FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ


BUDOWA DROGI OBWODOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA ŁĄCZĄCEJ DROGĘ KRAJOWĄ NR 28

Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 885


Kontrakt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV Infrastruktura Transportowa Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa

http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/

- STRONA GŁÓWNA -

- AKTUALNOŚCI -

 

 

 

Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla została zakończona

 

Zapraszamy do galerii zdjęć zamieszczonej na stronie Urzędu Miejskiego w Przemyślu dokumentującej uroczyste otwarcie nowowybudowanej obwodnicy miasta Przemyśla: GALERIA ZDJĘĆ

 

Film promujący dwie drogi obwodowe miasta Przemyśla:
- łączącą drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28
- łączącą drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885.

 

 

Plan orientacyjny z nazwami uklic:

 

Broszura informacyjna: (link do wersji pdf >>)

 

 

 

Uprzejmie informujemy iż na czas realizacji robót na odcinku drogi wojewódzkiej nr 885 ulicy Słowackiego w Przemyślu planujemy wprowadzenie zmianę w organizacji ruchu tj.

  • w dniach 31.10.2014r., (piątek) oraz 14.11.2014 (piątek) godzina 10.00 zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu [TOR] na drodze wojewódzkiej nr 885 ul. Słowackiego.

W/w TOR zostanie wprowadzona na odcinku od nowo budowanego ronda do skrzyżowania z ul. Obozową.

 

Zmiana polegać będzie na likwidacji obecnie funkcjonującej w tym rejonie sygnalizacji świetlnej przy jednoczesnym wprowadzeniu ruchu wahadłowego na odcinku ok. 100m – wyłączenie pasa ruchu w kierunku granicy państwa a następnie wyłączenie pasa w kierunku miasta Przemyśla.

 

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu.


Uprzejmie informujemy iż na czas realizacji robót w dniu 19.09.2014r., (piątek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu [TOR] na odcinku drogi krajowej nr 28 od Ronda Kresowian do Ronda Paderborn.

 

Zmiana polegać będzie na wyłączeniu obu skrajnych pasów ruchu i dopuszczeniu jedynie pasów przy osi drogi - po jednym pasie w każdym kierunku.

 

Tymczasowa organizacja ruchu

Tymczasowa organizacja ruchu 1, 2, 3, 4,

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu.


Uprzejmie informujemy iż w dniu 16.09.2014r., (wtorek) godzina 11.00 zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu [TOR] na ul. Sieleckiej.

 

Zmiana polegać będzie na całkowitym zamknięciu ul. Sieleckiej na wysokości przecięcia jej z nowo budowanym odcinkiem drogi obwodowej.

 

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu.


Uprzejmie informujemy iż na czas realizacji robót na odcinku drogi wojewódzkiej nr 885 ulicy Słowackiego w Przemyślu planujemy wprowadzenie zmianę w organizacji ruchu tj.

  • w dniu 11.09.2014r., (czwartek) godzina 11.00 zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu [TOR] na drodze wojewódzkiej nr 885 ul. Słowackiego.

W/w TOR zostanie wprowadzona na odcinku od nowo budowanego ronda do skrzyżowania z ul. Obozową.

 

Zmiana polegać będzie na wprowadzeniu ruchu wahadłowego przy jednoczesnym zastosowaniu sygnalizacji świetlnej - wyłączenie pasa ruchu w kierunku granicy państwa.

       

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu.


Uprzejmie informujemy iż na czas realizacji robót na odcinku drogi wojewódzkiej nr 885 ulicy Słowackiego w Przemyślu planujemy wprowadzenie zmianę w organizacji ruchu tj.

  • w dniu 31.07.2014r., (czwartek) godzina 10.00 zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 885 ulicy Słowackiego w Przemyślu

Zmiana polegać będzie na likwidacji obecnie funkcjonującej TOR (wahadło, sygnalizacja świetlna, wyłączony pas ruchu w kierunku miasta) na odcinku od budowanego ronda do skrzyżowania z ul. Fabryczną i przywróceniu ruchu dwukierunkowego na w/w odcinku drogi.

 

Jednocześnie wprowadzona zostanie nowa TOR na odcinku ul. Słowackiego od budowanego ronda do skrzyżowania z ul. Obozową. Utrudnienia w ruchu na tym odcinku spowodowane będą wprowadzeniem ruchu wahadłowego przy jednoczesnym zastosowaniu sygnalizacji świetlnej- wyłączenie pasa ruchu w kierunku Przemyśla.

 

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu.


Uprzejmie informujemy iż na czas realizacji robót na odcinku drogi wojewódzkiej nr 885 ulicy Słowackiego w Przemyślu planujemy wprowadzenie zmianę w organizacji ruchu tj.

  • w dniu 02.07.2014r., (środa) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 885 ulicy Słowackiego w Przemyślu

Zmiana polegać będzie na wprowadzeniu ruchu wahadłowego przy jednoczesnym zastosowaniu sygnalizacji świetlnej- wyłączenie pasa ruchu w kierunku Przemyśla.

 

Przepraszamy za utrudnienia w ruchy.


