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż przykanalików na zgłoszenie ul Słowackiego

- Montaż kanalizacji od Topolowej do Sieleckiej wraz z przykanalikami

Niedziela
06.07.2014

-

Poniedziałek
07.07.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w km 2+600-3+400, 2+400-2+460, 2+556 - 3+048,

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, 1+550-1+800

- wykonywanie krawężników km metodą ślizgową na TG w km 3+120 -3+415  str. P.

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie stabilizacji warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm km 3+120 -3+415, SR1, ul. Mogielnickiego, 1+520-1+670

ROBOTY MOSTOWE

- rozbiórka deskowania ustroju nośnego

- Szalowanie skrzydła lewego w osi 1 i prawego w osi 1

- montaż kotew kap chodnikowych

- zasypki za przyczółkami i zasypki stożków

- wykonywanie ścian czołowych przepustu PW1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

-montaż wodociągu Dn. 400 w ul Słowackiego

-montaż wodociągu na ul Sieleckiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż przykanalików na zgłoszenie ul Słowackiego

- Montaż kanalizacji na zbiorniku rozłączającym

- Montaż kanalizacji od Topolowej do Sieleckiej wraz z przykanalikami

- Montaż kanalizacji w ul Słowackiego

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Rolnicza W7

Instalacje Gazowe:

- GazociągG11-G12 likwidacja i zamulanie starego odcinka gazociągu DN700 zasypka układanie teokraty i oznakowanie nowo wybudowanego. Kolizja AB przygotowanie podbudowy do asfaltowanie parkingi na Sanwilu

Wtorek
08.07.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w km 2+250-2+475, 2+600-3+400, 2+400-2+460, 2+556 - 3+048, 3+415 – 3+820 ciąg pieszo-jezdny na ul. Słowackiego w km 0+000- 0+500 str. P, - ciąg pieszo-jezdny na TG w km 3+095 – 3+600 str. P

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, 0+670-1+800 str. P

- wykonywanie krawężników km metodą ślizgową na TG w km 3+120 -3+415  str. P.

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie stabilizacji warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm km 0+350-0+700

ROBOTY MOSTOWE

- rozbiórka deskowania ustroju nośnego

- Szalowanie skrzydła lewego w osi 1 i prawego w osi 1

- montaż kotew kap chodnikowych

- zasypki za przyczółkami i zasypki stożków

- wykonywanie ścian czołowych przepustu PW1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

-montaż wodociągu dn. 80, od wodociągu Dn. 400 w ul Słowackiego

-montaż wodociągu na ul Sieleckiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż przykanalików na zgłoszenie ul Słowackiego

- Montaż kanalizacji na zbiorniku rozsączającym

- Montaż kanalizacji na Topolowej

- Montaż kanalizacji w ul Słowackiego

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Rolnicza W7

Instalacje Gazowe:

- GazociągG11-G12 Zakończenie likwidacja i zamulanie i zasypka z zagęszczeniem starego odcinka gazociągu DN700 .Warsztat przygotowanie śluz nadawczych i odbiorczych tłoka czyszczącego dla gazociągu DN600

Środa
09.07.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w km 2+250-2+475, 2+600-3+400, 2+400-2+460, 2+556 - 3+048, 3+415 – 3+820 ciąg pieszo-jezdny na ul. Słowackiego w km 0+000- 0+500 str. P, - ciąg pieszo-jezdny na TG w km 3+095 – 3+600 str. P

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, 0+670-1+800 str. P

- wykonywanie krawężników km metodą ślizgową na TG w km 3+120 -3+415  str. P.

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie stabilizacji warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm km 0+350-0+700

- wykonywanie warstwy z betonu asfaltowego AC22P km 0+250-0+360 + ul. Mogilenickiego, 3+150-3+390 str. P

ROBOTY MOSTOWE

- Szalowanie skrzydła lewego w osi 1 i prawego w osi 1

- zbrojenie skrzydła prawego w osi 1

- montaż kotew kap chodnikowych

- zasypki za przyczółkami i zasypki stożków

- wykonywanie ścian czołowych przepustu PW1

- montaż zbrojenia kap chodnikowych

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

-montaż wodociągu dn. 80, od wodociągu Dn. 400 w ul Słowackiego

-montaż wodociągu na ul Sieleckiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż przykanalików na zgłoszenie ul Słowackiego

- Montaż kanalizacji na zbiorniku rozsączającym

- Montaż kanalizacji na Topolowej

- Montaż kanalizacji w ul Słowackiego

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Rolnicza W7

Instalacje Gazowe:

- Kolizja G7-G8 izolacja montaż ślizgów i wsuwanie rurociągu w rurę ochronną

- Warsztat przygotowanie dennic do prób wytrzymałościowych dla gazociągu DN600

Czwartek
10.07.2014

ROBOTY DROGOWE

- roboty brukarskie ul. Lwowska odc 1 i 2,

- wykonywanie nasypu w km 2+980 - 3+048, 0+700-1+100, 3+415-3+820, DSL3, 0+000 – 0+519,01,

- wykonywanie stabilizacji warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm km 3+120 -3+415, SR1, ul. Mogielnickiego, 1+520-1+670

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5 MPa w km 2+920 -3+000 – str. L – grubość 25 cm - wykonywanie krawężników km metodą ślizgową na TG w km 3+120 -3+415  str. P.

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie stabilizacji warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm km 0+350-0+700

- wykonywanie warstwy z betonu asfaltowego AC22P km 0+250-0+360 + ul. Mogilenickiego, 3+150-3+390 str. P

ROBOTY MOSTOWE

- Szalowanie skrzydła lewego w osi 1 i prawego w osi 1

- zbrojenie skrzydła prawego w osi 1

- betonowanie skrzydła prawego w osi 1

- montaż kotew kap chodnikowych

- zasypki za przyczółkami i zasypki stożków

- wykonywanie ścian czołowych przepustu PW1

- montaż zbrojenia kap chodnikowych

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE - Instalacje wodociągowe: -montaż wodociągu dn. 400 w ul Słowackiego -montaż wodociągu na ul Sieleckiej Instalacje Kanalizacyjne: - Montaż przykanalików na Topolowej - Montaż kanalizacji od Topolowej do Sieleckiej wraz z przykanalikami - Montaż kanalizacji w ul Słowackiego -Montaż studni od d146 do d139 Instalacje Elektryczne: - przezbrojenia ul. Rolnicza W7 Instalacje Gazowe: - Kolizja G7-G8 montaż gazociągu DN700 spawanie wywózka kolana DN 600 Rozszczelnienie rury osłonowej G5.1- G6.1 Tyczenie i wykop przygotowanie podłoża pod zabezpieczenia płytami drogowymi

 

Wykonanie za okres: 27.06.2014 - 03.07.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
27.06.2014

ROBOTY DROGOWE

- roboty brukarskie ul. Lwowska odc 1 i 2

- wykonywanie nasypu w km 2+556 - 3+048, 0+700-1+100 str.L

- przygotowywanie koryta pod nasyp na DSL3 w km 0+000 – 0+519,01, ciąg pieszo-jezdny na TG w km 3+095 – 3+600 str. P.

- wykonywanie stabilizacji warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm km 3+120 -3+415, SR1, ul. Mogielnickiego, 1+520-1+670

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5 MPa km o+700-1+110

- wykonywanie krawężników układanie krawężnika metodą ślizgową na TG w km 3+120 -3+415  str. L, P.

- wykonywanie warstwy z betonu asfaltowego AC22P km 1+160-1+440, 0+040-0+220

-montaż słupów ekranów akustycznych na ekranach E3-1 od 2 -12

ROBOTY MOSTOWE

- pielęgnacja betonu konstrukcji żelbetowej jezdni obiektu WD3

- szalowanie i zbrojenie skrzydła prawego przyczółków osi 2 obiektu WD3

- betonowanie skrzydła prawego przyczółków osi 2 obiektu WD3

- zasypki za przyczółkami i zasypki stożków

- przygotowanie do wykonywanie ścian czołowych przepustu PW1

- przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji kap chodnikowych

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

-wodociąg na ul Sieleckiej

-wodociąg na ul Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od 0+300 do 1+000- montaż przykanalików

- Montaż kanalizacji od ul. Rolniczej  do ronda SR6-montaz krat żeliwnych

- Montaż kanalizacji od studni D38 do D39

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Rolnicza W7

Sobota
28.06.2014

ROBOTY DROGOWE

- roboty brukarskie ul. Lwowska odc 1 i 2

- wykonywanie nasypu w km 2+556 - 3+048, 0+700-1+100 str.L

- wykonywanie stabilizacji warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm km 3+120 -3+415, SR1, ul. Mogielnickiego, 1+520-1+670

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5 MPa km o+700-1+110

- wykonywanie warstwy z betonu asfaltowego AC22P km 3+130-3+390 str. L

ROBOTY MOSTOWE

- pielęgnacja betonu konstrukcji żelbetowej jezdni obiektu WD3 i skrzydła prawego przyczółków osi 2 obiektu WD3

- zasypki za przyczółkami i zasypki stożków

- wykonywanie ścian czołowych przepustu PW1

- wykonywanie izolacji pod kapami chodnikowymi

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od 0+300 do 0+600

- Montaż kanalizacji od studni D95 do D102

Niedziela
29.06.2014

ROBOTY MOSTOWE

- pielęgnacja betonu konstrukcji żelbetowej jezdni obiektu WD3 i skrzydła prawego przyczółków osi 2 obiektu WD3

Poniedziałek
30.06.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w km 2+600-3+400, 2+400-2+460, 2+556 - 3+048, pod ciąg pieszo-jezdny na ul. Słowackiego w km 0+000- 0+500 str. P, - pod ciąg pieszo-jezdny na TG w km 3+095 – 3+600 str. P

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, 1+550-1+800

- wykonywanie krawężników km metodą ślizgową na TG w km 3+120 -3+415  str. P.

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie stabilizacji warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm km 3+120 -3+415, SR1, ul. Mogielnickiego, 1+520-1+670

ROBOTY MOSTOWE

- pielęgnacja betonu konstrukcji żelbetowej jezdni obiektu WD3 i skrzydła prawego przyczółków osi 2 obiektu WD3

- Szalowanie skrzydła lewego w osi 2 i prawego w osi 1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

-montaż wodociągu dn 80, od wodociągu Dn 400 w ul Słowackiego

-montaż wodociągu na ul Sieleckiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od 0+300 do 0+600- montaż przykanalików

- Montaż kanalizacji od ul. Rolniczej do ronda SR6-montaz krat żeliwnych

-Montaż kanalizacji od Topolowej do Sieleckiej wraz z przy kanalikami

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Rolnicza W7

Wtorek
01.07.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w km 2+250-2+475, 2+600-3+400, 2+400-2+460, 2+556 - 3+048, 3+415 – 3+820 ciąg pieszo-jezdny na ul. Słowackiego w km 0+000- 0+500 str. P, - ciąg pieszo-jezdny na TG w km 3+095 – 3+600 str. P

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, 0+670-1+800 str. P

- wykonywanie krawężników km metodą ślizgową na TG w km 3+120 -3+415  str. P.

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie stabilizacji warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm km 0+350-0+700

ROBOTY MOSTOWE

- pielęgnacja betonu konstrukcji żelbetowej jezdni obiektu WD3 i skrzydła prawego przyczółków osi 2 obiektu WD3

- rozbiórka deskowania ustroju nośnego

- Szalowanie skrzydła lewego w osi 2 i prawego w osi 1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

-montaż wodociągu dn. 80, od wodociągu Dn. 400 w ul Słowackiego

-montaż wodociągu na ul Sieleckiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od 0+300 do 0+600- montaż przykanalików

- Montaż kanalizacji na zbiorniku rozsączającym

-Montaż kanalizacji od Topolowej do Sieleckiej wraz z przykanalikami

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Rolnicza W7

Środa
02.07.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w km 2+250-2+475, 2+600-3+400, 2+400-2+460, 2+556 - 3+048, 3+415 – 3+820 ciąg pieszo-jezdny na ul. Słowackiego w km 0+000- 0+500 str. P, - ciąg pieszo-jezdny na TG w km 3+095 – 3+600 str. P

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, 0+670-1+800 str. P

- wykonywanie krawężników km metodą ślizgową na TG w km 3+120 -3+415  str. P.

