FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ


BUDOWA DROGI OBWODOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA ŁĄCZĄCEJ DROGĘ KRAJOWĄ NR 28

Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 885


Kontrakt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV Infrastruktura Transportowa Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa

http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/

- STRONA GŁÓWNA -

- GALERIA ZDJĘĆ - INŻYNIER KONTRAKTU  -

Zapraszamy do galerii zdjęć dostarczonych przez ZDM Przemyśl >>
Dziękujemy za udostępnienie fotografii Przemyskiej Grupie Paralotniowej “Latam, bo chcę”.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć zamieszczonych z stronie Urzędu Miasta Przemyśl, dokumentujących otwarcie budowanej obwodnicy: http://przemysl.pl/40552/3458/obwodnica-przemysla-oficjalnie-otwarta.html

Broszura informacyjna >>

 
KWIECIEŃ 2015
 
Zakończona inwestycja Zakończona inwestycja
Zakończona inwestycja Zakończona inwestycja Zakończona inwestycja
LUTY 2015
 
Wiadukt WD-3 TG km 3+800
TG km 2+100 TG km 0+400 Ścieżka pieszo-rowerowa km 1+050
Skrzyżowanie z ul. Sielecką Rondo SR-6 Rondo sr-1
STYCZEŃ 2015
 
 
  Fot. 10
Fot. 9 Fot. 8 Fot. 7
Fot. 6 Fot. 5 Fot. 4
Fot. 3 Fot. 2 Fot. 1
GRUDZIEŃ 2014
 
Fot. 12 Fot. 11 Fot. 10
Fot. 9 Fot. 8 Fot. 7
Fot. 6 Fot. 5 Fot. 4
Fot. 3 Fot. 2 Fot. 1
LISTOPAD 2014
 
  Wylot przepustu wałowego wraz z klapami zwrotnymi
Wlot przepustu wałowego Układanie podbudowy bitumicznej - km 2+400 Ścieżka pieszo-rowerowa na wiadukcie WD 3
Skropienie emulsją asfaltowa - ul. Słowackiego Podbudowa z kruszywa - km 3+400 Opaska bezpieczeństwa km 3+400
PAŹDZIERNIK 2014
 
 
  Zbrojenie nasypu geotkaniną
Wierzchnia chodnika -wiadukt WD 3 Wierzchnia chodnika -wiadukt WD 3 (2) Warstwa wiążąca km 3+400
Warstwa wiążąca km 2+600 Umocnienie stożka elementami prefabrykowanymi Odbudowa wału przeciwpowodziowego - przepust PW 1
Nawierzchnia chodnika -wiadukt WD 3 Budowa nasypu km 2+400 Budowa nasypu km 2+400 (2)
WRZESIEŃ 2014
 
Umocnienie stożka wiaduktu WD3 elementami betonowymi Stabilizacja na ciągu pieszo-rowerowym km 3+500
Skropiona podbudowa bitumiczna pod warstwę wiążącą - km 1+600 Przygotowywanie płyty pod wykonanie izolacji na wiadukcie WD3 Przygotowywanie płyty pod wykonanie izolacji na wiadukcie WD3 (2)
Podbudowa z kruszywa łamanego na ciągu pieszo-rowerowym - km 3+800 Podbudowa z kruszywa łamanego na ciągu pieszo-rowerowym - km 3+700 Podbudowa z kruszywa łamanego na ciągu pieszo-rowerowym - km 3+600
Pas rozdziału km 2+600 Pas rozdziału - km 3+600 Hydroobsiew skarp - rondo na u. Słowackiego
Humusowanie skarp i poboczy -km 3+800 Humusowanie poboczy - km 3+400 Wykonywanie podbudowy bitumicznej - skrzyżowanie z ul. Topolową
Wykonywanie podbudowy bitumicznej - skrzyżowanie z ul. Topolową (2) Widok w stronę ul. Lwowskiej Widok z wiaduktu w stronę ul. Słowackiego
Warstwa wiążąca 2+950 Warstwa wiążąca 2+900 Warstwa wiążąca 2+900 (2)
Warstwa wiążąca 2+800 05_Przepust wałowy PW 1 04_Przepust wałowy PW 1 (3)
Przepust wałowy PW 1 (2) Podbudowa na ścieżce pieszo rowerowej km 2+900 Droga dojazdowa do zbiornika rozsączającego
SIERPIEŃ 2014
 
Zasypka i stożki wiaduktu WD3 Przepust Wałowy- roboty ziemne
Montaż barier stalowych wiadukt WD3 Betonowanie płyt przejściowych wiaduktu WD3 Stabilizacja na ciągu pieszorowerowym - km 2+900
Podbudowa bitumiczna km 3+800 Podbudowa bitumiczna km 1+700 Odbudowa konstrukcji - ul. Słowackiego
LIPIEC 2014
 