Uprzejmie informujemy iż na czas realizacji robót na odcinku od ulicy W. Pola do ulicy Siennej planujemy wprowadzenie zmianę w organizacji ruchu tj.

  • w dniu 06.05.2014r., (wtorek) godz. 12.00 zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na ulicy Topolowej.

Zmiana dotyczyć będzie całkowitego zamknięcia ul. Topolowej w miejscu budowanej obwodnicy z jednoczesnym wprowadzeniem objazdów.

Zakładany termin obowiązywania TOR-u przewidywany jest od 06.05.2014r. do 01.12.2014r.

 

Tymczasowa organizacja ruchu

Tymczasowa organizacja ruchu 1, 2, 3, 4, 5, 6

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu.


Uprzejmie informujemy iż na czas realizacji robót na odcinku od ulicy W. Pola do ulicy Siennej planujemy wprowadzenie zmianę w organizacji ruchu tj.

  • w dniu 31.03.2014r., (poniedziałek) godz. 12.00 zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na odcinku od ulicy W. Pola do ulicy Siennej.

Zakładany termin obowiązywania TOR-u przewidywany jest od 31.03.2013r. do 30.09.2014r.

Tymczasowa organizacja ruchu

Tymczasowa organizacja ruchu 1, 2, 3, 4,

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu.


Uprzejmie informujemy iż na czas realizacji robót na odcinku drogi wojewódzkiej nr 885 ulicy Słowackiego w Przemyślu planujemy wprowadzenie zmianę w organizacji ruchu tj.

  • w dniu 06.03.2014r., (czwartek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 885 ulicy Słowackiego w Przemyślu

Zakładany termin obowiązywania TOR-u przewidywany jest od 06.03.2014r. do 30.04.2014r.

Tymczasowa organizacja ruchu

Tymczasowa organizacja ruchu 1, 2, 3, 4,

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu.


Uprzejmie informujemy iż z przyczyn niezależnych nie zostanie wprowadzona w dniu 26.11.2013r. Tymczasowa Organizacja Ruchu na odcinku skrzyżowania ulic 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty i Lwowskiej planujemy wprowadzenie zmianę w organizacji ruchu.

W/w organizacja ruchu zostanie wprowadzona w dniu 29.11.2013r.o godzinie 12.00.

Zakładany termin obowiązywania TOR-u przewidywany jest do dnia 31.10.2014r.

Przepraszamy za powstałe niedogodności.

Tymczasowa organizacja ruchu (3 MB)

Tymczasowa organizacja ruchu 1, 2, 3, 4, 5,
Przepraszamy za utrudnienia w ruchu.

 


 

Uprzejmie informujemy iż na czas realizacji robót na odcinku drogi wojewódzkiej nr 885 ulicy Słowackiego w Przemyślu planujemy wprowadzenie zmianę w organizacji ruchu tj.

  • w dniu 28.11.2013r., (czwartek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 885 ulicy Słowackiego w Przemyślu

Zakładany termin obowiązywania TOR-u przewidywany jest od 28.11.2013r. do 31.05.2014r.

Tymczasowa organizacja ruchu (7 MB)

Tymczasowa organizacja ruchu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

 

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu.


Uprzejmie informujemy iż na czas realizacji robót na odcinku skrzyżowania ulic 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty i Lwowskiej planujemy wprowadzenie zmianę w organizacji ruchu tj.

  • w dniu 26.11.2013r., (wtorek) zostanie wprowadzone poszerzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na odcinku drogi krajowej nr 28 budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty i Lwowskiej.

Zakładany termin obowiązywania TOR-u przewidywany jest do dnia 31.10.2014r.

Tymczasowa organizacja ruchu (3 MB)

Tymczasowa organizacja ruchu 1, 2, 3, 4, 5,
Przepraszamy za utrudnienia w ruchu.


Uprzejmie informujemy iż na czas realizacji robót na odcinku skrzyżowania ulic 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty i Lwowskiej planujemy wprowadzenie zmianę w organizacji ruchu tj.

  • w dniu 18.10.2013r., (piątek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na odcinku drogi krajowej nr 28 w km 1+016 do km 1+443 i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty i Lwowskiej.

Zakładany termin obowiązywania TOR-u przewidywany jest od 18.10.2013r. do 31.10.2014r.

ORGANIZACJA RUCHU:

Tymczasowa organizacja ruchu

 

Tymczasowa organizacja ruchu 1z4, 2z4, 3z4, 4z4

Przepraszamy za utrudnienia w ruchy.

 

- OPIS PROJEKTU -
- LOKALIZACJA -
- POSTĘP ROBÓT -
- AKTUALNOŚCI -
- GALERIA ZDJĘĆ -
- GALERIA ZDJĘĆ -
ZDM PRZEMYŚL
- KONTAKT -
 STRONA 1-go ETAPU BUDOWY OBWODNICY PRZEMYŚLA -
- LINKI -


INWESTOR:Gmina Miejska Przemyśl

 


ZARZĄDZANIE I NADZÓRPROMOST CONSULTING T.Siwowski Spółka Jawna

 


WYKONAWCA:Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A.