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie stabilizacji warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm km 0+350-0+700

- wykonywanie warstwy z betonu asfaltowego AC22P km 0+250-0+360 + ul. Mogilenickiego, 3+150-3+390 str. P

ROBOTY MOSTOWE

- rozbiórka deskowania ustroju nośnego

- Szalowanie skrzydła lewego w osi 2 i prawego w osi 1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

-montaż wodociągu dn. 80, od wodociągu Dn. 400 w ul Słowackiego

-montaż wodociągu na ul Sieleckiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od 0+300 do 0+600- montaż przykanalików

- Montaż kanalizacji na zbiorniku rozsączającym

-Montaż kanalizacji od Topolowej do Sieleckiej wraz z przykanalikami

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Rolnicza W7

Czwartek
03.07.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w km 2+250-2+475, 2+600-3+400, 2+400-2+460, 2+556 - 3+048, 3+415 – 3+820 ciąg pieszo-jezdny na ul. Słowackiego w km 0+000- 0+500 str. P, - ciąg pieszo-jezdny na TG w km 3+095 – 3+600 str. P

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, 0+670-1+800 str. P

- wykonywanie krawężników km metodą ślizgową na TG w km 3+120 -3+415  str. P.

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie stabilizacji warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm km 0+350-0+700

- wykonywanie warstwy z betonu asfaltowego AC22P km 0+250-0+360 + ul. Mogilenickiego, 3+150-3+390 str. P

ROBOTY MOSTOWE

- rozbiórka deskowania ustroju nośnego

- Szalowanie skrzydła lewego w osi 2 i prawego w osi 1

- montaż kotew kap chodnikowych

- zbrojenie skrzydła lewego w osi 2

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- montaż kanalizacji od Topolowej do Sieleckiej

-montaż wodociągu na ul. Sieleckiej

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Rolnicza W7

 

Wykonanie za okres: 20.06.2014 - 26.06.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
20.06.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w km 2+600-3+400, 2+300-2+460, 3+440 – 3+680

- roboty brukarskie ul. Lwowska

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie i zbrojenie jezdni lewej obiektu mostowego WD3

- szalowanie i zbrojenie skrzydła prawego w osi 2 etap 2

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od 0+600 do 1+000

- Montaż kanalizacji od studni D107 do D100

- Montaż kanalizacji od studni D95 – D102

Sobota
21.06.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w km 2+600-3+400, 2+300-2+460, 3+440 – 3+680

- roboty brukarskie ul. Lwowska

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie i zbrojenie jezdni lewej obiektu mostowego WD3

- szalowanie i zbrojenie skrzydła prawego w osi 2 etap 2

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od 0+600 do 1+000

- Montaż kanalizacji od studni D107 do D100

- Wywóz ziemi od studni D102 – D107

Niedziela
22.06.2014

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie i zbrojenie jezdni lewej obiektu mostowego WD3

- szalowanie i zbrojenie skrzydła prawego w osi 2 etap 2

Poniedziałek
23.06.2014

ROBOTY DROGOWE

- roboty brukarskie ul. Lwowska

- wykonywanie nasypu, 2+600-3+400, 2+300-2+460, 3+440 – 3+680

- wykonywanie warstwy konstrukcji z kruszywa łamanego stab. Mechanicznie 0+350-0+600

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie warstwy z betonu asfaltowego AC22P ul. Lwowska

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie i zbrojenie jezdni lewej obiektu mostowego WD3

- szalowanie i zbrojenie skrzydła prawego w osi 2 etap 2

- zasypki za przyczółkami i zasypki stożków

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

-montaż wodociągu dn. 80, od wodociągu Dn 400 w ul Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od 0+600 do 1+000- montaż przykanalików

- Montaż kanalizacji od ul. Rolniczej do ronda SR6-montaz przykanalików

- Montaż kanalizacji od studni D95 doD102 wraz z przykanalikami

-Montaż kanalizacji sanitarnej w ul Słowackiego S1-S3

Wtorek
24.06.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w km 2+600-3+400, 2+360-2+460, 3+440 – 3+680

- roboty brukarskie ul. Lwowska

- wykonywanie warstwy konstrukcji z kruszywa łamanego stab. Mechanicznie 1+525-1+650

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie warstwy z betonu asfaltowego AC22P ul. Lwowska

-montaż słupów ekranów akustycznych na ekranach E2-3, E2-4, E2-5, E2-6

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie i zbrojenie jezdni lewej obiektu mostowego WD3

- szalowanie i zbrojenie skrzydła prawego w osi 2 etap 2

- zasypki za przyczółkami i zasypki stożków

Instalacje wodociągowe:

-montaż wodociągu dn 80, od wodociągu Dn 400 w ul Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od 0+600 do 1+000- montaż przykanalików

- Montaż kanalizacji od ul. Rolniczej do ronda SR6-montaż przykanalików

- Montaż kanalizacji od studni D95 doD102 wraz z przykanalikami

-Montaż kanalizacji sanitarnej w ul Słowackiego S1-S3

Środa
25.06.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w km 2+600-3+048, 2+360-2+460, 3+440 – 3+680

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, 0+600-0+800

- wykonywanie warstwy konstrukcji z kruszywa łamanego stab. Mechanicznie 0+350-0+600, 1+525-1+650

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

-montaż słupów ekranów akustycznych na ekranach E2-3, E2-4, E2-5, E2-6

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie i zbrojenie jezdni lewej obiektu mostowego WD3

- szalowanie i zbrojenie skrzydła prawego w osi 2 etap 2

- zasypki za przyczółkami i zasypki stożków

Instalacje wodociągowe:

-montaż wodociągu dn 80, od wodociągu Dn 400 w ul Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od D131 do SW4a

- Montaż kanalizacji od ul. Rolniczej do ronda SR6-montaz przykanalików

- Montaż kanalizacji od studni D95 doD102 wraz z przykanalikami

-Montaż kanalizacji sanitarnej w ul Słowackiego S1-S3

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Rolnicza W7

Instalacje Gazowe:

- kolizja G11-G12

Czwartek
26.06.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w km 2+600-3+400, 2+360-2+460, 3+440 – 3+680

- roboty brukarskie ul. Lwowska

- wykonywanie krawężników km 3+120 -3+415  

- wykonywanie warstwy konstrukcji z kruszywa łamanego stab. Mechanicznie 0+350-0+600, 1+525-1+650

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

-montaż słupów ekranów akustycznych na ekranach E2-3, E2-4, E2-5, E2-6

ROBOTY MOSTOWE

- betonowanie konstrukcji żelbetowej jezdni obiektu WD3

- szalowanie i zbrojenie skrzydła prawego w osi 2 etap 2

- zasypki za przyczółkami i zasypki stożków

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż GRP-CC fi 600 od D38-D39

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Rolnicza W7

Instalacje Gazowe:

- kolizja G11-G12

 

Wykonanie za okres: 13.05.2014 - 19.06.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
13.06.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w km 0+700-1+100, 1+800-1+900 2+600-3+400, 2+360-2+460, 3+440 – 3+680

- profilowanie i zagęszczanie podłoża km 1+90-2+000

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- montaż elementów prefabrykowanych typu L30x55

- wykonywanie podbudowy betonu asfaltowego AC22P km.1+160 - 1+244, 1+340-1+460

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni obiektu mostowego WD3

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od 0+600 do 1+000- montaż przykanalików

- Montaż kanalizacji od ul. Rolniczej  do ronda SR6-montaż przykanalików

- Montaż kanalizacji od studni D107 do D102

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia W1

- wykonywanie przejścia pod oświetlenie km 1+550

- wykonywanie przejścia pod oświetlenie km 1+550-1+650

Instalacje Gazowe:

- kolizja G7-G8

Sobota
14.06.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w km 0+700-1+100, 1+800-1+900 2+600-3+400, 2+360-2+460, 3+440 – 3+680

- profilowanie i zagęszczanie podłoża km 1+900-2+000

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- montaż elementów prefabrykowanych typu L30x55

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni obiektu mostowego WD3

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od 0+600 do 1+000

- Montaż kanalizacji od studni D107 do D100

-Wywóz ziemi od studni D102 do D107

Niedziela
15.06.2014

Poniedziałek
16.06.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w km 2+600-3+400, 2+360-2+460, 3+440 – 3+680

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, 1+525-1+650

- wykonywanie warstwy konstrukcji z kruszywa łamanego stab. Mechanicznie 0+350-0+600

- profilowanie i zagęszczanie koryta 1+700-1+900, 0+700-1+100

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie krawężników km 0+350-0+600

- wykonywanie warstwy z betonu asfaltowego AC22P km.1+244 - 1+460 Lewa (II warstwa)

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni obiektu mostowego WD3

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od 0+600 do 1+000- montaż przykanalików - Montaż kanalizacji od ul. Rolniczej do ronda SR6-montaz przykanalików - Montaż kanalizacji od studni D95 doD102 b Instalacje Elektryczne: - przezbrojenia ul. Rolnicza W1 Instalacje Gazowe: - Kolizja G9-G10 zamulanie nieczynnego gazociągu - Kolizja G5.1-G6.1 Zasypka z zagęszczaniem

Wtorek
17.06.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w km 2+600-3+400, 2+360-2+460, 3+440 – 3+680

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, 1+700-1+900, 0+700-1+100

- wykonywanie warstwy konstrukcji z kruszywa łamanego stab. Mechanicznie 0+350-0+600

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie krawężników km 0+350-0+600

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni prawej obiektu mostowego WD3

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od 0+600 do 1+000

- Montaż kanalizacji od ul. Rolniczej  do ronda SR6

- Montaż kanalizacji od studni D102 doD95

-Montaż wpustów żeliwnych przy układaniu krawężnika

Instalacje Gazowe:

- Kolizja G9-G10 zamulanie nieczynnego gazociągu

- Kolizja G7-G8 spawanie kontynuacja

Środa
18.06.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w km 0+700-1+100, 2+600-3+400, 2+360-2+460, 3+440 – 3+680

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, 1+525-1+650

- wykonywanie warstwy konstrukcji z kruszywa łamanego stab. Mechanicznie 0+350-0+600, 1+525-1+650

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC22P ul. Lwowska

-wykonywanie pali pod ekrany akustyczne na ekranach E2-6

-montaż elementów prefabrykowanych typu L30x55

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie i zbrojenie jezdni lewej obiektu mostowego WD3

- szalowanie i zbrojenie skrzydła prawego w osi 2 etap 2

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od 0+600 do 1+000

- Montaż kanalizacji od ul. Rolniczej do ronda SR6

- Montaż kanalizacji od studni D102 doD95

Instalacje Gazowe:

- G7-G8 spawanie kontynuacja oznakowanie trasy gazociągów wysokiego ciśnienia montaż wydmuchów na niskim i średnim ciśnieniu

Czwartek
19.06.2014

 

Wykonanie za okres: 06.05.2014 - 12.06.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
06.06.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w km 2+600-3+300, 2+340-2+450, 3+440 – 3+680,

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, 0+580-0+680

- profilowanie koryta 1+520-1+670

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie warstwy konstrukcji z kruszywa łamanego stab. Mechanicznie 1+120-1+400, 0+000, 0+300

- montaż elementów prefabrykowanych typu L30x55

- odhumusowanie ul. Słowackiego 0+000- 0+200 str. P

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni obiektu mostowego WD3

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu ul. Sielecka

- Montaż wodociągu ul. Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż przykanalików od 0+800 do 1+000