Układanie podbudowy bitumicznej km 2+900 Roboty ziemne
Podbudowa z kruszywa łamanego km 3+800 Podbudowa z kruszywa łamanego km 2+900 Podbudowa bitumiczna km 2+700
Podbudowa bitumiczna km 1+700 Budowa nasypu pod chodnik i ścieżkę rowerową km 2+600 Budowa górnej warstwy nasypu pod płytę przejściową wiaduktu WD 3
Szalowanie skrzydła lewego i prawego wiaduktu WD-3 Stabilizacja Rm=2,5 MPa Stabilizacja Rm=2,5 MPa (2)
Skarpa nasypu po plantowaniu Skarpa nasypu po plantowaniu (2) Plantowanie skarpy nasypu
Betonowanie skrzydła lewego widok od ul. Sieleckiej Betonowanie skrzydła lewego widok od ul. Młynarskiej Betonowanie lewego skrzydła WD3
CZERWIEC 2014
 
 
Zbiornik rozsączający - rury odpowietrzające Wykonywanie podbudowy bitumicznej km 1+400 Wykonywanie krawężnika metodą betonowania ślizgowego km 1+200
Widok na wiadukt WD3 z ul. Rolniczej Widok na nasyp z wiaduktu WD 3 w kierunku ul. Słowackiego Widok na nasyp z wiaduktu WD 3 w kierunku ul. Słowackiego (2)
Widok na nasyp z wiaduktu WD 3 w kierunku ul. Lwowskiej Układanie stabilizacji km 1+700 Stabilizacja km 3+200
Stabilizacja km 1+600 str. P Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową (2)
Podłoże pod stabilizację km1+600 Podłoże pod stabilizację - ul. Mogilnickiego Podbudowa z kruszywa łamanego km 0+250
Podbudowa z kruszywa łamanego - km 0+100 Podbudowa bitumiczna km1+300 str L. i str. P Podbudowa bitumiczna km 1+300 str P
Nasyp km 2+600 Nasyp km 2+450 Nasyp km 2+400
Nasyp km 0+900 Nasyp km 3+600 Krawężnik betonowy wykonany metodą betonowania ślizgowego
Górna warstwa nasypu km 0+900 Górna warstwa nasypu km 0+750 Górna warstwa nasypu - rondo na ul. Słowackiego
Budowa nasypu km 2+800 Betonowanie płyty - nitka prawa Zbiornik rozsączający
Wiadukt WD3 Wiadukt WD3 (2) Roboty ziemne - ul. Rolnicza
Przyczółki wiaduktu WD3 Przebudowa teletechniki - ul. Słowackiego Podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - km 1+600
Podłoże pod konstrukcję nawierzchni - km 3+950 Nasyp km 2+700 Nasyp km 2+400
Kruszywo łamane na podbudowę pomocniczą Krawężnik ul. Słowackiego IV warstwa nasypu km 2+650
III warstwa nasypu km 2+800 II warstwa nasypu km 3+200 Dojazdy do wiaduktu WD3
Budowa nasypu km 2+580 Budowa nasypu km 2+580 (2) Budowa nasypu km 0+850
MAJ 2014
 
Zbiornik rozsączający Zasypka przepustu PD 5 Przepust PD 5
Podłoże po zdjęciu humusu - przyszłe rondo przy ul. Słowackiego Nasyp za wiaduktem WD3 Nasyp za wiaduktem WD3 (2)
Nasyp na materacu -Obwodnica km 2+400 Nasyp - Obwodnica km 2+660 Konstrukcja stalowa wiaduktu WD3
Kanaliazcja deszczowa - Obwodnica km 2+800 Budowa nasypu km 3+100 Budowa nasypu - Obwodnica km 2+630
Budowa nasypu - Obwodnica km 3+000 Budowa materaca typ 2 - Obwodnica przed wiaduktem WD3 Budowa materaca geosyntetycznego - km 2+450
KWIECIEŃ 2014
 
Ścianki szczelne - Przepust Wałowy Przepust PD5 Montaż konstrukcji stalowej WD-3
Montaż konstrukcji stalowej WD-3 (3) Montaż konstrukcji stalowej WD-3 (2) Montaż półek dla zwierząt - przepust PD5
MARZEC 2014
 
