FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ


BUDOWA DROGI OBWODOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA ŁĄCZĄCEJ DROGĘ KRAJOWĄ NR 28

Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 885


Kontrakt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV Infrastruktura Transportowa Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa

http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/

- STRONA GŁÓWNA -

- GALERIA ZDJĘĆ - ZDM PRZEMYŚL -
Dziękujemy za udostępnienie fotografii Przemyskiej Grupie Paralotniowej “Latam, bo chcę”.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystanie zdjęć bez wiedzy i zgody autora narusza prawo autorski


Ulica Słowackiego Obwodnica od ul. Lwowskiej w kierunku ul. Topolowej Obwodnica na odcinku pomiędzy ul. Lwowską a Topolową
Obwodnica na odcinku od ul. Słowackiego w kierunku skrzyżowania z ul. Rolniczą Obwodnica na odcinku od ul. Sieleckiej do Lwowskiej Lwowska - 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty
- OPIS PROJEKTU -
- LOKALIZACJA -
- POSTĘP ROBÓT -
- AKTUALNOŚCI -
- GALERIA ZDJĘĆ -
- GALERIA ZDJĘĆ -
ZDM PRZEMYŚL
- KONTAKT -
- STRONA 1-go ETAPU BUDOWY OBWODNICY PRZEMYŚLA -
- LINKI -


INWESTOR:Gmina Miejska Przemyśl

 


ZARZĄDZANIE I NADZÓRPROMOST CONSULTING T.Siwowski Spółka Jawna

 


WYKONAWCA:Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A.