- Zasypka zbiornika rozsączającego km 2+610

- Montaż kanalizacji od ul. Rolniczej do ronda SR6

- Regulacja studni na ul. Lwowskiej, i komór na ul. 6 Dywizji Pomorskiej

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Lwowska W1

Instalacje Gazowe:

- kolizja G7-G8

Sobota
07.06.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Słowackiego

- wykonywanie nasypu w km 0+700-1+100, 2+600-3+400, 2+360-2+460, 3+440 – 3+680

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, 0+580-0+680,

- osuszanie koryta 1+520-1+670

- montaż elementów prefabrykowanych typu L30x55

- przygotowanie pod warstwy konstrukcji km 3+910-3+980,24

- wykonywanie warstwy konstrukcji z kruszywa łamanego stab. Mechanicznie 1+120-1+400

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni obiektu mostowego WD3

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu ul. Sielecka

- Montaż wodociągu ul. Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż wpustów od 1+000- 1+400

- Zasypka zbiornika rozsączającego km 2+610

Niedziela
08.06.2014

-

Poniedziałek
09.06.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w km 0+700-1+100,1+700-1+900, 2+600-3+400, 2+360-2+460, 3+440 – 3+680

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, 1+520-1+720

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie krawężników km 1+140-1+460

- wykonywanie krawężników km 1+150-1+460

- wykonywanie pali pod ekrany akustyczne na ekranach E2-6

-montaż elementów prefabrykowanych typu L30x55

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni prawej obiektu mostowego WD3

- zbrojenie konstrukcji jezdni prawej ustroju nośnego

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu ul. Sielecka

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od 0+600 do 1+000

- Montaż kanalizacji od ul. Rolniczej do ronda SR6

- Montaż kanalizacji od studni D107 do D100

Instalacje Teletechniczne

- Demontaż studni teletechnicznych przy ul. Słowackiego SKR1 i SKR2

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Lwowska W1

Instalacje Gazowe:

- kolizja gazociąg G9-G10 wykop gniazd montażowych, szalowanie, rozgazowanie gazociągu, przecięcie i azotowanie

Wtorek
10.06.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w km 0+700-1+100,1+700-1+900, 2+600-3+400, 2+360-2+460, 3+440 – 3+680

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie warstwy konstrukcji z kruszywa łamanego stab. Mechanicznie 0+020-0+350

- wykonywanie krawężników km 1+140-1+460

- wykonywanie podbudowy betonu asfaltowego AC22P km.1+150 - 1+450 L i P

-wykonywanie pali pod ekrany akustyczne na ekranach E2-6

-montaż elementów prefabrykowanych typu L30x55

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni prawej obiektu mostowego WD3

- zbrojenie konstrukcji jezdni prawej ustroju nośnego

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu ul. Sielecka

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od 0+600 do 1+000

- Montaż kanalizacji od ul. Rolniczej do ronda SR6

- Montaż kanalizacji od studni D107 do D100

Instalacje Teletechniczne

- demontaż studni teletechnicznych przy ul. Słowackiego SKR1 i SKR2

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Lwowska W1

Instalacje Gazowe:

Kolizja G9-G10 przepięcie do czynnej sieci

Kolizja G9-G11-G12 zasypka następnej warstwy

Środa
11.06.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w km 0+700-1+100,1+700-1+900, 2+600-3+400, 2+360-2+460, 3+440 – 3+680, 1+100-1+460

- wykonywanie warstwy konstrukcji z kruszywa łamanego stab. Mechanicznie 1+120-1+400, 1+525-1+600,

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, 0+600-0+670,

- wykonywanie krawężników km 1+140-1+460

-wykonywanie pali pod ekrany akustyczne na ekranach E2-6

-montaż elementów prefabrykowanych typu L30x55

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni prawej obiektu mostowego WD3

- zbrojenie konstrukcji jezdni prawej ustroju nośnego

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu ul. Sielecka

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od 0+600 do 1+000

- Montaż kanalizacji od ul. Rolniczej do ronda SR6

- Montaż kanalizacji od studni D107 do D100

Instalacje Teletechniczne

- demontaż studni teletechnicznych przy ul. Słowackiego SKR1 i SKR2

- budowa kanalizacji teletechnicznej przy ul. Sieleckiej

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Lwowska W1

Instalacje Gazowe:

- kolizja G9-G10 izolacja zasypka i zagęszczenie dołów montażowych

- kolizja G11-G12 zasypka w terenach zielonych

- kolizja G5.1- G6.1 Wykopy pod gazociąg, odkrywki uzbrojenia podziemnego

Czwartek
12.06.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w km 0+700-1+100, 2+600-3+400, 2+360-2+460, 3+440 – 3+680, 1+100-1+460

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie podbudowy betonu asfaltowego AC22P km.1+150 - 1+450 L i P

-wykonywanie pali pod ekrany akustyczne na ekranach E2-6

-montaż elementów prefabrykowanych typu L30x55

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni prawej obiektu mostowego WD3

- zbrojenie konstrukcji jezdni prawej ustroju nośnego

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu ul. Sielecka

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji od 0+600 do 1+000

- Montaż kanalizacji od ul. Rolniczej do ronda SR6

- Montaż kanalizacji od studni D107 do D100

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Rolnicza W6-W7

Instalacje Gazowe:

- kolizja G9-G10 zasypka i zagęszczenie dołów montażowych

- kolizja G5.1- G6.1 Wykopy pod gazociąg, rozgazowanie i przecięcie

 

Wykonanie za okres: 30.05.2014 - 05.06.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
30.05.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Słowackiego

- wykonywanie nasypu w km 0+300 0+700 0+700-1+100, 2+600-3+300, 2+360-2+460, 3+440 – 3+680

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, 1+120-1+300

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni prawej obiektu mostowego WD3

- zbrojenie konstrukcji jezdni prawej ustroju nośnego

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu ul. Sielecka

Instalacje Kanalizacyjne:

- Korytowanie po kanalizacji pod konstrukcję na ul. Lwowskiej

- Montaż kanalizacji od studnie D125 do WL2

- Montaż wpustów od WD3 do Rolniczej
- Montaż wpustów od Sanwill do PD5

- Zasypka zbiornika rozsączającego km 2+610

Instalacje Teletechniczne

- demontaż kanalizacji teletechnicznej ul. Słowackiego

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Lwowska W1

- układanie kabla oświetleniowego odcinek 1+100 do ul .Topolowej

- układanie kabli zasilających SO ul. Sielecka

Instalacje Gazowe:

- kolizja G7-G8 izolacja+ ślizgi

- kolizja G1 – G2 przygotowanie do prób ciśnieniowych

Sobota
31.05.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Słowackiego

- wykonywanie nasypu w km 0+300 0+700 0+700-1+100, 2+600-3+300, 2+360-2+460, 3+440 – 3+680,

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, 1+300-1+460, 3+700 – 3+760

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni prawej obiektu mostowego WD3

- zbrojenie konstrukcji jezdni prawej ustroju nośnego

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu ul. Sielecka

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż wpustów od Sanwill do PD5

- Zasypka zbiornika rozsączającego km 2+610

Niedziela
01.06.2014

-

Poniedziałek
02.06.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Słowackiego

- wykonywanie nasypu w km 0+700-1+100, 2+600-3+300, 2+360-2+460, 3+440 – 3+680,

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, 1+300-1+460

- wykonywanie warstwy konstrukcji z kruszywa łamanego stab. Mechanicznie 1+120-1+300

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni prawej obiektu mostowego WD3

- zbrojenie konstrukcji jezdni prawej ustroju nośnego

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż kanalizacji ul Topolowa

- Zasypka zbiornika rozsączającego km 2+610

- Montaż kanalizacji od ul. Rolniczej do ronda SR6

Instalacje Teletechniczne

- demontaż kanalizacji teletechnicznej ul. Słowackiego

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Lwowska W1

- układanie kabla oświetleniowego odcinek 1+100 do ul .Topolowej

- układanie kabli zasilających SO ul. Sielecka

Instalacje Gazowe:

Kolizja G7-G8 spawanie

Wtorek
03.06.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Słowackiego

- wykonywanie nasypu w 2+600-3+300, 2+360-2+460, 3+440 – 3+680, 3+910-3+980,24

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, 0+000-0+180

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie warstwy konstrukcji z kruszywa łamanego stab. Mechanicznie 1+120-1+300

-wykonywanie pali pod ekrany akustyczne na ekranach E3-1, E2-6
-montaż elementów prefabrykowanych typu L30x55

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni prawej obiektu mostowego WD3

- zbrojenie konstrukcji jezdni prawej ustroju nośnego

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu ul. Sielecka

- Montaż wodociągu ul. Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż przykanalików od 0+800 do 1+000

- Zasypka zbiornika rozsączającego km 2+610

- Montaż kanalizacji od ul. Rolniczej do ronda SR6

- Regulacja studni na ul. Lwowskiej, i komór na ul. 6 Dywizji Pomorskiej

Instalacje Teletechniczne

- demontaż kanalizacji teletechnicznej ul. Słowackiego

Instalacje Elektryczne:

- Przebudowa słupa w rondzie ul. Lwowska

- układanie kabla oświetleniowego odcinek 1+100 do ul .Topolowej

- układanie kabli zasilających SO ul. Sielecka

Instalacje Gazowe:

-Kolizja G7-G8 izolacja, ślizgi

Środa
04.06.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Słowackiego

- wykonywanie nasypu w km 2+600-3+300, 2+360-2+460, 3+440 – 3+680,

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, 0+000-0+340

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie warstwy konstrukcji z kruszywa łamanego stab. Mechanicznie 1+120-1+300

-wykonywanie pali pod ekrany akustyczne na ekranach E3.1
-montaż elementów prefabrykowanych typu L30x55

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni prawej obiektu mostowego WD3

- zbrojenie konstrukcji jezdni prawej ustroju nośnego

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu ul. Sielecka

- Montaż wodociągu ul. Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż przykanalików od 0+800 do 1+000

- Zasypka zbiornika rozsączającego km 2+610

- Montaż kanalizacji od ul. Rolniczej do ronda SR6

- Regulacja studni na ul. Lwowskiej, i komór na ul. 6 Dywizji Pomorskiej

Instalacje Elektryczne:

- Przebudowa słupa w rondzie ul. Lwowska

Instalacje Gazowe:

Kolizja G7-G8 spawanie

Czwartek
05.06.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Słowackiego

- wykonywanie nasypu w 0+700-1+100, 2+600-3+300, 2+360-2+460, 3+440 – 3+680, 3+910-3+980,24

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, 0+580-0+680

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie warstwy konstrukcji z kruszywa łamanego stab. Mechanicznie 1+120-1+400, 0+000, 0+300

- wykonywanie krawężnika 1+100-1+500

-wykonywanie pali pod ekrany akustyczne na ekranach E3-1
-montaż elementów prefabrykowanych typu L30x55

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni prawej obiektu mostowego WD3

- zbrojenie konstrukcji jezdni prawej ustroju nośnego

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu ul. Sielecka

- Montaż wodociągu ul. Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż przykanalików od 0+800 do 1+000

- Zasypka zbiornika rozsączającego km 2+610

- Montaż kanalizacji od ul. Rolniczej do ronda SR6

- Regulacja studni na ul. Lwowskiej, i komór na ul. 6 Dywizji Pomorskiej

Instalacje Teletechniczne

- wciąganie kabli teletechnicznej ul. Sielecka

Instalacje Elektryczne:

- Przebudowa słupa w rondzie ul. Lwowska

Instalacje Gazowe:

- Kolizja G7-G8 izolacja, ślizgi

 

Wykonanie za okres: 23.05.2014 - 29.05.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
23.05.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Słowackiego

- wykonywanie odhumusowania oraz wykopu na ul. Słowackiego w km  0+000 – 0+567,91 – str. P (odc. na ZRID),

- wykonywanie nasypu w km 0+000-0+300, 0+700-1+100, 2+600-3+300, 2+360-2+460, 3+910-3+980,24,

- osuszanie podłoża 0+350-0+500

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, km 1+120-1+300 str. P.