Montaż konstrukcji stalowej WD-3 (5) Montaż konstrukcji stalowej WD-3 (4)
Montaż konstrukcji stalowej WD-3 (3) Montaż konstrukcji stalowej WD-3 (2) Konstrukcja stalowa WD-3
Montaż konstrukcji stalowej WD-3 Nasyp warstwa 3 CPJ 1 Widok na przyczółki p1 i p2 wiaduktu WD-3
Montaż przepustu PD5 Przebudowa gazociągu 9-g10 w km 2+900 Profilowanie i zagęszczanie nasypu w km 1+100
Zabezpieczenie kanału ogólnospławnego w km 0+300 Nasyp na słowackiego warstwa 3 Wbijanie ścianki szczelnej- Przepust wałowy
Betonowanie 1 części przyczółka nr 2 na WD-3 Zabezpieczenie kanału ogólnospławnego w km 0+600 Wykop pod zbiornik rozsaczający w km 2+570 (2)
Wykop pod zbiornik rozsączający w km 2+570 Wykonanie kanalizacji deszczowej od Topolowej w kierunku Lwowskiej w km 1+500- Wykonanie kanalizacji deszczowej od Topolowej w kierunku Lwowskiej (2)
Wykonanie kanalizacji deszczowej w km 2+950-3+030 Wiadukt WD-3 Ul. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty zamulanie kanalizacji deszczowej
Odwodnienie ul. Słowackiego Odwodnienie ul. Słowackiego (2) Kanalizacja deszczowa w km 1+500
LUTY 2014
Zdjęcie humusu - Obwodnica km 0+180 Zbrojenie przyczółka nr 2 wiaduktu Wd-3
Zbrojenie przyczółka nr 2 wiaduktu Wd-3 (3) Zbrojenie przyczółka nr 2 wiaduktu Wd-3 (2) Zbrojenie przyczółka nr 1 wiaduktu Wd-3
Wykonywanie nasypu -Obwodnica km 0+180 Tymczasowi użytkownicy Obwodnicy - etap II Tymczasowi użytkownicy Obwodnicy - etap II (2)
Studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej nr 52 Przebudowa linii SN - ul. Słowackiego Przebudowa linii SN - ul. Słowackiego (2)
Przebudowa linii SN Przekopana-Podgrodzie Przebudowa linii SN Przekopana-Podgrodzie (4) Przebudowa linii SN Przekopana-Podgrodzie (3)
Przebudowa linii SN Przekopana-Podgrodzie (2) Przebudowa gazociągu G9 - G10 Prace przy zabezpieczeniu kanału ogólnospławnego - km 0+700
Prace przy zabezpieczeniu kanału ogólnospławnego - km 0+700 (2) Prace przy podporze nr 1 wiaduktu WD-3 Materiał na zbiornik rozsączający
Kanalizacja deszczowa - Obwodnica km 3+350 Izolaja pionowa fundamentu przepustu PD5 Gazociąg G7-G8
Deskowanie i zbrojenie fundamentu przepustu PD5 Budowa nasypu - ul. Słowackiego Zgromadzone na placu budowy płyty dla zabezpieczenia kanału ogólnospławnego
Zabezpieczenie drzew w obrębie robót drogowych Zabezpieczenie drzew w obrębie robót drogowych (2) Wykop pod przepust PD-5
Przebudowa linii SN - GPZ BAKOŃCZYCE - ST Polna Przebudowa linii SN - GPZ BAKOŃCZYCE - ST Polna (3) Przebudowa linii SN - GPZ BAKOŃCZYCE - ST Polna (2)
Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia G9-G10 km 2+742 Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia G9-G10 km 2+742 (2) Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia G7-G8 km 2+367
Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia G7-G8 km 2+367 (2) Obwodnica km 3+600 - widok w stronę ul. Słowackiego Obwodnica km 3+600 - widok w stronę ul. Lwowskiej
Nasyp - Obwodnica km 1+100 Kanalizacja deszczowa (studnie GRP) - odcinek od D126 do D132 Kanalizacja deszczowa (studnie GRP) - odcinek od D126 do D132 (2)
Betonowanie przyczółka nr 1 (strona prawa) wiaduktu WD3 Betonowanie przyczółka nr 1 (strona prawa) wiaduktu WD3 (3) Betonowanie przyczółka nr 1 (strona prawa) wiaduktu WD3 (2)
STYCZEŃ 2014
 
WD-3 P1 - zbrojenie korpusu (9) WD-3 P1 - zbrojenie korpusu (8) WD-3 P1 - zbrojenie korpusu (7)
WD-3 P1 - zbrojenie korpusu (6) WD-3 P1 - zbrojenie korpusu (5) WD-3 P1 - zbrojenie korpusu (4)
WD-3 P1 - zbrojenie korpusu (3) WD-3 P1 - zbrojenie korpusu (2) WD-3 P1 - zbrojenie korpusu (1)
Budowa nasypu w km 3+100 (3) Budowa nasypu w km 3+100 (2) Budowa nasypu w km 3+100 (1)
GRUDZIEŃ 2013
 