- dostawa na hałdę kruszywa łamanego 0/31,5 mm na podbudowę, ul. Topolowa

- usuwanie zalegającego humusu na odc. 1+900-1+970

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni prawej obiektu mostowego WD3

- zbrojenie konstrukcji jezdni prawej ustroju nośneg

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu ul. Sielecka

Instalacje Kanalizacyjne:

- Korytowanie po kanalizacji pod konstrukcję na ul. Lwowskiej

- Kanalizacja WD3 do 3+000

- Montaż kanalizacji od studnie D125 do WL2

- Montaż kanalizacji ul. Słowackiego
- Montaż wpustów ul. Mogielnickiego

Instalacje Teletechniczne

- przełączanie kabli teletechnicznych ul Słowackiego

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Lwowska W1

Instalacje Gazowe:

- kolizja G5-G6 spawanie

- kolizja G1 – G2 wkładanie rur

Sobota
24.05.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Słowackiego

- wykonywanie nasypu w km 0+000-0+300, 0+350-0+500, 0+900-1+100, 2+600-3+300, 2+360-2+460

- wykonywanie odhumusowania oraz wykopu na ul. Słowackiego w km  0+000 – 0+567,91 – str. P (odc. na ZRID),

- układanie kruszywa stabilizowanego cementem o grubości 15 cm (Rm=1,5 MPa) pod kostkę betonową oraz - ustawianie obrzeży w km 0+000 – 0+451,51(odcinek na Zgłoszenie),

- dostawa na hałdę kruszywa łamanego 0/31,5 mm na podbudowę, ul. Topolowa

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni prawej obiektu mostowego WD3

- zbrojenie konstrukcji jezdni prawej ustroju nośnego

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu ul. Sielecka

- Montaż wodociągu ul. Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

- Korytowanie po kanalizacji pod konstrukcję na ul. Lwowskiej

- Montaż kanalizacji od studnie D125 do WL2

- Montaż wpustów ul. Mogielnickiego

Niedziela
25.05.2014

Poniedziałek
26.05.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Lwowska i ul. Słowackiego

- wykonywanie nasypu w km 0+000-0+350, 0+700-1+100, 2+600-3+300, 2+360-2+460,3+095 - 3+300, 2+539 - 2+828

- osuszanie podłoża 1+520-1+670

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni prawej obiektu mostowego WD3

- zbrojenie konstrukcji jezdni prawej ustroju nośnego

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu ul. Sielecka

- Montaż wodociągu ul. Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

- Korytowanie po kanalizacji pod konstrukcję na ul. Lwowskiej

- Montaż kanalizacji od studnie D125 do WL2

- Montaż wpustów od WD3 do Rolniczej
- Montaż wpustów ul. Mogielnickiego

- Zasypka zbiornika rozsączającego km 2+610

Instalacje Teletechniczne

- demontaż kabli teletechnicznych ul. Słowackiego

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Lwowska W1

Instalacje Gazowe:

Kolizja G7-G8 praca przygotowawcze do montażu

Wtorek
27.05.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Słowackiego

- wykonywanie odhumusowania oraz wykopu na ul. Słowackiego w km  0+000 – 0+567,91 – str. P (odc. na ZRID),

- wykonywanie nasypu w km 0+300-0+500, 0+800-1+100, 2+600-3+300, 2+360-2+460, 3+095 - 3+300, 2+539 - 2+828

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5 MPa, km 1+100-1+300

- układanie kruszywa stabilizowanego cementem o grubości 15cm (Rm=2,5 MPa) pod kostkę betonową (odcinek na Zgłoszenie)

- osuszanie podłoża 1+540-1+640

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni prawej obiektu mostowego WD3

- zbrojenie konstrukcji jezdni prawej ustroju nośnego

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu ul. Sielecka

Instalacje Kanalizacyjne:

- Korytowanie po kanalizacji pod konstrukcję na ul. Lwowskiej

- Montaż kanalizacji od studnie D125 do WL2

- Montaż wpustów od WD3 do Rolniczej
- Montaż wpustów ul. Mogielnickiego

- Zasypka zbiornika rozsączającego km 2+610

Instalacje Teletechniczne

- budowa kanalizacji ul. Sielecka

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Lwowska W1

Instalacje Gazowe:

Kolizja G7-G8 montaż ślizgów

Środa
28.05.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Słowackiego

- wykonywanie nasypu w km 0+300 0+700-1+100, 2+360-2+460, 2+600-3+300, 2+360-2+460, 3+440 – 3+680, 3+910-3+980,24, Słowackiego Sr-6 w km 0+000 -0+060, 0+115 - 0+157,07.

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, km 1+120-1+300 str. L

- układanie kruszywa stabilizowanego cementem o grubości 15cm (Rm=2,5 MPa) pod kostkę betonową (odcinek na Zgłoszenie)

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni prawej obiektu mostowego WD3

- zbrojenie konstrukcji jezdni prawej ustroju nośnego

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu ul. Sielecka

Instalacje Kanalizacyjne:

- Korytowanie po kanalizacji pod konstrukcję na ul. Lwowskiej

- Montaż kanalizacji od studnie D125 do WL2

- Montaż wpustów od WD3 do Rolniczej
- Montaż wpustów ul. Mogielnickiego

- Zasypka zbiornika rozsączającego km 2+610

Instalacje Teletechniczne

- budowa kanalizacji ul. Sielecka

Instalacje Elektryczne:

- demontaż i montaż słupa N/n na rondzie SR1

Instalacje Gazowe:

Kolizja G7-G8 spawanie

Czwartek
29.05.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Lwowska i ul. Słowackiego

- wykonywanie nasypu w km 0+300 0+700 0+700-1+100, 2+600-3+300, 2+360-2+460, 3+440 – 3+680, 3+910-3+980,24

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, 1+120-1+300

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni prawej obiektu mostowego WD3

- zbrojenie konstrukcji jezdni prawej ustroju nośnego

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu ul. Sielecka

Instalacje Kanalizacyjne:

- Korytowanie po kanalizacji pod konstrukcję na ul. Lwowskiej

- Montaż kanalizacji od studnie D125 do WL2

- Montaż wpustów od WD3 do Rolniczej
- Montaż wpustów od Sanwill do PD5

- Zasypka zbiornika rozsączającego km 2+610

Instalacje Teletechniczne

- demontaż kanalizacji teletechnicznej ul. Słowackiego

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Lwowska W1

Instalacje Gazowe:

Kolizja G7-G8 spawanie, + izolacja, ślizgi

 

Wykonanie za okres: 16.05.2014 - 22.05.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
16.05.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Lwowska i ul. Słowackiego

- dostawa materiału nasypowego ul. Topolowa

- zabezpieczenie zasypów przed nadmiernym nawodnieniem, osuszanie

- utrzymanie Dróg.

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- wykonywanie wodociągu przy ul. Sieleckiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż wpustów 1+000-1+450,

- Montaż rusztów kanalizacyjnych ul. Słowackiego

- kanalizacja od D75 do D72

Sobota
17.05.2014

ROBOTY DROGOWE

- zabezpieczenie zasypów przed nadmiernym nawodnieniem, osuszanie

- utrzymanie Dróg.

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- wykonywanie wodociągu przy ul. Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż rusztów kanalizacyjnych ul. Słowackiego

- kanalizacja od D75 do D72

Instalacje Teletechniczne

- kanalizacja teletechniczna ul. Słowackiego

- przełączanie kabla światłowodowego ul. Słowackiego

Niedziela
18.05.2014

-

Poniedziałek
19.05.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Lwowska i ul. Słowackiego

- wykonywanie nasypu w km 0+800 - 1+050, 2+000-2+500

- dostawa na hałdę kruszywa łamanego 0/31,5 mm na podbudowę, ul. Topolowa

- odhumusowanie - ul. Słowackiego

- naprawa rozmyć skarp nasypu

- Wykonywanie pali pod ekrany akustyczne – E 2.3 pale nr 1 do3, E 2-4 pale nr 4 do 8, 10,11

- utrzymanie Dróg

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni prawej obiektu mostowego WD3

- zbrojenie konstrukcji jezdni prawej ustroju nośnego

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu ul. Sielecka

Instalacje Kanalizacyjne:

- Kanalizacja WD3 do 3+000

- Montaż kanalizacji od studnie D125 do WL2

- Montaż kanalizacji ul. Słowackiego

Instalacje Teletechniczne

- demontaż kabla światłowodowego ul. Słowackiego

- budowa szafy kablowej

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Lwowska W1

Instalacje Gazowe:

Kolizja G1-G2 spawanie ślizgi izolacja RTG

Kolizja NOPR zasypka

Wtorek
20.05.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Lwowska i ul. Słowackiego

- wykonywanie nasypu w km 0+800 - 1+050, 2+360-2+460, 1+100-1+500

- dostawa na hałdę kruszywa łamanego 0/31,5 mm na podbudowę, ul. Topolowa

- naprawa rozmyć skarp nasypu

- wykonywanie pali pod ekrany akustyczne – E 2.4 pal nr9, E2.5 pale nr 12do 17

- utrzymanie Dróg

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni prawej obiektu mostowego WD3

- zbrojenie konstrukcji jezdni prawej ustroju nośnego

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu ul. Sielecka

Instalacje Kanalizacyjne:

- Kanalizacja WD3 do 3+000

- Montaż kanalizacji od studnie D125 do WL2

- Montaż kanalizacji ul. Słowackiego

Instalacje Teletechniczne

- wciąganie kabli teletechnicznych ul Słowackiego

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Lwowska W1

- przezbrojenia ul. Topolowa W4-W5

Instalacje Gazowe:

Kolizja G5-G6 ślizgi izolacja i spawanie

Środa
21.05.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Lwowska i ul. Słowackiego

- wykonywanie nasypu w km 0+800 -1+050, 2+300-2+500, 1+100-1+500, 2+600-3+300

- wykonanie stabilizacji podłoża 0+020-0+300,

- dostawa na hałdę kruszywa łamanego 0/31,5 mm na podbudowę, ul. Topolowa

- naprawa rozmyć skarp nasypu

- Wykonywanie przekopów kontrolnych na ekranie E3.1 w celu zlokalizowania kolizji
- utrzymanie Dróg

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni prawej obiektu mostowego WD3

- zbrojenie konstrukcji jezdni prawej ustroju nośnego

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu ul. Sielecka

Instalacje Kanalizacyjne:

- Kanalizacja WD3 do 3+000

- Montaż kanalizacji od studnie D125 do WL2

- Montaż kanalizacji ul. Słowackiego

Instalacje Teletechniczne

- wciąganie kabli teletechnicznych ul Słowackiego

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Lwowska W1

- przezbrojenia ul. Topolowa W4-W5 (zakończone)

Instalacje Gazowe:

Kolizja G1-G2 spawanie,,

Kolizja G5-G6

Wywóz rur G7-G8

Czwartek
22.05.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Lwowska i ul. Słowackiego

- wykonywanie nasypu w km 0+800 - 1+050, 1+100-1+500, 1+500-1+650 2+600-3+300, 2+360-2+460

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5MPa, km 1+120-1+300 str. Prawa,

- stabilizacja podłoża km 3+200-3+300

- dostawa na hałdę kruszywa łamanego 0/31,5 mm na podbudowę, ul. Topolowa

- usuwanie humusu na odc. 1+900-1+970

- utrzymanie Dróg

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni prawej obiektu mostowego WD3

- zbrojenie konstrukcji jezdni prawej ustroju nośnego

- zasypki za przyczółkiem nr 2

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu ul. Sielecka

Instalacje Kanalizacyjne:

- Kanalizacja WD3 do 3+000

- Montaż kanalizacji od studnie D125 do WL2

- Montaż kanalizacji ul. Słowackiego
- Montaż wpustów ul. Mogielnickiego

Instalacje Teletechniczne

- przełączanie kabli teletechnicznych ul Słowackiego

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Lwowska W1

Instalacje Gazowe:

Kolizja G7-G8 spawanie,

Kolizja G9-G10 przygotowanie do przepięcia gazociągu

 

Wykonanie za okres: 09.05.2014 - 15.05.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
09.05.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Lwowska i ul. Słowackiego

- wykonywanie nasypu w km 0+810-0+900, 1+800-1+900 - 2+380 do 2+480

- wykonywanie nasypu 2+580-2+720, 3+100-3+250, ul. Słowackiego

- utrzymanie Dróg

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni obiektu mostowego WD3

- wykonywanie drenażu za przyczółkami P1, P2

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- Kanalizacja WD3 do 3+000

- Montaż wpustów 1+000-1+450,

- Montaż rusztów kanlizacyjnych ul. Słowackiego

- kanalizacja od D75 do D72

Instalacje Elektryczne:

- kolizja W4-W5 ul. Topolowa

Instalacje Gazowe:

Kolizja G5.1 – G6.1

Kolizja G9 i G10 - DN500

Kolizja G9-G10 i G11-G12 DN700

Kolizja - NOPR

Kolizja G5 i G6 montaż pilota i ślizgów

Sobota
10.05.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Lwowska i ul. Słowackiego

- wykonywanie nasypu w km 2+200 do 2+360, 1+`100-1+480

- wykonywanie nasypu 2+650-2+720, 3+100-3+250, ul. Słowackiego

- utrzymanie Dróg

ROBOTY MOSTOWE

- wykonywanie drenażu za przyczółkami P1, P2

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu ul. Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż wpustów 1+000-1+450,

- zagęszczenie na ul. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty

Instalacje Gazowe:

Kolizja G5.1 – G6.1

Kolizja - NOPR

Kolizja G5 i G6 montaż pilota i ślizgów

Niedziela
11.05.2014

Poniedziałek
12.05.2014

ROBOTY DROGOWE

- zabezpieczenie nasypów przed nawodnieniem

- utrzymanie Dróg

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni obiektu mostowego WD3

- wykonywanie zasypki za przyczółkami P1, P2 (roboty wykonywane równolegle warstwami nasypu)

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- Kanalizacja WD3 do 3+000

- Montaż wpustów 1+000-1+450,

- Montaż rusztów kanlizacyjnych ul. Słowackiego

- kanalizacja od PD5 do ul. Topolowej

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Sielecka kabel M3

Instalacje Gazowe:

Kolizja G5 – G6

Wtorek
13.05.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w km 1+100-1+480

- wykonywanie nasypu 2+580-2+720, 3+100-3+250, ul. Słowackiego

- utrzymanie Dróg

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni obiektu mostowego WD3

- wykonywanie zasypki za przyczółkami P1, P2 (roboty wykonywane równolegle warstwami nasypu)

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- Kanalizacja WD3 do 3+000

- Montaż wpustów 1+000-1+450,

- Montaż rusztów kanlizacyjnych ul. Słowackiego

- kanalizacja od PD5 do ul. Topolowej

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Sielecka kabel M3

Instalacje Gazowe:

Kolizja G1 – G2, G5-G6

Środa
14.05.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu w km 2+250-2+350, 1+100-1+480

- wykonywanie nasypu 2+580-2+720, 3+100-3+250, ul. Słowackiego

- układanie zabezpieczenia gazociągu G3-G4

- utrzymanie Dróg

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni obiektu mostowego WD3

- wykonywanie zasypki za przyczółkami P1, P2 (roboty wykonywane równolegle warstwami nasypu)

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- prace przygotowawcze na wodociągu przy ul. Sieleckiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż wpustów 1+000-1+450,

- Montaż rusztów kanalizacyjnych ul. Słowackiego

- kanalizacja od D75 do D72

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Sielecka kabel M3

Instalacje Gazowe:

Kolizja G1 – G2, G5-G6 spawanie, izolacja, ślizgi

Czwartek
15.05.2014

ROBOTY DROGOWE

- utrzymanie Dróg

- zabezpieczenie nasypów przed nawodnieniem

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni obiektu mostowego WD3

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Sielecka kabel M3

Instalacje Gazowe:

Kolizja G5-G6 spawanie, izolacja, ślizgi

 

Wykonanie za okres: 02.05.2014 - 08.05.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
02.05.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Lwowska i ul. Słowackiego

- wykonywanie nasypu w km 2+220 do 2+480, 0+000-1+500

- utrzymanie Dróg

- wykonywanie nasypu 2+580-2+720, 3+100-3+250, ul. Słowackiego

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni obiektu mostowego WD3

- wykonywanie drenażu za przyczółkami P1, P2

- prace wykończeniowe przepustu PD5

ROBOTY BRANŻOWE:

Instalacje Kanalizacyjne:

- wywóz urobku ul. Rolnicza

Instalacje Gazowe:

Kolizja G3 i G4

Kolizja G5.1 i G6.1

Kolizja G1 i G2

Sobota
03.05.2014

-

Niedziela
04.05.2014

-

Poniedziałek
05.05.2014

ROBOTY DROGOWE

prace brukarskie ul. Lwowska i ul. Słowackiego

wykonywanie nasypu w km 2+220 do 2+480, 0+950- 1+050

utrzymanie Dróg

wykonywanie nasypu 2+580-2+720, 3+100-3+250, ul. Słowackiego

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni obiektu mostowego WD3

- wykonywanie drenażu za przyczółkami P1, P2

ROBOTY BRANŻOWE

- Instalacje wodociągowe:

-Montaż wodociągu na ul Słowackiego

- Montaż wodociągu ul. Topolowa

Instalacje Kanalizacyjne:

- Kanalizacja WD3 do 3+200

- Montaż wpustów 1+000-1+450

Instalacje Elektryczne:

- kolizja W4-W5 ul. Topolowa

Instalacje Gazowe:

Kolizja G5.1 – G6.1

Kolizja G3 i G4

Kolizja G9-G10 i G11 i G12

Wtorek
06.05.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Lwowska i ul. Słowackiego

- wykonywanie nasypu w km 2+420 do 2+480, 0+950 - 1+050, 1+800-1+900, 0+000-0+105

- utrzymanie Dróg

- wykonywanie nasypu 2+580-2+720, 3+100-3+250, ul. Słowackiego

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni obiektu mostowego WD3

- wykonywanie drenażu za przyczółkami P1, P2

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

-Montaż wodociągu na ul Słowackiego

- Montaż wodociągu ul. Topolowa

Instalacje Kanalizacyjne:

- Kanalizacja WD3 do 3+200

- Montaż wpustów 1+000-1+450

- kanalizacja od D75 do D72

Instalacje Elektryczne:

- kolizja W4-W5 ul. Topolowa

Instalacje Gazowe:

Kolizja G5.1 – G6.1

Kolizja G3 i G4

Kolizja G9-G10 i G11 i G12

Środa
07.05.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Lwowska i ul. Słowackiego

- wykonywanie nasypu w km 2+420 do 2+480, 0+950- 1+050, 0+810-0+900, 1+800-1+900

- utrzymanie Dróg

- wykonywanie nasypu 2+580-2+720, 3+100-3+250, ul. Słowackiego

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni obiektu mostowego WD3

- wykonywanie drenażu za przyczółkami P1, P2

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu ul. Topolowa -przepięcie

Instalacje Kanalizacyjne:

- Kanalizacja WD3 do 3+200

- Montaż wpustów 1+000-1+450

- kanalizacja od D75 do D72

Instalacje Elektryczne:

- kolizja W4-W5 ul. Topolowa

Instalacje Gazowe:

Kolizja G5.1 – G6.1

Kolizja G3 i G4

Kolizja G9-G10 i G11 i G12

Czwartek
08.05.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Lwowska i ul. Słowackiego

- wykonywanie nasypu w km 0+810-0+900, 1+800-1+900

- utrzymanie Dróg

- wykonywanie nasypu 2+580-2+720, 3+100-3+250, ul. Słowackiego

ROBOTY MOSTOWE

- szalowanie jezdni obiektu mostowego WD3

- wykonywanie drenażu za przyczółkami P1, P2

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu ul. Topolowa –studnia wodomierzowa

Instalacje Kanalizacyjne:

- Kanalizacja WD3 do 3+200

- Montaż wpustów 1+000-1+450

- kanalizacja od D75 do D72

Instalacje Elektryczne:

- kolizja W4-W5 ul. Topolowa

Instalacje Gazowe:

Kolizja G5.1 – G6.1

Kolizja G9 i G10 - DN500

Kolizja G9-G10 i G11-G12 DN700

Kolizja - NOPR

 

 

Wykonanie za okres: 25.04.2014 - 01.05.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
25.04.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Lwowska zgłoszenie

- wykonanie warstwy nasypu na rondzie ul. Lwowska str prawa i lewa

- wykonanie warstwy nasypu 0+300 do 0+420

- osuszanie warstw nasypu w km 0+850 do 0+900

- zawijanie materaca w km 2+380 do 2+420

- zagęszczanie nasypu w km 2+220 do 2+380

- utrzymanie dróg

- wykonywanie nasypu 2+580-2+720, 3+100-3+250, ul. Słowackiego

ROBOTY MOSTOWE

- antykorozja styków jezdni lewej oraz uszkodzeń transportowych obiektu mostowego WD3

- szalowanie jezdni lewej obiektu mostowego WD3

- zasypka przepustu PD5

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu na ul Topolowej,

-Montaż wodociągu na ul Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

-Kanalizacja w ul. Rolniczej od D38 do D40 wraz z przy kanalikami

- Montaż zbiornika rozsączającego

- Montaż przy kanalików na ul Słowackiego na Zgłoszenie

-Montaż kratek na ul Lwowskiej na Zgłoszenie

- Montaż przykanalików od WD3 do ul Rolniczej

Instalacje Elektryczne:

- branża elektryczna usuwanie kolizji Bakończyce – Pollena ASTRA

Instalacje Gazowe:

Kolizja NOPR – ul. Rolnicza

Kolizja G5.1 – G6.1 ul. Topolowa

Kolizja G3 i G4

Sobota
26.04.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Lwowska zgłoszenie

- wykonanie warstwy nasypu na rondzie ul. Lwowska str prawa i lewa

- wykonanie warstwy nasypu 0+300 do 0+420

- osuszanie warstw nasypu w km 0+850 do 0+900

- zawijanie materaca w km 2+380 do 2+420

- zagęszczanie nasypu w km 2+220 do 2+380

- utrzymanie dróg

- wykonywanie nasypu 2+580-2+720, 3+100-3+250, ul. Słowackiego

ROBOTY MOSTOWE

- antykorozja styków jezdni lewej oraz uszkodzeń transportowych obiektu mostowego WD3

- szalowanie jezdni lewej obiektu mostowego WD3

- zasypka przepustu PD5

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe

- Montaż wodociągu na ul Topolowej,

-Montaż wodociągu na ul Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż przy kanalików na ul Słowackiego na Zgłoszenie