 
  Przebudowa wodociągu w ciagu ul. Słowackiego
Przebudowa wodociągu w ciagu ul. Słowackiego (2) Poszerzenie ul. Słowackiego Budowa nasypu w km 2+225+2+370
Betonowanie fundamentu podpory nr 2 wiaduktu WD3 Betonowanie fundamentu podpory nr 2 wiaduktu WD3 (3) Betonowanie fundamentu podpory nr 2 wiaduktu WD3 (2)
LISTOPAD 2013
 
Wykonanie przepustu PPD3 w km 1+745 Wykonanie nasypu w km 3+600-3+700 Wykonanie nasypu w km 2+225-2+370 (2)
Rozbiórka domu mieszkalnego przy ul. Lwowskiej Zagęszczenie wykopu po kolizji E1 w km 1+530 Roboty sanitarne przy ul. Lwowskiej
Wykopnie nasypu w km 2+225-2+370 (1) Przepust PPD2 w km 1+095 Montaż zbrojenia oczepu wiaduktu WD3 (2)
Montaż zbrojenia oczepu wiaduktu WD3 (1) Zbrojenie ławy wd-3 (2) Zbrojenie ławy WD-3
Zbrojenie ławy WD-3 (2) Wykonanie przepustu PPD5 w km 2+580 Układanie rur osłonowych do wykonania przekładki n_n w km 2+590
PAŹDZIERNIK 2013
 
  Zdjęcie humusu w km 3+500 Wykonanie nasypu na materacu w km 2+240- 2+370
Wykonanie nasypu na materacu w km 2+240- 2+370 (2) Wykonanie materaca w km 2+300-2+450 Ułożenie przepustu PPD2 (2)
Ułożenie przepustu PPD2 (1) 26_Ława przepustu PPD4 Ława przepustu PPD4 (2)
Droga serwisowa DSL 1 Zagęszczanie wykopu po przebudowie gazociągu (2) Zagęszczanie wykopu po przebudowie gazociągu (1)
Wykonanie nasypu w km 1+800 (1) Przygotowanie drogi serwisowej DSP1 km 0+300 Przygotowanie drogi serwisowej DS P2 KM 0+350
Przygotowanie do montażu rur gazociągowy km 2+220 (2) Przygotowanie do montażu rur gazociągowy km 2+220 (1) Prace archeologiczne (3)
Prace archeologiczne (2) Prace archeologiczne (1) Dobudowa nasypu ul. Słowackiego str. lewa km 0+300 (2)
Dobudowa nasypu ul. Słowackiego str. lewa km 0+300 (1) Wykonanie materaca w km 2+400 (3) Wykonanie materaca w km 2+400 (2)
Wykonanie materaca w km 2+400 (1) Wiadukt WD3 -pale podpory nr 2 Odhumusowanie w km 2+600
Odhumusowanie w km 2+200 Oczyszczanie ul. Topolowej Obciążenie próbne pali Wiaduktu WD3 na podporze nr 1

Budowa nasypu w km 1+500 (1)

Budowa nasypu skrzyżowanie z ul. Topolową

Budowa nasypu 1+500 (2)

WRZESIEŃ 2013

Mechaniczne zdjęcie humusu km 1+100 (2)

Budowa I warstwy nasypu - km 1+400 (2)

Zagęszczanie podłoża pod nasyp km 1+000

Wykonywanie pali pod podporę nr 1 wiaduktu WD-3

Wykonywanie pali pod podporę nr 2 wiaduktu WD-3

Wycinka drzew - ul Słowackiego

Ul. Słowackiego - wycinka drzew i odhumusowanie

Prace archeologiczne - stanowisko w km 3+700

Mechaniczne zdjęcie humusu km0+700 (2)

Mechaniczne zdjęcie humusu km 1+100

Tablica informacyjna ul. Lwowska

Tablica informacyjna ul. Słowackiego

 
 
- OPIS PROJEKTU -
- LOKALIZACJA -
- POSTĘP ROBÓT -
- AKTUALNOŚCI -
- GALERIA ZDJĘĆ -
- GALERIA ZDJĘĆ -
ZDM PRZEMYŚL
- KONTAKT -
- STRONA 1-go ETAPU BUDOWY OBWODNICY PRZEMYŚLA -
- LINKI -


INWESTOR:Gmina Miejska Przemyśl

 


ZARZĄDZANIE I NADZÓRPROMOST CONSULTING T.Siwowski Spółka Jawna

 


WYKONAWCA:Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A.