- Naprawa wpustów ul. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty

Instalacje Teletechniczne

- światłowód ul. Słowackiego

Niedziela
27.04.2014

Poniedziałek
28.04.2014

ROBOTY DROGOWE

- zagęszczanie nasypu na rondzie str lewa- o 11 godz badanie vss

- profilowanie i zagęszczanie odcinka pod warstwę nr 1 str prawa 0+040 do +0+300

- zagęszczanie nasypu w km 0+320 do 0+500

- wykonywanie nasypu w km 0+900 do 0+960

- badanie vss str P i L w km 1+100 do 1+300

- wykonywanie nasypu w km 2+220 do 2+380 str prawa

- odbiór materca 2+400 do 2+425- 8:00- wykonywanie nasypu

- wykonywanie nasypu w km 2+200-2+340 od osi do lewej krawędzi -20 m,

- wykonywanie nasypu 2+580-2+720, 3+100-3+250, ul. Słowackiego

ROBOTY MOSTOWE

- antykorozja styków jezdni lewej oraz uszkodzeń transportowych obiektu mostowego WD3

- szalowanie jezdni obiektu mostowego WD3

- zasypka przepustu PD5, montaż sączków

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

- Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu na ul Topolowej,

-Montaż wodociągu na ul Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

-Kanalizacja w ul. Rolniczej od D38 do D40 wraz z przy kanalikami

- Montaż przy kanalików na ul Słowackiego na Zgłoszenie

-Montaż kratek na ul Lwowskiej na Zgłoszenie

- Montaż przykanalików od WD3 do ul Rolniczej

Instalacje Elektryczne:

-ul. Topolowa Nn

Instalacje Gazowe:

Kolizja NOPR – ul. Rolnicza

Kolizja G5.1 – G6.1 ul. Topolowa

Kolizja G3 i G4

Wtorek
29.04.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Lwowska odcinek nr 1

- wykonywanie nasypu rondo SR1 strona lewa

- wykonywanie nasypu w km 0+550 do 0+700, 0+700-0+900

- wykonywanie nasypu w km 2+220 do 2+380

- wykonywanie nasypu na materacu typ II

- wykonywanie nasypu km 0+300-0+500

- wykonywanie nasypu 2+580-2+720, 3+100-3+250, ul. Słowackiego

- stabilizacja rondo SR1- 2,5 MPa str. P

ROBOTY MOSTOWE

- antykorozja styków jezdni lewej oraz uszkodzeń transportowych obiektu mostowego WD3

- szalowanie jezdni obiektu mostowego WD3

- zasypka przepustu PD5, montaż sączków

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu na ul Topolowej,

-Montaż wodociągu na ul Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

-Kanalizacja w ul. Rolniczej od D38 do D40 wraz z przy kanalikami

- Montaż przy kanalików na ul Słowackiego na Zgłoszenie

-Montaż kratek na ul Lwowskiej na Zgłoszenie

- Montaż przykanalików od WD3 do ul Rolniczej

Instalacje Elektryczne:

-ul. Topolowa Nn

Instalacje Gazowe:

Kolizja G5.1 – G6.1 próba

Kolizja G3 i G4

Kolizja NOPR – ul. Rolnicza

Środa
30.04.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace na rondzie ul. Lwowska str prawa- doprowadzenie warstw nasypowych do wymaganego parametru

- zagęszczanie nasypu w km 0+040 do 0+120

- uzupełnianie nasypu w km 0+550 do 0+600 i 0+880 do 0+920

- zagęszczanie  warstwy w1 i badanie vss o 10:30 str lewa w km 1+050 do 1+450

- wykonywanie dosypki 30 cm warstwy nr 1 str prawa w km 1+050 do 1+450

- zagęszczanie nasypu w km 2+220 do 2+420

- przygotowanie materaca typ 2 do odbioru w km 2+420 do 2+490

- wykonywanie nasypu km 0+300-0+500

- wykonywanie nasypu 2+580-2+720, 3+100-3+250, ul. Słowackiego

ROBOTY MOSTOWE

- antykorozja styków jezdni lewej oraz uszkodzeń transportowych obiektu mostowego WD3

- szalowanie jezdni obiektu mostowego WD3

- zasypka przepustu PD5, montaż sączków

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu na ul Topolowej,

-Montaż wodociągu na ul Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

-Kanalizacja w ul. Rolniczej od D38 do D40 wraz z przy kanalikami

- Montaż przy kanalików na ul Słowackiego na Zgłoszenie

-Montaż kratek na ul Lwowskiej na Zgłoszenie

- Montaż przykanalików od WD3 do ul Rolniczej

Instalacje Elektryczne:

-ul. Topolowa Nn

Instalacje Gazowe:

Kolizja G5.1 – G6.1

Kolizja G3 i G4

Kolizja NOPR – ul. Rolnicza

Czwartek
01.05.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Lwowska i ul. Słowackiego

- wykonywanie nasypu w km 2+220 do 2+480

- wykonywanie nasypu w km 2+220 do 2+380

- wykonywanie nasypu km 0+40 – 0+330

-wykonywanie nasypu w km 0+800 – 1+000

- profilowanie i dogęszczanie 1+500 -1+700, 3+400 – 3+800

- utrzymanie Dróg, roboty porządkowe

- wykonywanie materaca typ II

- wykonywanie nasypu 2+580-2+720, 3+100-3+250, ul. Słowackiego

ROBOTY MOSTOWE

- antykorozja styków jezdni lewej oraz uszkodzeń transportowych obiektu mostowego WD3

- szalowanie jezdni obiektu mostowego WD3

- drenaże przepustui zasypka PD5

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Gazowe:

- kolizja G3-G4 , oraz G5.1 –G6.1 ul.Topolowa

Wykonanie za okres: 18.04.2014 - 24.04.2014

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
18.04.2014

ROBOTY DROGOWE

- suszenie nasypów km 0+000- 2+500

- prace porządkowe

Sobota
19.04.2014

-

Niedziela
20.04.2014

-

Poniedziałek
21.04.2014

-

Wtorek
22.04.2014

ROBOTY DROGOWE

- po odbiorze podłoża wykonywanie nasypu w km 0+300 do  0+400

- prace brukarskie Lwowska odcinek nr1 zgłoszenie

- suszenie nasypów i wykonywanie nasypu w km 0+650 do 0+700

- wykonywanie nasypu pod chodnik str. P w km 1+100 do 1+400

- zagęszczanie materaca typ 2

- wykonywanie nasypu 2+580-2+720, 3+100-3+250, ul. Słowackiego

ROBOTY MOSTOWE

- antykorozja styków jezdni lewej oraz uszkodzeń transportowych obiektu mostowego WD3

- izolacja cienka przyczółka P2

- szalowanie jezdni lewej obiektu mostowego WD3

- zasypka przepustu PD5

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu na ul Topolowej -przygotowania do próby szczelności

-Montaż wodociągu na ul Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

-Kanalizacja w ul. Rolniczej od D32 do D42 wraz z przy kanalikami

- Montaż zbiornika rozsączającego

- Montaż przy kanalików na ul Słowackiego na Zgłoszenie

-Montaż kratek na ul Lwowskiej na Zgłoszenie

Instalacje Elektryczne:

- branża elektryczna usuwanie kolizji Bakończyce – Pollena ASTRA

Instalacje Gazowe:
Kolizja NOPR – ul. Rolnicza (próba)

Kolizja G11 –G12 dn. 700 mm

Kolizja G3 i G4, G5.1-G6.1

Kolizja G5 – G6

Środa
23.04.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Lwowska odcinek nr 1

- wykonywanie warstwy w km 0+150 do 0+200

- wykonywanie nasypu w km 0+600 do 0+700

- zagęszczanie nasypu w 1+050 do 1+300 str prawa

- wykonywanie nasypu w km 2+220 do 2+380 str lewa

- utrzymanie Dróg

- wykonywanie nasypu 2+580-2+720, 3+100-3+250, ul. Słowackiego

ROBOTY MOSTOWE

- antykorozja styków jezdni lewej oraz uszkodzeń transportowych obiektu mostowego WD3

- szalowanie jezdni lewej obiektu mostowego WD3

- zasypka przepustu PD5

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu na ul Topolowej, próby szczelności, badanie wody

-Montaż wodociągu na ul Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

-Kanalizacja w ul. Rolniczej od D38 do D40 wraz z przy kanalikami

- Montaż zbiornika rozsączającego

- Montaż przy kanalików na ul Słowackiego na Zgłoszenie

-Montaż kratek na ul Lwowskiej na Zgłoszenie

Instalacje Teletechniczne

- Przebudowa teletechniki ul. topolowa

Instalacje Elektryczne:

- branża elektryczna usuwanie kolizji Bakończyce – Pollena ASTRA

Instalacje Gazowe:
Kolizja NOPR – ul. Rolnicza (ponowiona próba)

Kolizja G11 –G12 dn 700 mm (zakończenie)

Kolizja G3 i G4 spawanie

Kolizja G5.1 i G6.1 spawanie

Czwartek
24.04.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Lwowska odcinek nr 1

- wykonywanie warstwy w km 0+150 do 0+200

- wykonywanie nasypu w km 0+600 do 0+700

- wykonywanie nasypu w km 2+220 do 2+380 str lewa

- utrzymanie Dróg

- zagęszczanie materaca typ II

- wykonywanie nasypu str prawa w km 0+040 do 0+120

- wykonywanie nasypu 2+580-2+720, 3+100-3+250, ul. Słowackiego

ROBOTY MOSTOWE

- antykorozja styków jezdni lewej oraz uszkodzeń transportowych obiektu mostowego WD3

- szalowanie jezdni lewej obiektu mostowego WD3

- zasypka przepustu PD5

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu na ul Topolowej, próby szczelności, badanie wody

-Montaż wodociągu na ul Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

-Kanalizacja w ul. Rolniczej od D38 do D40 wraz z przy kanalikami

- Montaż zbiornika rozsączającego

- Montaż przy kanalików na ul Słowackiego na Zgłoszenie

-Montaż kratek na ul Lwowskiej na Zgłoszenie

Instalacje Teletechniczne

- Przebudowa teletechniki ul. topolowa

Instalacje Elektryczne:

- branża elektryczna usuwanie kolizji Bakończyce – Pollena ASTRA

- Przezbrojenie ul. Topolowa n/N

Instalacje Gazowe:

Kolizja ŁMNOPR – ul. Rolnicza

Kolizja G11 –G12 dn 700 mm (osuszenie oczyszczenie wnętrza gazociągu)

Kolizja G3 i G4 badanie RTG

Kolizja G5.1 i G6.1 spawanie

 

Wykonanie za okres: 11.04.2014 - 17.04.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
11.04.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul Lwowska odcinek nr 1

- odhumusowanie w km 0+200 do 0+300 – kontumacja uzupełniania nasypu na tym km

- uzupełnianie warstwy nasypu nr 1 w km 1+200 do 1+140

- zagęszczanie materaca w km 2+380 do 2+480)

- wykonywanie warstwy stabilizacji na rondzie ul Lwowska str. prawa

- utrzymanie Dróg

- nasyp 2+650 -3+000, nasyp ul. Rolnica

ROBOTY MOSTOWE

- scalanie konstrukcji jezdni lewa obiektu mostowego WD3

- antykorozja styków jezdni prawej obiektu mostowego WD3

- przygotowanie pod izolacje cienką i gruntowanie przyczółka P2

- przygotowanie do szalowania jezdnia prawa obiektu mostowego WD3

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu na ul Topolowej

Instalacje Kanalizacyjne:

-Kanalizacja w ul. Rolniczej od D32 do D42

- Montaż zbiornika

- Montaż przy kanalików na ul Słowackiego na Zgłoszenie

Instalacje Elektryczne:

- branża elektryczna usuwanie kolizji Bakończyce – Pollena ASTRA

Instalacje Gazowe:

- Kolizja NOPR – ul. Rolnicza

- Kolizja G11 –G12 dn 700 mm

Sobota
12.04.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie zasypki 1+050- 1+500

- zasypka materaca 2+420-2+480

- nasyp trasa główna 2+600- 2+720

- nasyp 2+650 -3+000, nasyp ul. Rolnica

ROBOTY MOSTOWE

- montaż konstrukcji jezdnia lewa

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu na ul Topolowej

Instalacje Kanalizacyjne:

-Przewóz skrzynek na zbiornik

- Instalacje Elektryczne:

- branża elektryczna usuwanie kolizji Bakończyce – Pollena ASTRA

- kolizja W8-W9 - zakończenie

Niedziela
13.04.2014

ROBOTY DROGOWE

Poniedziałek
14.04.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul Lwowska odcinek nr 1

- odhumusowanie w km 0+200 do 0+300

- uzupełnianie warstwy nasypu nr 1 w km 1+200 do 1+140

- zagęszczanie materaca w km 2+380 do 2+480)

- utrzymanie dróg

- nasyp 2+650 -3+000, nasyp ul. Rolnica

ROBOTY MOSTOWE

- scalanie konstrukcji jezdni lewa obiektu mostowego WD3

- antykorozja styków jezdni prawej obiektu mostowego WD3

- przygotowanie pod izolacje cienką i gruntowanie przyczółka P2

- przygotowanie do szalowania jezdnia prawa obiektu mostowego WD3

- dostawa materiału zasypowego przepustu PD5

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu na ul Topolowej

-Montaż wodociągu na ul Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

-Kanalizacja w ul. Rolniczej od D32 do D42 wraz z przy kanalikami

- Montaż zbiornika rozsączającego

- Montaż przy kanalików na ul Słowackiego na Zgłoszenie

- Montaż przy kanalików od ul Topolowej w stronę Sanwil strona Prawa

-Montaż kratek na ul Lwowskiej na Zgłoszenie

Instalacje Teletechniczne

- demontaż słupów teletechnicznych ul. Słowackiego

Instalacje Elektryczne:

- branża elektryczna usuwanie kolizji Bakończyce – Pollena ASTRA

Instalacje Teletechniczne

- Przebudowa teletechniki ul. Topolowa

- Przebudowa światłowodu ul. Słowackiego

Instalacje Gazowe:

- Kolizja NOPR – ul. Rolnicza

- Kolizja G11 –G12 dn 700 mm

Wtorek
15.04.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie odcinek nr 1 zgłoszenie

- prace porządkowe ul. 6 Pomorskiej

- wykonywanie nasypu w km 2+250 do 2+380 str. lewa

- utrzymanie dróg

- nasyp ul. Rolnicza

ROBOTY MOSTOWE

- scalanie konstrukcji jezdni lewa obiektu mostowego WD3

- antykorozja styków jezdni prawej obiektu mostowego WD3

- przygotowanie pod izolacje cienką i gruntowanie przyczółka P2

- przygotowanie do szalowania jezdnia prawa obiektu mostowego WD3

- dostawa materiału zasypowego przepustu PD5

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu na ul Topolowej

-Montaż wodociągu na ul Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

-Kanalizacja w ul. Rolniczej od D32 do D42 wraz z przy kanalikami

- Montaż zbiornika rozsączającego

- Montaż przy kanalików na ul Słowackiego na Zgłoszenie

- Montaż przy kanalików od ul Topolowej w stronę Sanwil strona Prawa

-Montaż kratek na ul Lwowskiej na Zgłoszenie

Instalacje Teletechniczne

- demontaż słupów teletechnicznych ul. Słowackiego

Instalacje Elektryczne:

- branża elektryczna usuwanie kolizji Bakończyce – Pollena ASTRA

Instalacje Gazowe:
- Kolizja NOPR – ul. Rolnicza

- Kolizja G11 –G12 dn 700 mm

Środa
16.04.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Lwowska odcinek nr 1 zgłoszenie

- zagęszczanie nasypu w km 0+20 do 0+180

- zagęszczanie nasypu w km 1+050 do 1+300

- zagęszczanie nasypu w km 2+280 do 2+380

- usuwanie zastoisk wody na materacu w km 2+380 do 2+480

- wykonywanie nasypu w km 0+600 do 0+700

ROBOTY MOSTOWE

- scalanie konstrukcji jezdni lewa obiektu mostowego WD3

- antykorozja styków jezdni prawej obiektu mostowego WD3

- przygotowanie pod izolacje cienką i gruntowanie przyczółka P2

- przygotowanie do szalowania jezdnia prawa obiektu mostowego WD3

- dostawa materiału zasypowego przepustu PD5

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu na ul Topolowej- przygotowania do próby szczelności

-Montaż wodociągu na ul Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

-Kanalizacja w ul. Rolniczej od D32 do D42 wraz z przy kanalikami

- Montaż zbiornika rozsączającego

- Montaż przy kanalików na ul Słowackiego na Zgłoszenie

- Montaż przy kanalików od ul Topolowej w stronę Sanwil strona Prawa

-Montaż kratek na ul Lwowskiej na Zgłoszenie

Instalacje Elektryczne:

- branża elektryczna usuwanie kolizji Bakończyce – Pollena ASTRA

Instalacje Gazowe:
- Kolizja NOPR – ul. Rolnicza

- Kolizja G11 –G12 dn 700 mm

Czwartek
17.04.2014

ROBOTY DROGOWE

- prace brukarskie ul. Lwowska odcinek nr 1 zgłoszenie

- zagęszczanie nasypu w km 1+050 do 1+300

- zagęszczanie nasypu w km 2+280 do 2+380

- wykonywanie nasypu w km 0+600 do 0+700

- wykonywanie nasypu 3+000-3+120

- montaż krawężnika obrzeży i chodnika strona lewa ul. Słowackiego odcinek na zgłoszenie

ROBOTY MOSTOWE

- scalanie konstrukcji jezdni lewej oraz uszkodzeń transportowych obiektu mostowego WD3

- antykorozja styków jezdni prawej obiektu mostowego WD3

- przygotowanie pod izolacje cienką i gruntowanie przyczółka P2

- szalowanie jezdnia prawa obiektu mostowego WD3

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu na ul Topolowej -przygotowania do próby szczelności

-Montaż wodociągu na ul Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

-Kanalizacja w ul. Rolniczej od D32 do D42 wraz z przy kanalikami

- Montaż zbiornika rozsączającego

- Montaż przy kanalików na ul Słowackiego na Zgłoszenie

- Montaż przy kanalików od ul Topolowej w stronę Sanwil strona Prawa

-Montaż kratek na ul Lwowskiej na Zgłoszenie

Instalacje Elektryczne:

- branża elektryczna usuwanie kolizji Bakończyce – Pollena ASTRA

Instalacje Gazowe:
- Kolizja NOPR – ul. Rolnicza

- Kolizja G11 –G12 dn 700 mm

 

Wykonanie za okres: 04.04.2014 - 10.04.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
04.04.2014

ROBOTY DROGOWE

- rozbiórka krawężników opaski obrzeży, nawierzchni na odcinku (zgłoszenie)

- rozbiórki ul Lwowska rondo SR1 strona prawa

- wykonywanie konstrukcji ronda SR1 strona prawa

- nasyp na materacu 2+420 2+480

- nasyp trasa główna 2+600- 2+720

ROBOTY MOSTOWE

- zakończenie scalenia konstrukcji jezdni prawej

- wykonanie izolacji cienkiej przyczółka nr 1

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- zabezpieczenie kanału ogólnospławnego z płyt odciążających – ul. 6 Pomorskiej

- kanalizacja ulicy Słowackiego

- nadbudowa kominów nad kanałem ogólnospławnym

Instalacje wodociągowe

- demontaż przyłącza wodociągowego na ul. Lwowskiej

Instalacje Elektryczne:

- ul. Topolowa W4-W5

Instalacje Teletechniczne

- Przebudowa teletechniki ul. Topolowa

- Przebudowa światłowodu ul. Słowackiego

Instalacje Gazowe:
Przygotowanie do przepięcia kolizji C1-C3, C-D

Kolizja G9-G10 – dn 500 mm – próba szczelności

Sobota
05.04.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie zasypki 1+050- 1+500

- zasypka materaca 2+420-2+480

- nasyp trasa główna 2+600- 2+720

ROBOTY MOSTOWE

- montaż konstrukcji jezdnia lewa

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- zabezpieczenie kanału ogólnospławnego z płyt odciążających – ul. 6 Pomorskiej

- kanalizacja ulicy Słowackiego

- Zagęszczanie kanalizacji na ulicy Lwowskiej

Niedziela
06.04.2014

-

Poniedziałek
07.04.2014

ROBOTY DROGOWE

- zasypywanie materca 2+420 do 2+480

- dosypywanie pod warstwę nr 1 w km 1+050 do 1+480

- rozbiórka pod rondo ul. Lwowska str. prawa

- korytowanie i wykonanie konstrukcji pod krawężnik str. prawa odcinek nr 1 na zgłoszenie

- utrzymanie dróg

- nasyp trasa główna 2+600- 2+720

ROBOTY MOSTOWE

- dostawa konstrukcji stalowej jezdnia lewa

- wykonywanie izolacji cienkiej przyczółka 2

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- kanalizacja ulicy Słowackiego (przykanaliki)

- kanalizacja od studni D40 –D42

- montaż zbiornika rozsączającego

- przebudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Lwowskiej, odcinki na zgłoszenie

Instalacje wodociągowe

- wodociąg ul. Topolowa

Instalacje Teletechniczne

- Przebudowa światłowodu ul. Słowackiego

Instalacje Elektryczne:

- Przezbrojenie linii napowietrznej 15kV - Bakończyce Pollena – Astra

- Przezbrojenie ul. Topolowa n/N

Instalacje Teletechniczne

- Przebudowa teletechniki ul. Topolowa

- Przebudowa światłowodu ul. Słowackiego

Instalacje Gazowe:

- montaż gazociągu DN 700 kolizja G11-G12

- dostarczenie łuków na kolizje G11-G12 (DN700)

Wtorek
08.04.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonanie korytowania pod rondo str prawa ul. Lwowska

- odhumusowanie w km 0+350 do 0+550

- odbiór warstwy nasypu w km 1+050 do 1+340 o godz 8-8:30- dosypka po około 15- 20 cm przy studniach  w celu doprowadzenia do spadku 2%

- dosypka materaca i zagęszczanie materaca w km 2+420 do 2+480

- utrzymanie dróg

- ustawianie krawężnika odcinek nr1 na zgłoszenie ul. Lwowska str. Prawa

- nasyp trasa główna 2+600- 2+720

ROBOTY MOSTOWE

- montaż konstrukcji stalowej jezdnia lewa

- zasypki przepust PD5

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- kanalizacja ulicy Słowackiego (przykanaliki)

- kanalizacja od studni D40 –D42

- montaż zbiornika rozsączającego

- przebudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Lwowskiej, odcinki na zgłoszenie

Instalacje wodociągowe

- wodociąg ul. Topolowa

Instalacje Teletechniczne

- Przebudowa teletechniki ul. Topolowa

- Przebudowa światłowodu ul. Słowackiego

Instalacje Elektryczne:

- Przezbrojenie ul. Topolowa W4,W5

Instalacje Gazowe:
- montaż gazociągu Dn700 (kol. G11-G12)

Środa
09.04.2014

ROBOTY DROGOWE

- odhumusowanie w km 0+250 do 0+320

- wykonywanie dosypki pod warstwę nr 1 nasypu w km 1+050 do 1+350

- dokończenie i profilowanie materaca

- ustawianie krawężnika lwowska odcinek nr 1 zgłoszenie

- utrzymanie dróg

ROBOTY MOSTOWE

- dostawa i montaż konstrukcji stalowej jezdnia lewa

- zasypki przepust PD5

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- kanalizacja ulicy Słowackiego (przykanaliki)

- kanalizacja od studni D40 –D42

- montaż zbiornika rozsączającego

- przebudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Lwowskiej, odcinki na zgłoszenie

Instalacje wodociągowe

- wodociąg ul. Topolowa

Instalacje Teletechniczne

- Przebudowa teletechniki ul. Topolowa

- Przebudowa światłowodu ul. Słowackiego

Instalacje Elektryczne:

- Przezbrojenie ul. Topolowa W4,W5

Instalacje Gazowe:
- przygotowania do próby ciśnieniowej kol G11-G12 dn 700

- wywóz ziemi G11-G12

Czwartek
10.04.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu na materacu 2+420 -2+480

- wykonywanie nasypu 1+050-1+500, 2+220-2+380, 3+000-3+120

- montaż krawężnika obrzeży i chodnika strona prawa ul. Lwowska odcinek na zgłoszenie

ROBOTY MOSTOWE

- montaż konstrukcji stalowej jezdnia lewa

- zasypki przepust PD5

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- kanalizacja ulicy Słowackiego (przykanaliki)

- kanalizacja od studni D40 –D42

- montaż zbiornika rozsączającego

- przebudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Lwowskiej, odcinki na zgłoszenie

Instalacje wodociągowe

- wodociąg ul. Topolowa

Instalacje Teletechniczne

- Przebudowa teletechniki ul. Topolowa

- Przebudowa światłowodu ul. Słowackiego

Instalacje Elektryczne:

- Przezbrojenie ul. Topolowa W4,W5

Instalacje Gazowe:
- przygotowania do próby ciśnieniowej kol G11-G12 dn 700

- wywóz ziemi G11-G12

 

 

Wykonanie za okres: 28.03.2014 - 03.04.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
28.03.2014

ROBOTY DROGOWE

- ustawienie obrzeża ul. Lwowska 1+016 – 1+116

- kontynuacja nasypu rondo SR1 strona Lewa

- przygotowanie podłoża pod materac 2+420 2+480

ROBOTY MOSTOWE - WD3

-montażu przepustu PD5

- ustawienie konstrukcji jezdnia prawa

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- zabezpieczenie kanału ogólnospławnego z płyt odciążających – ul. 6 Pomorskiej

- kanalizacja ulicy Słowackiego

- nadbudowa kominów nad kanałem ogólnospławnym

Instalacje wodociągowe

- demontaż przyłącza wodociągowego na ul. Lwowskiej

Instalacje Elektryczne:

- Przezbrojenie , ul. Lwowska linii N2

Instalacje Teletechniczne

- Przebudowa światłowodu ul. Słowackiego

Instalacje Gazowe:
Przygotowanie do przepięcia kolizji C1-C3, C-D

Kolizja G9-G10 – dn 500 mm – próba szczelności

Sobota
29.03.2014

ROBOTY DROGOWE

- ustawienie obrzeża i opaski ul. Lwowska 1+016 – 1+116

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- zabezpieczenie kanału ogólnospławnego z płyt odciążających – ul. 6 Pomorskiej

- kanalizacja ulicy Słowackiego

- nadbudowa kominów nad kanałem ogólnospławnym

Instalacje Gazowe:
Przepięcia kolizji C1-C3, C-D

Niedziela
30.03.2014

-

Poniedziałek
31.03.2014

ROBOTY DROGOWE

- ustawienie obrzeża ul. Lwowska 1+016 – 1+200

- wprowadzenie organizacji ruchu odcinek nr 1 ul. Lwowska str. Prawa

- rozbiórka pod rondo SR1 strona prawa

- wykonanie nasypu 2+620 – 2+800

ROBOTY MOSTOWE - WD3

- przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji cienkiej przyczółków

- montażu przepustu PD5

- scalenia konstrukcji stalowej jezdnia prawa

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- zabezpieczenie kanału ogólnospławnego z płyt odciążających – ul. 6 Pomorskiej

- kanalizacja ulicy Słowackiego

- nadbudowa kominów nad kanałem ogólnospławnym

Instalacje wodociągowe

- demontaż hydrantu oraz montaż nowego

Instalacje Teletechniczne

- Przebudowa światłowodu ul. Słowackiego

Instalacje Elektryczne:

- Przezbrojenie , ul. Lwowska N2

- Przezbrojenie linii napowietrznej 15kV - Bakończyce Pollena – Astra

Instalacje Gazowe:
Zasypka punktów wpięcia na kolizji A-B

Odbiór próby G9-G10 – dn 500 mm – próba szczelności

Wtorek
01.04.2014

ROBOTY DROGOWE

- rozbiórka krawężników opaski obrzeży, nawierzchni na odcinku nr 1

- montaż opaski ul. Lwowska 1+016 – 1+200

- rozbiórka pod rondo SR1 strona prawa

- wykonanie nasypu 2+620 – 2+800

- zagęszczanie nasypu km 1+050 do 1+500

- materac przygotowanie podłoża 2+420 2+480

ROBOTY MOSTOWE - WD3

- przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji cienkiej przyczółków

- montażu przepustu PD5

- scalenia konstrukcji stalowej jezdnia prawa

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- zabezpieczenie kanału ogólnospławnego z płyt odciążających – ul. 6 Pomorskiej

- kanalizacja ulicy Słowackiego

- nadbudowa kominów nad kanałem ogólnospławnym

Instalacje wodociągowe

- demontaż hydrantu oraz montaż nowego

Instalacje Teletechniczne

- Przebudowa światłowodu ul. Słowackiego

Instalacje Elektryczne:

- Przezbrojenie , ul. Lwowska

- Przezbrojenie ul. Topolowa n/N

Instalacje Gazowe:
- Zasypka punktów wpięcia kol. C1-C3 , C-D

- Zasypka + wywóz ziemi na kolizji G9-G10 (DN500)

Środa
02.04.2014

ROBOTY DROGOWE

- rozbiórka krawężników opaski obrzeży, nawierzchni na odcinku (zgłoszenie)

- rozbiórka pod rondo SR1 strona prawa

- wykonanie nasypu 2+620 – 2+800

- profilowanie i osuszanie podłoża km 1+050 do 1+500

- materac przygotowanie podłoża 2+420 2+480

ROBOTY MOSTOWE - WD3

- przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji cienkiej przyczółków

- montażu przepustu PD5

- scalenia konstrukcji stalowej jezdnia prawa

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- zabezpieczenie kanału ogólnospławnego z płyt odciążających – ul. 6 Pomorskiej

- kanalizacja ulicy Słowackiego

- nadbudowa kominów nad kanałem ogólnospławnym

Instalacje wodociągowe

- demontaż hydrantu oraz montaż nowego

- pogłębienie zbiornika rozsączającego

Instalacje Elektryczne:

- Przezbrojenie , ul. Lwowska

- Przezbrojenie ul. Topolowa n/N

Instalacje Gazowe:
- zasypka kolizji C1-C3, C-D

- zasypka + wywóz ziemi na kolizji G9-G10 (DN500)

Czwartek
03.04.2014

ROBOTY DROGOWE

- rozbiórka krawężników opaski obrzeży, nawierzchni na odcinku (zgłoszenie)

- rozbiórka pod rondo SR1 strona prawa

- zagęszczanie nasypu 0+600 – 0+900

- wykonanie nasypu 2+620 – 2+800

- profilowanie i osuszanie podłoża km 1+050 do 1+500

- materac przygotowanie podłoża 2+420 2+480

- nasyp na materacu 2+420 2+480

ROBOTY MOSTOWE - WD3

- przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji cienkiej przyczółków

- montażu przepustu PD5

- scalenia konstrukcji stalowej jezdnia prawa

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- zabezpieczenie kanału ogólnospławnego z płyt odciążających – ul. 6 Pomorskiej

- kanalizacja ulicy Słowackiego (przykanaliki)

- nadbudowa kominów nad kanałem ogólnospławnym

- pogłębienie zbiornika rozsączającego

Instalacje wodociągowe

- demontaż hydrantu oraz montaż nowego

- wodociąg ul. Topolowa

Instalacje Teletechniczne

- Przebudowa światłowodu ul. Słowackiego

Instalacje Elektryczne:

- Przezbrojenie , ul. Lwowska N2

- Przezbrojenie ul. Topolowa W4-W5

Instalacje Gazowe:

- Zasypka + wywóz ziemi na kolizji G9-G10 (DN500)

 

Wykonanie za okres: 21.03.2014 - 27.03.2014

 

Dzień tygodnia

Opis i lokalizacja robót

Piątek
14.03.2014

ROBOTY DROGOWE

- przygotowanie nasypu do odbioru 1+050 – 1+450 strona prawa

- wykonywanie warstwy z kruszywa łamanego pod krawężnik ul. Lwowska strona prawa

- wykop pod zbiornik rozsączający km 2+610

- wywóz i utylizacja wyburzeń na ul. Lwowskiej

ROBOTY MOSTOWE - WD3

- montaż przepustu PD5

- wbijanie grodzic stalowych przepustu

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- Kanalizacja deszczowa D34-D37

- zabezpieczenie kanału ogólnospławnego z płyt odciążających – ul. 6 Pomorskiej

- kanalizacja ulicy Słowackiego

Instalacje wodociągowe

- wodociąg ul. Topolowa

- Instalacje Elektryczne:

- Przezbrojenie , ul. Lwowska linii N2

- Przebudowa i zabezpieczenie lini kablowych SN – 15kV- SANWIL

Instalacje Teletechniczne

- Przebudowa teletechniki ul. Topolowa

Instalacje Gazowe:
- Kolizja G1-G2

- Kolizja G5-G6- zasypka

- Kolizja E-F

Sobota
15.03.2014

ROBOTY DROGOWE

- dogęszczanie nasypu 1+050 – 1+450

- przygotowanie podłoża do odbioru (osuszanie) 2+900 -3+00

- kanalizacja ulicy Słowackiego

Instalacje wodociągowe:

- wodociąg ul. Topolowa

ROBOTY MOSTOWE - WD3

- zakończenie wbijanie grodzic stalowych przepustu PW1

- montaż przepustu PD5

Niedziela
16.03.2014

ROBOTY DROGOWE

- przygotowanie podłoża do odbioru (osuszanie)

Poniedziałek
17.03.2014

ROBOTY DROGOWE

- wykonywanie nasypu 2+900 -3+00

- profilowanie i dogęszczanie nasypów w km 1+050-1+450 str. Prawa

- montaż reperów na gazie G7 G8

- usuwanie nadwyżek urobku w km 2+420 2+480

-profilowanie materaca 2+380 -2+420

- wykop pod rów km 2+380 - 2+480

- odhumusowanie rondo SR1 ul. Lwowska

ROBOTY MOSTOWE - WD3

- dostawa i montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego obiektu WD3

- montaż przepustu PD5

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- Kanalizacja deszczowa D34-D37

- zabezpieczenie kanału ogólnospławnego z płyt odciążających – ul. 6 Pomorskiej

- kanalizacja ulicy Słowackiego

Instalacje wodociągowe

- wodociąg ul. Topolowa

Instalacje Teletechniczne

- Przebudowa teletechniki ul. Topolowa

- Przebudowa światłowodu ul. Słowackiego

Instalacje Elektryczne:

- Przezbrojenie , ul. Lwowska

- Przezbrojenie ul. Topolowa n/N

Instalacje Teletechniczne

- Przebudowa teletechniki ul. Topolowa

Instalacje Gazowe:

- Kolizja G3-G4 – prefabrykacja konstrukcji podwieszeń

- Kolizja G9- G10

Wtorek
18.03.2014

ROBOTY MOSTOWE - WD3

- montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego obiektu WD3

- montaż przepustu PD5

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Instalacje Kanalizacyjne:

- Kanalizacja deszczowa D34-D37

- zabezpieczenie kanału ogólnospławnego z płyt odciążających – ul. 6 Pomorskiej

- kanalizacja ulicy Słowackiego

Instalacje wodociągowe

- wodociąg ul. Topolowa

Instalacje Teletechniczne

- Przebudowa teletechniki ul. Topolowa

- Przebudowa światłowodu ul. Słowackiego

Instalacje Elektryczne:

- Przezbrojenie , ul. Lwowska

-